Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2019 року

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( тридцять восьма сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 687

16 серпня 2019 року

смт. Короп

 

Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2019 року

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2019 року:
 • по доходах у сумі 63 388,8 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 62 338,6 тис.грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 050,2 тис. грн.;
 • по видатках у сумі 63 231,5 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 62 192,0 тис.грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 039,5 тис.грн.;
 • по кредитуванню у сумі -3,2 тис.грн., в тому числі по кредитуванню спеціального фонду -3,2 тис.грн.

 1. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2019 року

ДОХОДИ

    Виконання доходів загального і спеціального фондів районного бюджету за січень-червень 2019 року (із трансфертами) склало 63388,8 тис. грн (55,7% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходи зменшились на 31908,1 тис. грн або на 15% за рахунок зменшення трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів.

    З державного бюджету одержано 13322,7 тис. грн офіційних трансфертів, з інших місцевих бюджетів – 44672,6 тис. грн, разом – 57995,3тис. грн.

     Вцілому власні доходи загального і спеціального фондів районного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 5393,5 тис. грн (58% до річного плану).

     До загального фонду бюджету надійшло 4343,3 тис. грн власних доходів (без трансфертів), що становить 123,7% до планових призначень на січень-червень цього року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження виросли на 1043,7 тис. грн (або 24%).

    Зокрема до районного бюджету надійшло 3693,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб або 121,4% до бюджетних призначень звітного періоду. У порівнянні з I півріччям 2018 року обсяг податку зріс на 737,5 тис. грн або на 20% в основному за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ.

    Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло в сумі 572,0 тис. гривень. Бюджетні річні призначення виконані на 154,6%, понад заплановані обсяги одержано 72,0 тис. гривень.

    До спеціального фонду бюджету надійшло власних доходів у сумі 1050,2 тис. грн (241,4% річних призначень), із яких платні послуги – 243,9 тис. грн, благодійні внески, гранти та дарунки  – 806,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

    Видатки районного бюджету за січень-березень 2019 року за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) здійснені згідно з потребою в сумі 63231,5 тис. грн (55,0% до річного плану), що менше ніж у відповідному періоді 2018 року на 30444,4 тис. грн  у зв’язку із зменшенням планових платежів соціального захисту населення за субсидіями на житлово-комунальні послуги, з лютого 2019 року оплата здійснюється на рахунки субсидіантам, а не підприємствам постачальникам комунальних послуг.

    Видатки загального фонду бюджету склали 62192,0 тис. грн, без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 61207,0 тис. грн.

    Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету.

    У галузевій структурі видатків на освіту припадає 20,2% усіх видатків, охорону здоров’я – 15%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 60%, культуру – 1,4%, фізичну культуру і спорт – 0,1%, інші галузі – 1,6%, трансферти передані до сільських бюджетів – 1,6%.

     Видатки за рахунок субвенцій на соціальний захист населення (надання пільг та субсидій населенню, виплата допомоги сім’ям з дітьми) в районному бюджеті займають найбільшу частину видатків, а саме 35334,9 тис. грн, або 56,8% всіх видатків районного бюджету.

     За економічною класифікацією бюджету (без урахування соціальних виплат населенню) питома вага видатків на оплату праці склала 84,2%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 9,8%, всього на захищені статті направлено – 95%.

    Видатки спеціального фонду бюджету становлять 1039,5 тис. грн, що  менше на 821,3 тис. грн у порівнянні з видатками січня-червня 2018 року у зв’язку з передачею Коропській селищній раді на баланс районного будинку культури.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності районної ради

    На утримання органів місцевого самоврядування на звітний період передбачені асигнування у сумі 1554,1 тис. грн, використано 894,7 тис. грн або 57,5% до плану, з них на оплату комунальних послуг та електроенергії направлено 121,1 тис.грн., або 13,5%.

    Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року становить 65,0 тис. грн. заробітна плата з нарахуваннями .

Інша діяльність у сфері державного управління

    На виконання заходів районних програм відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Коропським районом, здійснення представницьких та інших заходів  за І півріччя поточного року були заплановані видатки в сумі 92,5 тис. грн, фактичне виконання склало 55,9 тис. грн або 60,4%.

ОСВІТА

    Видатки на освіту із загального фонду районного бюджету склали 12571,6 тис. грн або 82,1% до плану на І півріччя 2019 року та збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 794,2 тис. грн або на 10,6%. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено     10823,6 тис. грн (питома вага в загальній сумі видатків галузі – 86,1%).

    На придбання предметів, паливно-мастильних матеріалів для підвозу дітей, інвентарю для господарських потреб установ освіти направлено 320,3 тис. грн (питома вага – 2,5%).

    На продукти харчування використано 169,1 грн (1,3), у порівнянні з І півріччям 2018 року видатки збільшились на 25,6 тис. грн або. За рахунок цих коштів забезпечено вартість харчування 1 дитини в день на  рівні 10 грн.

    На оплату послуг сторонніх організацій спрямовано 274,1 тис. грн (2,2%). Із загальної суми здійснені поточні ремонти шкільних автобусів, систем опалення та енергопостачання.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 934,6 тис. грн (7,4%), у порівнянні з І півріччям  2018 року видатки зросли на 92,2 тис. грн або на 11%. Із загальної суми спрямовано на теплопостачання – 16,8 тис. грн.. водопостачання та водовідведення – 15,3 тис. грн, електроенергію – 180,2 тис. грн, природній газ – 722,3 тис. гривень.

    В освітній галузі видатки спеціального фонду бюджету за І півріччя 2019 року здійснені в обсязі 199,2 тис. гривень.

    Капітальні видатки склали 7,2 тис. грн (придбане обладнання школою естетичного виховання за рахунок коштів батьківської плати).

    Кредиторська заборгованість закладів освіти за загальним фондом бюджету склала 1145,4 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуванням становить 992,5 тис. грн. (протермінована заборгованість станом на 01.07.2019 відсутня).

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

    На утримання закладів охорони здоров’я Коропського району із загального фонду бюджету спрямовано 9326,1 тис. грн або 94,9% до планових призначень. З районного бюджету у першому півріччі фінансувались наступні програми медицини: первинна медична допомога, районна лікарня, районні програми відшкодування лікарських засобів, зубопротезування. У порівнянні з січнем-червнем 2018 року видатки зменшилися на 3716,7 тис. грн у зв’язку з переходом центра первинної медичної допомоги населенню на прямі відносини з державним бюджетом. У 2019 році з районного бюджету здійснюється лише фінансування енергоносіїв, так як коштів з державного бюджету на утримання закладів надання первинної медичної допомоги недостатньо.

    На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 7683,1 тис. грн, питома вага цих видатків у загальній сумі склала 82,4%.

    На медикаменти за рахунок загального фонду витрачено 8,7 тис. грн. (0,4%) та за рахунок надходжень від благодійних внесків спеціального фонду 384,9 тис. грн.. Середня вартість медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) склала 21,53 гривні.

    Для придбання продуктів харчування використано 101,5 тис. грн (1,1%). Середня вартість харчування (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) становить близько 7,14 грн у розрахунку на 1 ліжко-день.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 1387,2 тис. грн (14,8%).

    На оплату послуг сторонніх організацій, фахівців і послуг з побутового обслуговування (оренда, транспортні послуги, поточні ремонти та обслуговування тощо) спрямовано 87,6 тис. грн, їх питома вага – 0,9%.

    Видатки медичної галузі за рахунок надходжень спеціального фонду районного бюджету проведені в сумі 583,8 тис. гривень.

    Кредиторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом бюджету склала 2326,5 тис. грн, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 2043,0 тис. гривень.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    Згідно з потребою на галузь із загального та спеціального фонду бюджету спрямовано 37547,7 тис. грн, що склало 93,8% до уточненого плану на січень- червень 2019 року.

    Із загальної суми видатків управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації використано 37142,8 тис. грн, із яких:

 • на утримання установ соціального забезпечення, районного територіального центру надання соціальної допомоги – 1635,0 тис. грн (більше ніж у I півріччі 2018 року на 58,6 тис. грн ;
 • на виконання районних програм соціального захисту населення – 66,1 тис. гривень;
 • на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг – 14610,0 тис. грн.;
 • на надання пільг та субсидій населенню для придбання твердого палива – 4890,4 тис. грн.;
 • на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку – 47,5 тис. грн..;
 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми – 15821,7 тис. грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями штатним працівникам соціального захисту населення витрачено 1291,7 тис. грн, питома вага у загальному обсязі видатків, спрямованих на утримання установи – 79%.

    Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування склали 107,1тис. грн. Середні витрати на харчування (за рахунок коштів спеціального фонду бюджету) одного підопічного – 22,93 гривні. Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 99,9 тис. грн., в середньому харчуються 35 людей.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 32,1 тис. грн. їх питома вага у загальному обсязі видатків на утримання установи – 2%.  У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки зменшились на 15,8 тис. грн..

    На виплату матеріальної допомоги сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам і дітям-інвалідам Чорнобиля, сім’ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячної матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО та інші видатки соціального захисту населення відповідно до потреби використано 31,1 тис. грн, на фінансову підтримку громадських організацій – 17,7 тис. гривень.

    На поховання учасників бойових дій та інвалідів війни проведені видатки у сумі 5,4 тис. грн. Витрати на  поховання одного пільговика склали 1380 грн., що в межах прийнятого нормативу –  3,52 тис. грн.

    Виплата пільг окремим категоріям громадян з  оплати послуг зв’язку у І півріччі 2019 року  проведено на суму 17,9 тис. грн.

    Кредиторська заборгованість закладів соціального забезпечення та програм соціального захисту населення за загальним фондом бюджету на 01.07.2019 склала 727,8 тис. грн, з них  – 166,4 тис. гривень заборгованість за коштами районного бюджету на виконання місцевих програм, результатом заборгованості, зокрема, є недоотримання коштів іншої субвенції від Коропської селищної ради на співфінансування місцевих програм соціального захисту населення.

    Районною державною адміністрацією профінансовано:

 • видатки загального фонду бюджету на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, які підпорядковані службі у справах дітей райдержадміністрації, склали 168,6 тис. грн.. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 135,3 тис. грн, питома вага цих видатків у загальній сумі – 80,2%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 2,0 тис. грн.;

  • видатки на здійснення державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 7,8 тис. грн.;
 • видатки на надання соціальної допомоги жителям Коропського району – 29,5 тис. грн..

    Станом на 01.07.2019 кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету  становить 23,9 тис. грн..

КУЛЬТУРА

    На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього характеру направлено 916,6 тис. грн або 51% планових річних призначень загального та спеціального фондів. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки галузі зменшились на 635,6 тис. грн (-69,3%). Видатки зменшились у зв’язку з передачею на баланс Коропської селищної ради районного будинку культури.

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 820,2 тис. грн, питома вага цих видатків у загальній сумі склала 89,5%.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 54,6 тис. грн.

    Кредиторська заборгованість загального фонду за видатками на фінансування галузі зареєстровано у сумі 79,3 тис. грн

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

    На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури та спорту із загального фонду бюджету використано 68,1 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 5,4 тис. грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано  66,7 тис. грн, їх питома вага у загальній сумі склала 98%.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Засоби масової інформації

    Усього із загального фонду бюджету використано 33,0 тис. грн, із яких на фінансову підтримку районного радіомовлення – 22,9 тис. грн, на інші заходи у сфері засобів масової інформації – 10,1 тис. грн..

Резервний фонд

    Резервний фонд районного бюджету з урахуванням змін затверджений у обсязі 27,0 тис. гривень. Рішень про використання коштів цього фонду впродовж звітного періоду не приймалося.

КРЕДИТУВАННЯ

    На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” на 2016-2020 роки у І півріччі 2019 року за рахунок спеціального фонду бюджету використано 6,4 тис.грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

    До загального фонду районного бюджету надійшло трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів в сумі 57 995,4 тис.грн (96,1% до плану на звітний період), в тому числі дотацій – 5 296,8 тис.грн (100,0%), субвенцій – 52 698,6 тис.грн (95,7%).

    Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 2782,2 тис, ці кошти витрачені на утримання бюджетних установ районного підпорядкування.

    Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я надійшла до районного бюджету згідно з планом у обсязі 2514,6 тис. грн та спрямована на оплату енергоносіїв медичних закладів та загальноосвітніх шкіл.

    На здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення з держбюджету надійшло субвенцій у загальній сумі 35323,8 тис. грн.

    Освітня субвенція (на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів районного підпорядкування) затверджена та надійшла з державного бюджету в сумі 7896,0 тис. грн.. (100,0% до плану звітного періоду) .

    Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету (на утримання медичних закладів у Коропському районі та здійснення інших заходів) затверджена на рік у обсязі 4 796,7 тис. грн, надійшла у звітному періоді в сумі 2398,5 тис. грн. (100,0% до плану), а також надійшла з Коропського селищного бюджету медична субвенція у сумі 5471,1 тис. грн., касові видатки склали 7884,5 тис. грн.

    Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету районному бюджету надійшла у сумі 246,0 тис. грн., або 100% до уточнених планових призначень. Дані кошти розподілені між районним бюджетом у сумі 63 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки для Понорницької ЗОШ, закупівля  спортивного обладнання та меблів для районного центру дитячої та юнацької творчості у сумі 58,0 тис. грн.  та сільськими бюджетами Деснянської сільської ради (96,0 тис. грн.) і Вербівської сільської ради (29,0 тис. грн) для закупівлі обладнання для облаштування місць відпочинку.

    Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» затверджена та надійшла в сумі 130,8 тис. грн. (100,0% до плану звітного періоду). Дані кошти відділу освіти на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками, закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи.

    Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла з обласного бюджету до районного в сумі 13,0 тис. грн.. тобто 100,0% до плану звітного періоду та перерахована відділу освіти для подальшого використання згідно з затвердженими кошторисними призначеннями. У дев’ятому класі Радичівської ЗОШ навчається дитина з особливими освітніми потребами, кошти перераховуються на заробітну плату з нарахуваннями педагогу дефектологу, що проводить навчання  дитини.

    Іншої субвенції з обласного бюджету та з Коропського селищного бюджету надійшло в сумі 1219,4 тис. грн..

    Упродовж I півріччя 2019 року обсяг трансфертів, які передані для цільового використання із загального фонду районного бюджету обласному бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади  склав 48,5 тис. грн, обсяг додаткової дотації сільським бюджетам – 742,4 тис. грн. (17,1% від власних доходів районного бюджету).

    Підводячи підсумки виконання районного бюджету, можна сказати, що у звітному кварталі, маючи обмежені ресурси, у районі проводились в основному видатки на захищені статті,  тобто заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії бюджетних установ, зареєстрована поточна кредиторська заборгованість за другу половину червня, оплачена у першій декаді липня, протермінована заборгованість за звітний період відсутня.

Начальник фінансового відділу

Коропської райдержадміністрації                                    Т.Б. Волк