Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2020 року

Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2020 року

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ( сорок шоста сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 794

21 серпня 2020 року

смт. Короп

 

Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2020 року

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2020 ріку:

    – по доходах у сумі 24 723,4 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 24 333,0 тис.грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 390,4 тис.грн.;

    – по видатках у сумі 24 886,6 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 24 286,4 тис.грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 600,2 тис.грн.;

    – по кредитуванню у сумі -5,0 тис.грн., в тому числі по кредитуванню спеціального фонду -5,0 тис.грн.

  1. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Заступник голови районної ради                                                         О.А. Романченко

Додатки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання районного бюджету за два квартали 2020 року

ДОХОДИ

    Виконання доходів загального і спеціального фондів районного бюджету за січень-червень 2020 року (із трансфертами) склало 24 723,4 тис.грн. ( 60,4% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2019 року доходи зменшились на 38 665,4 тис.грн. за рахунок зменшення трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів.

    З державного бюджету одержано 13 037,8 тис.грн. офіційних трансфертів, з інших місцевих бюджетів  – 6 947,3 тис.грн., разом – 19 985,1 тис.грн.

    В цілому власні доходи загального і спеціального фондів районного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 4 738,3 тис.грн. (45,7% до річного плану).

    До загального фонду бюджету надійшло 4 347,9 тис.грн. власних доходів (без трансфертів), що становить 95,1% до планових призначень на січень-червень цього року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження виросли на 4,6 тис.грн. майже залишилися на рівні.

    Зокрема до районного бюджету надійшло 4 108,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 100,2% до бюджетних призначень звітного періоду. У порівнянні з I півріччям 2019 року обсяг податку зріс на 414,7 тис.грн., або на 10% в основному за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ.

    Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло в сумі 219,5 тис.грн. Бюджетні річні призначення виконані на 54,9%, до запланованих обсягів одержано менше на 180,5 тис.грн. за рахунок зменшення планових рубок у Коропському районі.

    До спеціального фонду бюджету надійшло власних доходів у сумі 390,4 тис.грн. (183,3% річних призначень), із яких платні послуги – 184,0 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки  – 206,4 тис.грн.

ВИДАТКИ

    Видатки районного бюджету за січень-червень 2020 року за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) здійснені згідно з потребою в сумі 24 886,6 тис.грн. (60 % до річного плану), що менше ніж у відповідному періоді 2019 року на 38 344,9 тис.грн. у зв’язку з тим, що всі виплати пільг та житлових субсидій населенню, соціальна допомога на дітей виплачується напряму з державного бюджету .

    Видатки загального фонду бюджету склали 24 286,4 тис.грн., а без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 23 593,6 тис.грн.

    Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету.

    У галузевій структурі видатків на освіту припадає 53,4% усіх видатків, охорону здоров’я – 25,7%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 9,1%, культуру – 4%, фізичну культуру і спорт – 0,4%, інші галузі – 4,5%, трансферти передані до сільських бюджетів – 2,9%.

    За економічною класифікацією бюджету питома вага видатків на оплату праці склала 86,4%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 6,1%, всього на захищені статті направлено – 93,2%.

    Видатки спеціального фонду бюджету становлять 600,2 тис.грн., що менше на 439,3 тис.грн. у порівнянні з видатками січня-червня 2019 року .

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної  ради

    На утримання органів місцевого самоврядування на звітний період передбачені асигнування у сумі 1 847,0 тис.грн. використано 1 003,4 тис.грн., або 54,3% до плану. З них на оплату комунальних послуг та електроенергії направлено 947,8 тис.грн., або 94,5%.

    Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року становить 146,5 тис.грн. – це заробітна плата з нарахуваннями.

    Інша діяльність у сфері державного управління

    На виконання заходів районних програм відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Коропським районом, здійснення представницьких та інших заходів а також програма сприяння розвитку комунальної установи районної ради «Трудовий архів Коропського району» за два квартали поточного року були заплановані видатки в сумі 87,5 тис.грн., фактичне виконання склало 45,4 тис.грн. або 51,9%.

ОСВІТА

    Видатки на освіту із загального фонду районного бюджету склали 12 958,0 тис.грн., або 83% до плану на І півріччя 2020 року та збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2019 року на 386,4 тис.грн.

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 12 282,6 тис.грн. (питома вага в загальній сумі видатків галузі – 94,8%).

    На придбання предметів, паливно-мастильних матеріалів для підвозу дітей, інвентарю для господарських потреб установ освіти направлено 91,4 тис.грн. (питома вага – 0,7%).

    На продукти харчування використано 78,2 тис.грн. (0,6%), у порівнянні з першим півріччям 2019 року видатки менші на 90,9 тис.грн. у зв’язку з  гострою респіраторною хворобою COVID-19 діти не ходили до школи і не харчувалися. Забезпечено вартість харчування 1 дитини в день на  рівні 10,0 грн.

    На оплату послуг сторонніх організацій спрямовано 48,0 тис.грн. (0,4%). Із загальної суми здійснені поточні ремонти шкільних автобусів, систем опалення та енергопостачання.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 426,2 тис.грн. (3,3%), у порівнянні з двома кварталами 2019 року видатки менші на 508,4 тис.грн. Із загальної суми спрямовано теплопостачання – 12,5 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 8,8 тис.грн., електроенергію – 102,3 тис.грн., природний газ – 302,6 тис.грн.

    У освітній галузі видатки спеціального фонду бюджету за І півріччя 2020 року здійснені в обсязі 181,6 тис.грн..

    Капітальні видатки склали 30,5 тис.грн. (придбане обладнання школою естетичного виховання за рахунок коштів батьківської плати).

    Кредиторська заборгованість закладів освіти за загальним фондом бюджету склала 797,1 тис.грн., з них заробітна плата з нарахуванням – 749,9 тис.грн., енергоносії – 44,3 тис.грн. (протермінована заборгованість станом на 01.07.2020 року відсутня).

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

    На утримання закладів охорони здоров’я Коропського району із загального фонду бюджету спрямовано 6 252,6 тис.грн., або 85,5% до планових призначень. З районного бюджету у другому кварталі фінансувались наступні програми медицини: первинна медична допомога, районна лікарня, районні програми відшкодування лікарських засобів, зубопротезування. У 2020 році з районного бюджету на утримання закладів надання первинної медичної допомоги здійснюється лише фінансування енергоносіїв, так як коштів з державного бюджету не достатньо.

    На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 5 085,4 тис.грн., питома вага цих видатків у загальній сумі склала 81,3%.

    На медикаменти витрачено 83,2 тис.грн. (1,3%). Середня вартість медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) склала 15,63 грн.

    Для придбання продуктів харчування використано 13,4 тис.грн. (0,3%). Середня вартість харчування (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) становить близько 6,39 грн. у розрахунку на 1 ліжко-день.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 856,4 тис.грн. (13,7%).

    На оплату послуг сторонніх організацій, фахівців і послуг з побутового обслуговування (оренда, транспортні послуги, поточні ремонти та обслуговування тощо) спрямовано 20,9 тис.грн., їх питома вага – 0,4%.

    Кредиторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом бюджету склала 554,7 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    На галузь із загального та спеціального фонду бюджету спрямовано 2 452,5 тис.грн., що склало 74,7% до уточненого плану на січень-червень 2020 року.

    Із загальної суми видатків управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації використано 2 198,2 тис.грн., із яких:

  • на утримання установ соціального забезпечення, районного територіального центру надання соціальної допомоги – 2 016,5 тис.грн. (більше ніж у І півріччя 2019 року на 381,5 тис.грн., або 18,9%);
  • на виконання районних та обласних програм соціального захисту населення – 127,3 тис.грн.;
  • на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку – 80,4 тис.грн..

    На заробітну плату з нарахуваннями штатним працівникам соціального захисту населення витрачено 1707,1 тис.грн., питома вага у загальному обсязі видатків, спрямованих на утримання установи – 96,4%.

    Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування склали 105,8 тис.грн. Середні витрати на харчування (за рахунок коштів спеціального фонду бюджету) одного підопічного – 24 грн. Пунктом гарячого харчування, який створено в смт.Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 103,3 тис.грн., в середньому харчуються 35 осіб.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 22,2 тис.грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків на утримання установи – 1,3%.  У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року видатки зменшились на 9,9 тис.грн.

    На виплату матеріальної допомоги сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам і дітям-інвалідам Чорнобиля, сім’ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячної матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО, ООС та інші видатки соціального захисту населення відповідно до потреби використано 37,5 тис.грн., на фінансову підтримку громадських організацій – 20,5 тис. грн.

    На поховання учасників бойових дій та інвалідів війни проведені видатки у сумі 8,4 тис.грн. Витрати на поховання одного пільговика склали 2 107,0 грн., що в межах прийнятого нормативу –  2,5 тис.грн.

    Виплата пільг окремим категоріям громадян з  оплати послуг зв’язку у І півріччі 2020 року  проведено на суму 34,9 тис.грн.

    Кредиторська заборгованість закладів соціального забезпечення та програм соціального захисту населення за загальним фондом бюджету на 01.07.2020 року склала 411,4 тис.грн.

    Районною державною адміністрацією профінансовано:

  • видатки загального фонду бюджету на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, які підпорядковані службі у справах дітей райдержадміністрації, склали 189,9 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 176,2 тис.грн, питома вага цих видатків у загальній сумі – 92,8%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 2,6 тис.грн. :

  • видатки на здійснення державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 1,9 тис.грн.;
  • видатки на надання соціальної допомоги жителям Коропського району – 36,5тис.грн.

    Станом на 01.07.2020 року кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету становить 11,7 тис.грн.

КУЛЬТУРА

    На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього характеру направлено 1 004,2 тис.грн або 81,5% планових призначень загального та спеціального фондів. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки галузі збільшилися 87,6 тис.грн.

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 910,7 тис.грн., питома вага цих видатків у загальній сумі склала 90,7%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 37,6 тис.грн.

    Кредиторська заборгованість загального фонду за видатками на фінансування галузі зареєстровано у сумі 117,4 тис.грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

    На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури та спорту із загального фонду бюджету використано 90,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 22,7 тис.грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 89,7 тис.грн., їх питома вага у загальній сумі склала 98,8%.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

    Засоби масової інформації. Усього із загального фонду бюджету використано 76,4 тис.грн., із яких на фінансову підтримку районного радіомовлення –66,2 тис.грн., на інші заходи у сфері засобів масової інформації – 10,2 тис. гривень.

    Резервний фонд. Рішень про витрачання коштів резервного фонду впродовж звітного періоду не приймалося.

    Кредитування. На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки у І півріччі 2020 року за рахунок  загального фонду бюджету  не використовувався, за рахунок спеціального фонду бюджету використано 2,5 тис.грн.

    Міжбюджетні трансферти. До загального фонду районного бюджету надійшло трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів в сумі 19 985,1 тис.грн. (99% до плану на звітний період), в тому числі дотацій – 4 549,4 тис.грн. (100,0%), субвенцій – 15 435,7 тис.грн (98,7%).

    Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 3 546,6 тис.грн., ці кошти витрачені на утримання бюджетних установ районного підпорядкування.

    Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла до районного бюджету згідно з планом у обсязі 1 002,8 тис.грн. та спрямована на оплату енергоносіїв медичних закладів та загальноосвітніх шкіл.

    Освітня субвенція з державного бюджету районному бюджету (на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів районного підпорядкування) затверджена та надійшла з державного бюджету в сумі 8 224,1 тис.грн. (100,0% до плану звітного періоду) та повністю використана. Заборгованість з виплати заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції на звітний період склав 222,9 тис.грн.

    Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету (на утримання медичних закладів у Коропському районі та здійснення інших заходів)  надійшла у звітному періоді в сумі 1 267,1 тис.грн. (100,0% до плану), а також надійшла з Коропського селищного бюджету медична субвенція у сумі 2 929,1 тис.грн. (100,0% до плану).

    Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджена в сумі 37,6 тис.грн., надійшла з обласного бюджету до районного в розмірі 100,0% до плану звітного періоду та перерахована відділу освіти для подальшого використання згідно з затвердженими кошторисними призначеннями.

    Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 79,3 тис.грн. передбачена відділу освіти загальноосвітнім навчальним закладам  для закупівлі засобів навчання та обладнання, закупівлі сучасних меблів для початкових класів нової української школи.

    Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 068,7 тис.грн. направлена районній державній адміністрації для фінансування програми лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет забезпечення інсуліном та десмопресином – 50,7 тис.грн., та КНП «Коропська центральна районна лікарня»  на оплату праці – 1 018,0 тис.грн.

    Іншої субвенції з обласного бюджету та з Коропського селищного бюджету надійшло в сумі 1 829,8 тис.грн.

    Упродовж двох кварталів 2020 року обсяг трансфертів, які передані для цільового використання із загального фонду районного бюджету до бюджету Коропської селищної ради, склав 37,5 тис.грн., обсяг додаткової дотації сільським бюджетам – 655,3 тис.грн. (15,1% від власних доходів районного бюджету).

    Підводячи підсумки виконання районного бюджету, можна сказати, що у звітному кварталі, маючи обмежені ресурси, у районі проводились в основному видатки на захищені статті,  тобто заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії бюджетних установ, зареєстрована поточна кредиторська заборгованість за першу та другу половину червня, оплачена у першій декаді липня, протермінована заборгованість за звітний період відсутня.

Начальник фінансового відділу

Коропської районної державної адміністрації                           Тетяна ВОЛК