Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тридцять четверта сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 633

22 лютого 2019 року

смт. Короп

Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік:
  • по доходах у сумі 162671,5 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 160512,4 тис. грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 2159,1 тис. грн.
  • по видатках у сумі 162184,6 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 159194,2 тис. грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 2990,4 тис. грн.
  • по кредитуванню у сумі 4,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету надання 10,0 тис. грн., по спеціальному фонду повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників у сумі 35,0 тис. грн. та  надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  у сумі 29,5 тис. грн.

 1. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної ради                                                                               М.П.Мазуренко

Додатки

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

ДОХОДИ

    Виконання доходів загального і спеціального фондів районного бюджету (із трансфертами) склало 162 671,5 тис. грн. (99,4% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з 2017 роком доходи зросли на 10 854,3,0 тис. грн. або на 7,1%.

    Зокрема з державного бюджету одержано 34 725,2 тис. грн. офіційних трансфертів, з обласного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади – 118 108,7 тис. грн. Порівняно із 2017 роком загальний обсяг міжбюджетних трансфертів збільшився на 11 084,3 тис. грн. (+7,8%).

    У цілому доходи загального і спеціального фондів районного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 9 837,6 тис. грн. (98,1% до плану), у порівнянні з 2017 роком вони збільшились на 103,2 тис. грн. або на 3,1%.

    До загального фонду бюджету надійшло 7 678,5 тис. грн. власних доходів (без трансфертів), що становить 98,1% до планових призначень. Надходження до минулого року виросли на 592,3 тис. грн. (+8,4%). Власні надходження у загальній структурі отриманих доходів загального фонду становлять лише 4,8 відсотка.

    До районного бюджету надійшло 7 251,5 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб або 102,9% до уточнених бюджетних призначень. У порівнянні з 2017 роком обсяг податку зріс на 1333,1 тис. грн. або на 22,5%.

    Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло в обсязі 390,5 тис. грн. (100% до уточнених бюджетних призначень), у порівнянні з минулим роком податку отримано менше на 374,4 тис. грн. Від підприємств  комунальної власності КП Бюро технічної інвентаризації такого податку отримано в сумі 2,5  тис. грн., а від КП Космос 0,4 тис. грн. Основний платник як і в минулих роках КП Агролісгосп.

    Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 20,5 тис. грн., що менше бюджетних призначень на 364,2 тис. грн. або на 94,7%. Таке зменшення відбулося через втрату основного платника по даним надходженням – адмінцентру при Коропській райдержадміністрації через скорочення штатних працівників РДА.

    Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств склало  4,9 тис. грн. (100% до плану).

    До спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо), надійшло 2 159,1 тис. грн., що менше надходжень 2017 року на 489,1 тис. грн.

ВИДАТКИ

    Видатки районного бюджету за 2018 рік за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) здійснені в сумі  162 184,6 тис. грн, що більше ніж у 2017 році на 9 101,3 тис. грн або на 5,9%.

    Видатки загального фонду бюджету склали 159 194,2 тис. грн (зростання становить 10 770,2 тис. грн або 6,8%), без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 155 860,9 тис. грн (збільшення склало 9 832,3 тис. грн або 6,3%).

    Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету.

    У галузевій структурі видатків на освіту припадає 15,2% усіх видатків, охорону здоров’я – 19,0%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 60,2%, культуру – 1,9%, міжбюджетні трансферти сільським, селищному бюджетам – 2,1%, інші галузі – 1,6%.

    За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 84,5%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 8,8%, всього на захищені статті – 96,5%, інші видатки – 3,5%.

    Видатки спеціального фонду бюджету становили 2990,4 тис. грн та зменшились порівняно з видатками 2017 року на 1704,9 тис. грн (або на 35,8%).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

    На утримання органів місцевого самоврядування (районна рада) за звітний період використано за загальним фондом 2048,1 тис. грн або 100% до плану, з них на захищенні статті, а саме: заробітну плату з нарахуваннями – 1545,0 тис.грн, (75,4%), енергоносії – 244,7 тис.грн.(11,9%)

    За кошти спеціального фонду (капітальні видатки) у сумі 8,1 тис.грн. придбано копіювальний пристрій для забезпечення виконання власних повноважень районною радою.

    Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

ОСВІТА

    Видатки на освіту із загального фонду районного бюджету склали 24 216,9 тис. грн та збільшились у порівнянні з 2017 роком на 1 355,2 тис. грн (+5,9%).

    Залишок бюджетних призначень додаткової дотації у сумі 777,3 тис. грн  пояснюється здійсненням заходів з економії коштів з оплати за використаний природний газ, дана економія дасть змогу покращити фінансування шкільних закладів за використані енергоносії у 2019 році, по тій причині, що на дані видатки школи забезпечені лише на шість місяців.

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 21 115,4 тис. грн, у порівнянні з 2017 роком збільшення склало 3 014,4 тис. грн або 16,6%.

    Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 87,2%.

    На придбання предметів, матеріалів для господарських потреб, придбання інвентарю  установ освіти направлено 649,1 тис. грн (питома вага – 2,6 %).

    У 2018 році в рамках державної програми «Нова українська школа» для навчання 47 дітей у перших класах були використані кошти у загальній сумі 111,8 тис. грн., за які закуплені крейдяно-магнітні шкільні дошки у кількості 6 штук на суму 11,6 тис. грн., комплекти шкільних парт нового зразка у кількості 47 штук на суму 47 тис. грн., дидактичні матеріали для вивчення української, англійської мови, природознавства та математики на суму 53,2 тис. грн.

    На продукти харчування використано за рахунок загального фонду 224,6 тис. грн  та 187,7 тис. грн. за рахунок спеціального, у порівнянні з 2017 роком видатки збільшились на 53,6 тис. грн або на 13%. За рахунок цих коштів забезпечено вартість харчування 1 дитини в день на рівні 6 грн. 63 коп. (5,50 + 1,13).

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 1790,0 тис. грн (7,4%), що більше ніж у 2017 році на  252,2 тис. грн або на 16%. Із загальної суми на оплату  електроенергії направлено – 267,3 тис. грн, природного газу – 1209,5 тис. грн, придбання інших енергоносіїв дрова та тверде паливо – 255,5 тис. гривень.

    Видатки на відрядження працівників установ освіти за рахунок загального фонду склали 100,6 тис. грн, їх питома вага – 0,4% в загальних видатках, та за рахунок спеціального фонду використано 3,6 тис. грн. на відрядження штатним працівникам музичної школи.

    На оплату послуг сторонніх організацій за рахунок загального фонду спрямовано 306,3 тис. грн (1,3%), збільшення склало 186,4 тис. грн або 29,9%, та 40,3 тис. грн. спеціального фонду, у тому числі на оплату засобів зв’язку витрачено 17,6 тис. грн., здійснено поточних ремонтів обладнання та шкільного транспорту на суму 123,1 тис. грн, ремонт класів та приміщень ЗОШ на суму 132 тис. грн., систем опалення та енергопостачання на суму 36,1 тис. грн.

    На соціальні виплати використано 6,0 тис. грн, із яких на виплату допомоги дітям-сиротам 1,8 тис. грн., премії обдарованим  учням  – 4,2 тис. гривень.

    На дослідження і розробки окремих заходів та інші поточні видатки витрачено 24,8 тис. грн (0,1%).

    У освітній галузі видатки спеціального фонду бюджету за 2018 рік в цілому склали 536,7 тис. гривень.

    Капітальні видатки становили 150,7 тис. грн, у тому числі:

 • за рахунок власних надходжень спеціального фонду школою мистецтв придбано ноутбук вартістю 19,1 тис. грн;
 • за рахунок коштів державного бюджету  на фінансування програми «Нова українська школа»  загальноосвітніми закладами придбано обладнання на суму 131,6 тис. грн, зокрема: придбано 7 ноутбуків для перших класів та 7 кольорових принтерів для друку.

    Кредиторська заборгованість закладів освіти за загальним та спеціальним фондом бюджету на 01.01.2019 відсутня.

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

    На утримання закладів охорони здоров’я районного значення із загального фонду бюджету спрямовано 30 288,9 тис. грн або 98,9% планових призначень. У порівнянні з 2017 роком видатки збільшилися на 3 543,4 тис. грн або на 13,2%.

    Залишок призначень додаткової дотації у сумі 123,9 тис. грн пояснюється здійсненням заходів економії коштів з оплати енергоносіїв, зокрема природного газу та оплату теплопостачання. Дана економія, як і у освітній галузі, дасть змогу покращити фінансування медичних закладів за використані енергоносії у 2019 році.

    Залишок призначень медичної субвенції у сумі 107,2 тис. грн. на кінець року пояснюється ефективним використанням бюджетних коштів на оплату інших видатків утримання районної лікарні. Кошти будуть направленні для поточного утримання лікарні, на видатки, не забезпечені кошторисними призначеннями на 2019 рік.

    Забезпеченість населення району лікарняними ліжками станом на 01.01.2019 року становить 56,6 на 10 тисяч населення при нормативних 60 ліжках, або 128 ліжок при нормативних 130 ліжках, середньо районний показник 68,3%.

    Проведено хворими ліжко-днів 46878, кількість хворих, які отримали медичну допомогу 47685, процент виконання ліжко-днів- 109,2, середній термін перебування хворого на стаціонарному лікуванні – 10 днів.

    Видатки у розрахунку на одного жителя по району за 2018 рік  1392,64 грн., з них загального фонду бюджету 1328,65 грн. та 63,99 грн. спеціального фонду.

    На оплату праці з нарахуваннями витрачено 24 799,1 тис. грн, що на 2 368,1 тис. грн або на 10,7% більше ніж за 2017 рік, питома вага цих видатків у загальній сумі – 81,9%.

    На придбання пального для автотранспорту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для господарської діяльності лікувальних закладів використано із загального фонду бюджету 166,0 тис. грн (0,7%), та за рахунок спеціального фонду 140,8 тис. грн.

    На медикаменти за рахунок загального фонду витрачено 354,6 тис. грн (1,1%) та за рахунок надходжень від благодійних внесків спеціального фонду 603,8 тис. грн. Середня вартість медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) склала 16,55 гривень, в т.ч. із загального фонду за рахунок медичної субвенції на один ліжко-день витрачалось 3,67 грн., в основному це медикаменти специфічного профілю – препарати для наркозу, надання ургентної допомоги.

    Для придбання продуктів харчування використано 254,9 тис. грн (1,8%). Середня вартість харчування (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) становить 6,91 грн у розрахунку на 1 ліжко-день.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 3 250,2 тис. грн (10,7%), видатки збільшились на 781,9 тис. грн або на 31,3%, тому числі: на оплату теплопостачання – 1 945,3 тис. грн (збільшились на 18,5%), водопостачання та водовідведення – 17,3 тис. грн (збільшились на 12,0%), електроенергії – 839,6 тис. грн (зросли на 14,7%), природного газу – 233,6 тис. грн (збільшились на 0,2%), інших енергоносіїв – 214,4 тис. гривень.

    Видатки на оплату послуг сторонніх фахівців і послуг з побутового обслуговування (оренда, транспортні послуги, ремонт обладнання розрахунково-касове обслуговування тощо) склали 283,6 тис. грн та збільшились на 99,0 тис. грн (+34,6%), їх питома вага – 1,0%. Із загальної суми видатків для проведення поточного ремонту неврологічного відділення під приймальне відділення лікарів первинної допомоги витрачено 63 тис. гривень.

    На відрядження працівників установ, підвищення кваліфікації та інші поточні видатки спрямовано 135,3 тис. грн (0,4%).

    На соціальне забезпечення (пільгові пенсії медичним працівникам, пільгове зубне протезування, відшкодування лікарських засобів громадянам на пільгових умовах тощо) спрямовано 1036,9 тис. грн, порівняно з 2017 роком видатки збільшились на 158,4 тис. грн або на 20,8%, їх питома вага –3,4%.

    Протягом 2018 року здійснювалось фінансування програми підтримки лікарськими засобами інсулінозалежних хворих. Загальна сума видатків за 2018 рік склала 633,1 тис. грн., з них за рахунок державного бюджету – 254 тис. грн, районного бюджету – 162,9 тис. грн, бюджету Коропської громади – 216,1 тис. грн.

    За бюджетною програмою «Доступні ліки» по безкоштовним пільговим рецептам профінансовано 272,0 тис. грн., безкоштовне зубопротезування – 30 тис.грн.

    Видатки медичної галузі за рахунок надходжень спеціального фонду районного бюджету проведені в сумі 1 204,5 тис. гривень. У тому числі за рахунок надходжень від платних послуг проведені видатки у сумі 135,8 тис. грн.  за рахунок благодійних внесків проведені видатки у сумі 1057,8 тис. грн., з них на медикаменти 603,8 тис. грн,  продукти харчування – 88,3 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 5,7 тис. грн.

    Капітальні видатки склали 17,2 тис. грн, у тому числі: за рахунок власних надходжень бюджетних установ придбано пральну машину та м’який куточок на суму 17,2 тис. грн, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку придбано твердопаливний котел для Радичівського ФАПу у сумі 11,0 тис. гривень. Кошти на придбання котла виділені за сприяння депутата обласної ради Селянського Володимира Миколайовича.

    Кредиторська та дебіторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом бюджету станом на 01.01.2019 року відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    Згідно з потребою на галузь із загального фонду бюджету спрямовано 95 838,6 тис. грн, що склало 99,4% до уточненого плану.

    Освоїти кошторисні призначення на 100% не було можливості по причині відсутності наявних бюджетних коштів на оплату соціального забезпечення за житлово-комунальні послуги різним категоріям населення. Заборгованість станом на 01.01.2019 року зареєстрована у сумі 6 537,4 тис. грн.

    У порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшились на 7 450 тис. грн або на 8,4%.

    Із загальної суми видатків Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації профінансовано:

 • на утримання територіального центру соціального забезпечення – 3 448,4 тис. грн., що менше ніж у 2017 році на 3 564 тис. грн, у 2017 році до серпня місяця проводилось фінансування Нехаївського та Шабалинівського стаціонарних відділень;
 • на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і особам з інвалідністю – 39,7 тис.грн.;
 • на виконання районних програм соціального захисту населення -503,8 тис.грн;
 • на оплату пільг і субсидій за ЖКГ послуги населенню – 50 980,1 тис.грн.;
 • на оплату твердого палива – 8 511,3 тис. грн;
 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми – 31 928,3 тис. грн;
 • на виплату грошової компенсації за належні житлові умови для сімей учасників АТО – 669,5 тис. грн.

     Районною державною адміністрацією профінансовано:

 • видатки на утримання районного центру соціальної служби для сім’ї, дітей і молоді у сумі 338,3 тис. грн. ;
 • видатки на здійснення державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 18,2 тис. грн.;
 • видатки на надання соц..допомоги жителям Коропського району – 43,4 тис.грн.

    Територіальним центром соціального обслуговування надаються послуги 1 744 одиноким громадянам за їх місцем проживанням, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою або інвалідністю.

    Середні витрати на утримання одного підопічного, що обслуговується територіальним центром  – 2 175 гривень на рік.

    На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 3 616,1 тис. грн, питома вага у загальному обсязі видатків спрямованих на утримання установи – 95%.

    Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування за рахунок власних надходжень спеціального фонду склали 186,7 тис. грн.

    Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 186,3 тис. грн., вартість харчування 1 людино-дня склала 18,7 грн. В середньому  в місяць харчується 35 осіб. 

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 88,8 тис. грн (питома вага у загальному обсязі видатків на утримання установ – 2,3%). У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки зменшились на 37,5 тис. грн або 27,8%. З них на послуги теплопостачання спрямовано 31,5 тис. грн, на водопостачання та водовідведення – 3,2 тис. грн, на електричну енергію – 30,5 тис. грн,  інші енергоносії (тверде паливо) – 23,8 тис. гривень.

    На придбання районними закладами соціального забезпечення предметів, матеріалів, обладнання, у тому числі інвентарю, на оплату робіт і послуг (крім комунальних), податків та інші видатки направлено 81,8 тис. грн або 88,0% до планових асигнувань. Із них на проведення поточного ремонту побутового  обладнання, комп’ютерної техніки, транспорту, приміщень витрачено 50,1 тис. гривень.

    Видатки на виконання запланованих районних програм проведені у межах наявних бюджетних коштів та на підставі зобов’язань головного розпорядника  коштів.

    На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської АЕС використано 33,4 тис. грн.

    На поховання учасників бойових дій та інвалідів війни проведені видатки у сумі 20,4 тис. грн. Витрати на  поховання одного пільговика склали 1380 грн., що в межах прийнятого нормативу –  1409 грн.

    Виплата пільг окремим категоріям громадян з  оплати послуг зв’язку у 2018 році проведено на суму 45,1 тис. грн.

    На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку видатки склали 218,3 тис. грн.

    Відшкодовано витрати організаціям постачальникам за надані житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та виплати готівки інвалідам по зору I та II груп у сумі 148,9 тис. грн.

    Надано матеріальної допомоги управлінням соціального захисту населення сім’ям військовослужбовців, що загинули, зникли безвісти при виконанні військового обов’язку, які проживають на території району на суму 37,7 тис. грн.

    За спеціальними фондом бюджету видатки установ, що підпорядковані Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, склали 1015,3 тис. грн., з них за рахунок власних коштів бюджетних установ здійснено видатки на суму 345,8  тис. грн, із яких на оплату праці з нарахуваннями використано 106,7 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату товарів і послуг тощо направлено 48,5 тис. грн.

    Капітальні видатки склали 669,5 тис. грн, це кошти бюджету розвитку, які надійшли районному бюджету на виконання державної програми забезпечення належними житловими умовами учасників АТО. За рахунок цих коштів придбано  житло Негрію О.М, інваліду 2 групи, який брав участь в антитерористичних операціях.

КУЛЬТУРА

    На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього характеру направлено 3 080,5 тис. грн або 92,9% планових призначень. У порівнянні з 2017 роком видатки галузі зменшились на 2 233 тис. грн або на 42,0%. У 2018 році передано на баланс Коропської громади будинок культури, який знаходиться в смт. Короп.

    Залишок бюджетних призначень склав 236,5 тис. грн (7,1%) та пояснюється вжиттям заходів з економії бюджетних коштів та наявністю кредиторської заборгованості.

    На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 2 729,4 тис. грн. або 88,6% проведених видатків.

    На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 249,4 тис. грн.

    На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) установами і закладами культури спрямовано 60,9 тис. грн.

    Видатки на утримання бібліотек у 2018 році проведені на суму 1 540,5 тис. грн., в тому числі видатки, які не були забезпечені відповідними трансфертами з Коропського селищного бюджету ___ тис. грн.

    Видатки галузі за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету склали 29,2 тис. гривень.

    Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету склала 1,3 тис. грн  за надані послуги сторонніми організаціями.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    На фінансування засобів масової інформації у 2018 році спрямовано 132,8 тис. грн видатків загального фонду, із яких на утримання комунального закладу „Коропське радіомовлення” – 105,8 тис. грн, на висвітлення діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування – 27,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету відсутня.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

    На фінансову підтримку дитячо-юнацької спортивної школи із загального фонду бюджету використано 165,2 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком видатки зменшились на 736,3 тис. грн. у зв’язку з передачею на балансове утримання спортивного комплексу «Аполон».

    Дані кошти направлені на заробітну плату з нарахуваннями.

БУДІВНИЦТВО

    Протягом  2017 року освоєно 11,2 тис. грн., а саме :

 • виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення дитячого поліклінічного відділення.

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА

    На виконання заходів цільової програми розвитку цивільного захисту населення Коропського району на 2016-2020 роки спрямовано 9,9 тис. грн, на програму матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Коропського району  на 2018-2022 роки, а саме забезпечення паливно-мастильними матеріалами, використано – 15 тис. грн із загального фонду бюджету.

Програми в галузі сільське господарство

    Протягом 2018 року здійснено оплату на суму 63,0 тис. грн. по Програмі передачі нетелів багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості. Придбано та передано сім’ям 2 племінні нетелі.

Видатки не віднесені до основних груп

    97,5 тис. грн. спрямовано на утримання комунального закладу районної ради «Трудовий архів Коропського району».

ВИДАТКИ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП

Резервний фонд

    Кошти резервного фонду районного бюджету протягом 2018 року  не витрачалися.

Кредитування

    По загальному фонду кошти на надання кредитів  надавались у сумі 10,0 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду 29,5 тис. грн. для кредитування індивідуальних сільських забудовників. Повернення коштів кредитування індивідуальних сільських забудовників по спеціальному фонду становить – 35,0 тис. грн.

 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

    До загального фонду районного бюджету надійшло 4 633,7 тис. грн дотацій з державного бюджету (100,0% до плану на звітний період) та 20 582,8 тис. грн субвенцій (100,0%).

    Освітня субвенція (на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів) затверджена в сумі 13 094,9 тис. грн та надійшла з державного бюджету в повному обсязі, касові видатки з урахуванням залишку коштів субвенції станом на 01.01.2019 склали 13 092,2 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів у сумі 1,8 тис. грн буде освоєний у 2019 році.

    Медична субвенція  затверджена в сумі 6 470,9 тис. грн та надійшла з державного бюджету в повному обсязі, касові видатки склали 100% до надходжень.

    Субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій затверджена та надійшла до районного бюджету в сумі 1 017 тис. грн. Відповідно до розпорядження КМУ від 13.06.2018 р. №423-р та листа від народного депутата України Євлахова А.С. дані кошти перераховані Понорницькій селищній раді на фінансування реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям. Залишок невикористаної субвенції в обсязі 67 тис. грн, відповідно до пункту 26 розділу „Прикінцеві положення” Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, зберігається на рахунках загального та спеціального фондів відповідного бюджету для здійснення витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення.

    Додаткової дотації з обласного бюджету за рахунок стабілізаційної дотації районному бюджету перераховано у сумі 130,0 тис. грн., дані кошти направлені Понорницькому селищному бюджету на погашення заборгованості з оплати праці штатним працівникам бюджетних установ.

    Додаткова дотація з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я затверджена та надійшла до районного бюджету в обсязі 9378,7 тис. грн. Дані кошти були розподілені між головними розпорядниками відповідно до обрахованої потреби, а саме, на фінансування видатків з утримання закладів освіти – 6360,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв районної лікарні – 2084,3 тис. грн., первинному центру – 933,7 тис. грн.

    На здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення з обласного бюджету надійшло субвенцій у загальній сумі 92 089,3 тис. грн, що більше в порівнянні з 2017 роком на 11 497,6 тис. грн або на 14,3%.

    Зокрема, на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та допомоги на дітей-сиріт до районного бюджету надійшло 31 928,3 тис. грн, що більше видатків 2017 року на 2 561,2 тис. грн (9,1%), чим забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату зазначених державних допомог.

    Пільги та житлові субсидії з оплати всіх житлово-комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 50 980,1 тис. грн (100,0% до плану та 88,6% до потреби), що більше 2017 року на 8 910,7 тис. грн або на 17,5%. Заборгованість з даних виплат склала 6 537,4 тис. грн, із неї прострочена – 23,7 тис. грн (утворилась зв’язку з ненадходженням з державного бюджету фінансування в повному обсязі до потреби).

    На оплату пільг і житлових субсидій, наданих населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, з обласного бюджету надійшло 8 511,4 тис. грн (100,0% до плану). Це менше ніж за 2017 рік на 643,4 тис. грн. За рахунок цих коштів повністю погашена заборгованість, що виникла на початок 2018 року у сумі 907,9 тис. грн.

    Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджена та надійшла в обсязі 23,4 тис. грн, освоєна відповідно до потреби в повному обсязі.

    Субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  затверджена та надійшла в обсязі 137,3 тис. грн, освоєна відповідно до потреби в повному обсязі.

    За рахунок медичної субвенції з обласного бюджету на забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий і нецукровий діабет районному бюджету було профінансовано 254,0 тис. грн. або 100,0% до плану на рік.

    За рахунок медичної субвенції з селищного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  районному бюджету було профінансовано 19 265,7 тис. грн. або 100,0% до плану на рік.

    Субвенція з обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань затверджена та надійшла в обсязі 272,0 тис. грн, освоєна відповідно до потреби повністю.

    Інші субвенції із загального фонду місцевих бюджетів районному бюджету освоєні відповідно до потреби в обсязі 5 884,1 тис. грн, зокрема:

 • із обласного бюджету – 206,6 тис. грн, із них на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради 111,2 тис. грн., закупівля нетелів для багатодітних сімей – 63,0 тис. грн., компенсаційні виплати ліквідаторам ЧАЕС – 14,9 тис. грн, виплати на поховання учасників війни – 17,4 тис. грн.;
 • із сільського бюджету Сохачівської с/р – 24,2 тис. грн. на утримання сільської бібліотеки;
 • із селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на здійснення видатків бюджетних установ, що надають послуги жителям громади – 5653,3 тис. грн., зокрема, на фінансування видатків культури – 4 062,7 тис. грн., медицини – 1036,2 тис. грн., соціального захисту населення – 416,5 тис. грн.

    Іншої дотації з районного бюджету до бюджетів сіл Коропського району на погашення заборгованості з оплати праці штатним працівникам бюджетних установ у 2018 році  заплановано з урахуванням змін 1 888,3 тис. грн. Дана сума перераховано повністю.

    Заборгованість по захищеним статтям видатків як районного так і зведеного бюджету Коропського району станом на 01.01.2019 року відсутня.