Про звіт про виконання районного бюджету за три квартали 2019 року

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( тридцять девʼята сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 696

25 жовтня 2019 року

смт. Короп

 

Про звіт про виконання районного бюджету за три квартали 2019 року

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за три квартали 2019 року:
 • по доходах у сумі 85 379,20 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 83 930,00 тис.грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 449,20 тис. грн.;
 • по видатках у сумі 85 281.50 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 83591,80 тис.грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 689,70 тис.грн.;
 • по кредитуванню у сумі 16,55 тис.грн., в тому числі по кредитуванню загального фонду 20,0 тис.грн. та спеціального фонду 3,45 тис.грн.

 1. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання районного бюджету за три квартали 2019 року

ДОХОДИ

    Виконання доходів загального і спеціального фондів районного бюджету за січень-вересень 2019 року (із трансфертами) склало 85 379,2 тис.грн (73,6% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходи зменшились на 37 871,3 тис.грн. Основні зміни відбулися за рахунок змін у зарахуванні субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг населенню, а також за рахунок зміни фінансування закладів надання первинної медицини – перехід на прямі відносини з національною службою здоров’я України.

    З державного бюджету одержано 18 412,9 тис.грн офіційних трансфертів, з інших місцевих бюджетів  – 58 807,7 тис.грн. Порівняно з минулим роком загальний обсяг міжбюджетних трансфертів зменшився на 39 175,8 тис.грн (-33,7%).

    Власні доходи загального і спеціального фондів районного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 8 158,6 тис.грн (81% до річного плану), у порівнянні з відповідним періодом попереднього року вони збільшились на 1 304,5 тис.грн або на 16%.

    До загального фонду бюджету надійшло 6 709,4 тис.грн власних доходів (без трансфертів), що становить 102,7% до планових призначень на січень-вересень цього року. Надходження виросли на 1 387,4 тис.грн (+20,7%).

    Зокрема до районного бюджету надійшло 5 865,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 102,3% до бюджетних призначень звітного періоду. У порівнянні з 3 кварталами 2018 року обсяг податку зріс на 897,6 тис.грн або на 15,3% в основному за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ.

    Податку на прибуток підприємств отримано в обсязі 57,2 тис.грн., у тому числі від підприємств комунальної власності – Коропське БТІ 1,2 тис.грн., Коропське радіомовлення 0,4 тис.грн., СП «Агролісгосп» 54,5 тис.грн.

    У 2019 році 37%  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування зараховується до районних бюджетів та бюджетів об’єднаних громад. Такої плати з початку року надійшло 754 тис.грн. Бюджетні річні призначення виконані на 110,9%, понад заплановані обсяги одержано 74 тис.грн.

    Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 5,2 тис.грн (на 3,8 тис.грн менше надходжень минулого року).

    Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств склало 12,7 тис.грн.

    До спеціального фонду бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 1 449,2 тис.грн (109,6% уточнених річних призначень), із яких власних надходжень бюджетних установ платні послуги – 420,7 тис.грн, благодійні внески, гранти та дарунки  – 1028,5 тис.грн.

ВИДАТКИ

    Видатки районного бюджету за січень-вересень 2019 року за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) здійснені згідно з потребою в сумі 85 281,5 тис.грн (73% до річного плану), що менше ніж у відповідному періоді 2018 року на 34 853,3 тис.грн. у зв’язку із зменшенням планових платежів соціального захисту населення за субсидіями на житлово-комунальні послуги, з лютого 2019 року оплата здійснюється на рахунки субсидіантам, а не підприємствам постачальникам комунальних послуг та зменшенням видатків на утримання закладів надання первинної медицини.

    Видатки загального фонду бюджету склали 83 591,8 тис.грн, без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 82 282,6 тис.грн.

    Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету.

    У галузевій структурі видатків на освіту припадає 21% усіх видатків, охорону здоров’я – 16,7%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 57%, культуру – 1,8%, інші галузі – 2%, трансферти передані до сільських бюджетів – 1,6%.

    Видатки за рахунок субвенцій на соціальний захист населення (надання пільг та субсидій населенню, виплата допомоги сім’ям з дітьми) в районному бюджеті займають найбільшу частину видатків, а саме 44 207,9 тис.грн, або 52,9% всіх видатків районного бюджету.

    За економічною класифікацією бюджету (без урахування соціальних виплат населенню) питома вага видатків на оплату праці склала 82,2%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 8,4%, всього на захищені статті – 94,3%, інші видатки – 5,7%.

    Видатки спеціального фонду бюджету становлять 1689,7 тис.грн та зменшились порівняно з видатками січня-вересня 2018 року на 602,6 тис.грн. у зв’язку із придбанням минулого року житла для учасника АТО.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної  ради

    На утримання органів місцевого самоврядування на звітний період передбачені асигнування у сумі 1 912,8 тис.грн, використано 1 474,3 тис.грн або 77,1% до плану, з них на оплату комунальних послуг та електроенергії направлено 114,9 тис.грн або 7,8%. Недовиконання склало 260,8 тис.грн, із них: 217,4 тис.грн – економія коштів за теплопостачання та 41,9 тис.грн економія електроенергії (розрахунки з енергопостачальними компаніями здійснюються за фактично спожиті енергоносії).

    Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року зареєстрована за невиплаченою заробітною платою з нарахуваннями у сумі 73,1 тис.грн.

Інша діяльність у сфері державного управління

    На виконання заходів районних програм відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Коропським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2022 роки,  на три квартали поточного року були заплановані видатки в сумі 117,4 тис.грн, фактичне виконання склало 88,5 тис.грн або 75,4%.

ОСВІТА

    Видатки на освіту із загального фонду районного бюджету склали 17 583,7 тис. грн або 88% до плану на три квартали 2019 року та збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 1 116,0 тис. грн або на 6,3%.

    Залишок бюджетних призначень у сумі 2 387,3 тис. грн. (11,9%) пояснюється:

 • 942,7 тис.грн. – виплата заробітної плати працівникам за другу половину вересня здійснюється згідно із встановленими термінами виплат 2-10 жовтня (заробітна плата та нарахування на неї нараховані у вересні відповідно до бюджетних призначень, а касові видатки проведені в жовтні);
 • 1 062,3 тис.грн – призначення освітніх установ на оплату енергоносіїв, які оплачені згідно з фактичним їх споживанням;
 • 97,7 тис.грн. – призначення освітніх установ на видатки за харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії, які будуть освоєні в жовтні – листопаді поточного року.

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 15 257,1 тис.грн. (питома вага в загальній сумі видатків галузі – 86,8%), видатки збільшились у порівнянні з минулим роком на 552,4 тис.грн або майже 5%.

    На придбання предметів, паливно-мастильних матеріалів для підвозу дітей та інвентарю для господарських потреб установ освіти направлено 276,9 тис.грн, закупівлю дидактичних матеріалів та меблів по програмі «Нова українська школа» проведені видатки у сумі 148,0 тис.грн. (питома вага – 2,8%).

    На продукти харчування використано 225,9 тис.грн (1,3%), у порівнянні з третім кварталом 2018 року видатки збільшились на 62,7 тис.грн або на 27,8%. За рахунок цих коштів забезпечено вартість харчування 1 дитини в день на  рівні 10 грн.

    На оплату послуг сторонніх організацій спрямовано 320,5 тис.грн (1,8%). Із загальної суми встановлено лічильники дистанційного обліку газу в Понорницькій та Радичівській школах у сумі 217,8 тис.грн., здійснені поточні ремонти шкільних автобусів, систем опалення та енергопостачання.

    Видатки на відрядження працівників установ та підвищення кваліфікації склали 36,3 тис. грн, їх питома вага – 0,3%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 1 297,9 тис.грн (7,4%), у порівнянні 3 кварталом 2018 року видатки зросли на 299,6 тис.грн або на 23%. Із загальної суми спрямовано водопостачання та водовідведення – 21,6 тис.грн, електроенергії – 205,7 тис.грн, природного газу – 722,3 тис. грн.

    В освітній галузі видатки спеціального фонду бюджету за три квартали 2019 року здійснені в обсязі 410,1 тис.грн.

    Капітальні видатки спеціального фонду даної галузі склали 101,9 тис.грн, з них оплачено проектно-кошторисну документацію по реконструкції опалення  Покошицької ЗОШ 35,0 тис.грн, закуплено обладнання по програмі Нова українська школа на суму 66,9 тис.грн, придбане обладнання школою естетичного виховання за рахунок коштів батьківської плати на суму 7,2 тис.грн.

    За рахунок коштів батьківської плати на харчування учнів використано 226,4 тис.грн

    Кредиторська заборгованість закладів освіти за загальним фондом бюджету склала 2084,2 тис.грн. (протермінована заборгованість станом на 01.10.2019 року не виплачена заробітна плата за серпень працівникам Коропської школи мистецтв у сумі 88,8 тис.грн. – кошти ОТГ).

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

    Самою проблемною галуззю в Коропському районі є охорона здоров’я. Формульний розподіл медичної субвенції не враховує найнижчу чисельність населення у районі а також низький рівень податкоспроможності районного бюджету і забезпечує видатки лише на 75 відсотків від потреби.

    Станом на 25 жовтня не виплачена заробітна плата працівникам районної лікарні у сумі 1 910,8 тис.грн., з них протермінована заробітна плата за серпень місяцьць 380,0 тис. грн., за вересень 1 030,0 тис.грн. Таких коштів в районному бюджеті звісно немає, тому єдиний вихід – це надання району додаткових коштів резервної медичної субвенції з державного бюджету. Постійні звернення до обласного керівництва на даний час не мають позитивного результату, отже звертатись потрібно до очільників  галузевих міністерств.

    На утримання закладів охорони здоров’я Коропського району із загального фонду бюджету спрямовано 13 905,1 тис. грн або 94% до планових призначень. З районного бюджету у першому кварталі фінансувались наступні програми медицини: первинна медична допомога, районна лікарня, районна програма відшкодування лікарських засобів, програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом, централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, зубопротезування. У порівнянні з січнем-вереснем 2018 року видатки зменшилися на 7 496,3 тис. грн або на 46% у зв’язку з переходом центра первинної медичної допомоги населенню на прямі відносини з державним бюджетом. У 2019 році з районного бюджету здійснюється лише фінансування енергоносіїв, так як коштів з державного бюджету на утримання закладів надання первинної медичної допомоги недостатньо.

    Залишок призначень у сумі 814,9 тис.грн (5,9%) пояснюється:

 • 756,7 тис.грн – призначення медичних установ на оплату енергоносіїв, які оплачені згідно з фактичним їх споживанням;
 • 58,2 тис.грн – призначення медичних установ на інші видатки, в тому числі медикаменти і харчування, які будуть освоєні в жовтні цього року.

    На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 11 556,6 тис.грн, питома вага цих видатків у загальній сумі склала 83,1%.

    На медикаменти витрачено 159,6 тис.грн (1,14%). Середня вартість медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) склала 22 гривні.

    Для придбання продуктів харчування використано 122,8 тис. грн (0,9%). Середня вартість харчування (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) становить близько 7 грн у розрахунку на 1 ліжко-день.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 1 782,4 тис.грн (12,8%), видатки зменшились на 389,7 тис.грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року, але на 01.10.2019 року зареєстровано кредиторську заборгованість з теплопостачання на суму 46,1 тис.грн це борг за  теплопостачання по Нехаївській та Шабалинівській амбулаторії за рахунок коштів Коропської ОТГ.

    На оплату послуг сторонніх організацій, фахівців і послуг з побутового обслуговування (оренда, транспортні послуги, поточні ремонти та обслуговування тощо) спрямовано 114 тис.грн, їх питома вага в загальній сумі видатків – 0,8%.

    На відрядження працівників медичних установ, підвищення кваліфікації спрямовано 18,1 тис.грн (0,1%), на інші поточні видатки – 1,5 тис. грн (0,05%).

    Первинна медична допомога забезпечена коштами на енергоносії у звітному періоді на суму 665,1 тис.грн, решта видатків проводиться за рахунок коштів Нацслужби здоров’я України.

    Починаючи з січня 2020 року не бюджетні заклади первинної медицини не матимуть права отримувати додаткову дотацію на забезпечення комунальними послугами та платежами. Та чи вистачить коштів державного бюджету на забезпечення стовідсоткових видатків утримання амбулаторій, ФАПів та поліклінік у 2020 році? Скоріше за все ні, отже додаткові асигнування потрібно буде передбачати у місцевих бюджетах.

    Програма забезпечення безкоштовними ліками окремих захворювань «Доступні ліки» у 2019 році здійснюється централізовано з обласного бюджету, за кошти районного бюджету забезпечуються безкоштовними ліками окремі категорії громадян – інваліди війни, учасники бойових дій, багатодітні сім’ї та інші пільгові категорії населення. На дану програму з районного бюджету профінансовано видатки у сумі 15,3 тис.грн.

    На районну програму централізованих заходів і боротьби з туберкульозом закуплено вакцину на суму 87,3 тис.грн.

    Безкоштовне зубопротезування окремим пільговим категоріям населення за рахунок медичної субвенції профінансовано у сумі 21,0 тис.грн.

    Фінансування комплексної програми «Цукровий діабет» здійснюється централізовано обласним управлінням охорони здоров’я за кошти медичної субвенції та кошти місцевих бюджетів пропорційно проживаючих інсулінозалежних хворих. З районного бюджету обласному бюджету на співфінансування відповідної програми у звітному періоді перераховано 50,3 тис.грн.

    Видатки медичної галузі за рахунок надходжень спеціального фонду районного бюджету проведені в сумі 897,9 тис.грн., з них використано на медикаменти 520,8 тис.грн, харчування – 44,8 тис.грн, ремонт апарату УЗД – 113,8 тис.грн, придбання ПММ та спец. бланків – 119,0 тис.грн.

    Кредиторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом бюджету станом на 01.10.2019 року зареєстрована у сумі 2  737,3 тис.грн, або 53 відсотки від всієї суми заборгованості районного бюджету.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    Згідно з потребою на галузь із загального та спеціального фонду бюджету спрямовано 47 939,7 тис.грн, що склало 88,9% до уточненого плану на січень-вересень 2019 року. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зменшились на 28 493,6 тис.грн або на 59,4%.

    Із загальної суми видатків управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації використано 47 595,9 тис.грн, із яких:

 • на утримання установ соціального забезпечення, районного територіального центру надання соціальної допомоги – 2 685,1 тис.грн, що більше ніж у 3 кварталі 2018 року на 126,1 тис. грн або 4,7% за рахунок підвищення заробітної плати штатним працівникам відповідно діючому законодавству;
 • на виконання районних програм соціального захисту населення – 333,4 тис.грн.;
 • на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг – 14 654,7 тис.грн.;
 • на надання пільг та субсидій населенню для придбання твердого палива – 5 443,1 тис.грн.;
 • на виплату прийомним сім’ям та дитячі будинки сімейного типу – 2 193,2 тис.грн.;
 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми – 22 011,7 тис.грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями штатним працівникам соціального захисту населення витрачено 2 587,9 тис.грн, питома вага у загальному обсязі видатків, спрямованих на утримання установи – 96,4%.

    По спеціальному фонду кошти надійшли від наданих платних послуг на суму 133,1 тис.грн. та від благодійного фонду підтримки безпритульних та малозабезпечених громадян – 151,2 тис.грн.

    Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування спеціального фонду за рахунок платних послуг, склали 162,1 тис.грн, що на рівні відповідного періоду минулого року. Середні витрати на харчування одного підопічного за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 23,17 грн. Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниці, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 160,1 тис.грн., в середньому харчуються 35 людей.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 53 тис.грн. їх питома вага у загальному обсязі видатків на утримання установи – 2%.

    На виплату матеріальної допомоги сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам і дітям-інвалідам Чорнобиля, сім’ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячної матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО, пільги за житлово-комунальні послуги та інші видатки соціального захисту пільгової категорії населення відповідно до потреби використано 305,1 тис.грн, на фінансову підтримку районної громадської організації ветеранів – 28,3 тис.грн.

    Кредиторська заборгованість закладів соціального забезпечення та програм соціального захисту населення за загальним фондом бюджету на 01.10.2019 складала 1 325,3 тис.грн, з них  – 111,9 тис.грн. заборгованість за коштами районного бюджету на виконання місцевих програм, результатом заборгованості, зокрема, є недоотримання коштів іншої субвенції від Коропської селищної ради на співфінансування місцевих програм соціального захисту населення.

Утримання закладів, що надають соціальні послуги сім’ям з дітьми

    Видатки загального фонду бюджету на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, які підпорядковані службі у справах дітей райдержадміністрації, склали 272,5 тис.грн,  що відповідає плановому річному завданню на 68,1 відсоток.

    На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 235,0 тис.грн, питома вага цих видатків у загальній сумі – 86,2%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 3,4 тис.грн.

    Станом на 01.10.2019 року кредиторська поточна заборгованість за загальним фондом бюджету зо оплати праці зареєстрована у сумі 14,3 тис.грн.

    Протягом звітного періоду виплачено матеріальної допомоги жителям Коропського району наступними головними розпорядниками:

 • Коропська районна рада – 26 тис.грн.;
 • Коропська районна адміністрація – 31,5 тис.грн., з них за рахунок коштів депутата Володимира Селянського – 11,5 тис.грн.

КУЛЬТУРА

    На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього характеру направлено 1 491,2 тис.грн або 90,5% планових призначень загального та спеціального фондів. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки галузі зменшились на 757,2 тис.грн (-50,7%). Видатки зменшились у зв’язку з передачею на баланс Коропської селищної ради районного будинку культури.

    У звітному періоді як і в минулому році, за кошти районного бюджету утримуються бібліотеки, які знаходяться на території Коропської селищної ради, на їх утримання використано понад один мільйон гривень.

    Залишок бюджетних призначень на 4 квартал склав 155,2 тис.грн (9,5%) та пояснюється:

 • 66,4 тис.грн – виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ за другу половину вересня здійснена згідно із встановленими термінами виплат у жовтні (заробітна плата та нарахування на неї нараховані у вересні відповідно до бюджетних призначень, а касові видатки проведені в жовтні).

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 1 321,7 тис.грн, питома вага цих видатків у загальній сумі склала 88,6%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 55,6 тис. грн, що менше видатків січня-вересня 2018 року на 169,7 тис.грн.

    Кредиторська заборгованість загального фонду за видатками на фінансування галузі зареєстровано у сумі 66,4 тис.грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

    На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури та спорту із загального фонду бюджету використано 121,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 13,6 тис.грн.

    Залишок призначень у сумі 18,4 тис.грн пояснюється: 13,5 тис.грн – виплата заробітної плати працівникам спортивних закладів за другу половину вересня здійснена згідно із встановленими термінами виплат у жовтні (заробітна плата та нарахування на неї нараховані у вересні відповідно до бюджетних призначень, а касові видатки проведені в жовтні);

    На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 119,5 тис.грн, їх питома вага у загальній сумі склала 98,8%.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

    Районною рятувальною службою на заходи з організації захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та стихійного лиха  за рахунок загального фонду районного бюджету  використано на забезпечення паливно-мастильними матеріалами у звітному періоді 10,0 тис.грн.

Громадський порядок та безпека

    На фінансування заходів програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на території Коропського району, військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції, планується використати 15,0 тис.грн із загального фонду бюджету.

Засоби масової інформації

    Усього із загального фонду бюджету використано 62,4 тис.грн, із яких на фінансову підтримку районного радіомовлення – 48,9 тис.грн, на інші заходи у сфері засобів масової інформації – 13,5 тис.грн.

Резервний фонд

    Рішень про використання коштів резервного фонду впродовж звітного періоду не приймалося.

КРЕДИТУВАННЯ

    На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки за 9 місяців 2019 року за рахунок загального фонду профінансовано 20 тис. грн., за рахунок спеціального фонду бюджету використано 8,8  тис. грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

    До загального фонду районного бюджету надійшло трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів в сумі 77 220,6 тис.грн (92,5% до плану на звітний період), в тому числі дотацій – 8 282,1 тис.грн (100,0%), субвенцій – 68 938,5 тис.грн (89,9%).

    Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 4 173,3 тис.грн (100,0% до призначень на січень-вересень поточного року), ці кошти витрачені на утримання бюджетних установ районного підпорядкування.

    Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла до районного бюджету згідно з планом у обсязі 4 108,8 тисгрн та спрямована на оплату енергоносіїв медичних закладів та загальноосвітніх шкіл.

    Освітня субвенція з державного бюджету районному бюджету  (на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів районного підпорядкування) затверджена та надійшла з державного бюджету в сумі 9 846,0 тис.грн (100,0% до плану звітного періоду) та повністю використана. Заборгованість з виплати заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції на звітний період склав 806 тис.грн.

    Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету (на утримання медичних закладів у Коропському районі та здійснення інших заходів) затверджена на рік у обсязі 4 796,7 тис.грн, надійшла у звітному періоді в сумі 3 597,6 тис.грн (100,0% до плану), а також надійшла з Коропського селищного бюджету медична субвенція у сумі 8 206,5 тис.грн. Дефіцит коштів медичної субвенції до кінця року очікується у сумі 4,6 млн. грн, на звітну дату дефіцит коштів на виплату заробітної плати медичним працівникам зареєстровано у сумі 2,1 млн.грн.

    Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету районному бюджету надійшла у сумі 256,0 тис.грн., або 100% до уточнених планових призначень. Дані кошти розподілені між районним бюджетом у сумі 131,0 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки та обладнання для Понорницької ЗОШ – 68,0 тис.грн., та для Понорницького будинку творчості – 63,0тис. грн, та сільськими бюджетами Деснянської сільської ради (96,0 тис.грн.) і Вербівської сільської ради (29,0 тис.грн) для закупівлі обладнання для облаштування місць відпочинку.

    На здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення з обласного бюджету надійшло субвенцій у загальній сумі 55 238,9 тис.грн.

    Пільги та житлові субсидії з оплати всіх житлово-комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 14 654,7 тис.грн (100% до плану. Заборгованість склала 997,8 тис.грн,  (утворилась у зв’язку з ненадходженням з державного бюджету фінансування в повному обсязі до потреби).

    На оплату пільг і житлових субсидій, наданих населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, з державного бюджету надійшло 5 443,1 тис.грн (73,4% до плану). У минулому році повністю були профінансовані видатки на придбання твердого палива за поданими заявами населення району, тому заборгованість на початок 2019 року відсутня. За рахунок надходжень поточного року профінансовані нарахування січня-серпня. Кредиторська заборгованість на 01.10.2019 склала 68,6 тис.грн, це заборгованість, термін оплати якої не настав.

    На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу до районного бюджету надійшло 22 011,7 тис.грн (86,7% до плану) або в межах потреби на вказані цілі, чим забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату зазначених державних допомог.

    Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя затверджена в сумі 3 075,2 тис.грн. За 9 місяців цього року з обласного бюджету надійшло 2 193,2 тис.грн, кошти використані повністю. Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

    Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджена в сумі 19,6 тис.грн, надійшла з обласного бюджету до районного в розмірі 100,0% до плану звітного періоду та перерахована відділу освіти для подальшого використання згідно з затвердженими кошторисними призначеннями. У дев’ятому класі Радичівської ЗОШ навчається дитина з особливими освітніми потребами, кошти перераховуються на заробітну плату з нарахуваннями педагогу дефектологу, що проводить навчання  дитини.

    Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла районному бюджету у сумі 248,38 тис.грн, кошти розподілені за потребою відділу освіти і використані у сумі на закупівлю меблів та дидактичного матеріалу – 148,0 тис.грн., та закупівлю комп’ютерного обладнання – 66,9 тис.грн.

    Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійде у 2019 році районному бюджету у сумі 735,57 тис.грн. Даних коштів вистачить на придбання житла двом дітям-сиртам, які знаходяться на обліку і не забезпечені житлом.

    Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла районному бюджету у сумі 320,35 тис.грн., за рахунок даної субвенції профінансовано видатки на закупівлю обладнання для доступу швидкісного інтернет зв’язку шкіл району.

    Упродовж січня-вересня 2019 року обсяг трансфертів, які передані для цільового використання із загального фонду районного бюджету обласному бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, склав 72,75 тис.грн, обсяг додаткової дотації сільським бюджетам складає 1034,3 тис.грн. (15,4% від власних доходів районного бюджету).

Начальник фінансового відділу

Коропської райдержадміністрації                                           Тетяна  ВОЛК