Про звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( п’ятнадцята сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 262

 

28 лютого 2017 року

смт. Короп

 

Про звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік

  Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила :

 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за  2016 рік:
  • по доходах у сумі 147853,5 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 144598,7 тис. грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 3254,8 тис. грн.
  • по видатках у сумі 146421,3 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 139878,9 тис. грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 6542,4 тис. грн.
  • по кредитуванню у сумі 20,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду районного бюджету надання 20,0 тис. грн., по спеціальному фонду повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників у сумі 30,0тис.грн. та  надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  у сумі 30,0тис.грн.
 
 1. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Додатки

   

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Пояснювальна

до звіту про виконання Коропського районного бюджету за 2016 рік

 

Доходи

   За 2016 рік підприємствами і організаціями району до бюджетів всіх рівнів державних цільових фондів перераховано 64860,4тис.грн., що на 24707,4тис.грн. або на 61,5% більше надходжень 2015 року.

  Доходна частина загального фонду районного бюджету сформована за рахунок податкових (12,3% від загальної суми), неподаткових надходжень (0,3%), дотацій та субвенцій з інших бюджетів (87,4%).

  До загального фонду районного бюджету по власних надходженнях протягом року надійшло 18170,5 тис. грн., що становить 105% планового завдання на звітний період з урахуванням змін.  Відсоток виконання доходної частини відносно запланованої  первоначально при  прийнятті бюджету на 2015 рік  становить  148, уточнено протягом року   5036,1тис. грн.

   У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року власні доходи загального фонду районного бюджету  збільшились на 6478,9тис.грн., або більше на 55,4%.

   Найбільший вклад в наповнення місцевих бюджетів внесли: Відділ освіти Коропської РДА, ТОВ “Бахмач агро”, ТОВ “Черешеньки”, ЛСПП “Агролісгосп”, ФГ “Білі роси”, ТОВ “Агрікор Холдинг”, Коропська ЦРЛ, СТОВ «Агрольон», Холминський держлісгосп, ПП «Червонянські аграрні інвестиції, ПАТ «Чернігівобленерго». Питома вага надходжень даних підприємств до загального фонду місцевих бюджетів становить 43,8 %.

   Основним джерелом поповнення бюджету району (96,1% від загальної суми власних надходжень загального фонду) в звітному періоді залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, якого одержано 17469,5тис.грн., що становить 105,1% уточнених бюджетних призначень на 2016 рік.

   В порівнянні з відповідним періодом минулого року даного виду податку надійшло більше на 6225,8 тис.грн. (або на 55,4%).

   На території району працює 56 сільськогосподарські агроформування з них: 20 сільськогосподарських підприємств та 36 фермерські господарства.

   Протягом 2016 року до бюджету району було сплачено сільськогосподарськими підприємствами податку на доходи фізичних осіб, нарахованого на доходи від надання в оренду земельних паїв в сумі 3311,2 тис.грн. (в минулому році 1766,0 тис.грн.). Виплати орендарі проводять в основному натуроплатою (як зазначається в договорах оренди), а також грішми та послугами. Виплати проводяться регулярно, без затримок та згідно діючого законодавства.

   Найбільшими платниками податку в 2016 році були:

 • відділ освіти Коропської РДА;
 • ТОВ «Бахмач агро» за земельні паї
 • ТОВ «Черешеньки» за земельні паї
 • Коропська центральна районна лікарня;
 • територіальний центр;
 • ПАТ «Чернігівобленерго»;
 • КСЛП «Агролісгосп».

    Податку на прибуток підприємств  комунальної власності надійшло 338,1 тис.грн. (100% плану на 2016 рік). В порівнянні з відповідним  періодом минулого року більше на 74,0тис.грн. або на 28% за рахунок збільшення обсягів реалізованої продукції, наданих послуг та виконаних робіт  по КП «Агролісгосп».

    Податок рахується за результатами діяльності підприємств. Недоїмка по даному виду надходжень відсутня.

    Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань протягом року надійшло 9,3 тис.грн. або 101,1% планового завдання.

    Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень протягом року надійшло 310,1тис.грн., або 106,4% запланованого рівня.

    По коду 24060300 “Інші надходження” надійшло 43,0 тис.грн. – відшкодування витрат згідно рішення суду, виконавчими листами, актами ревізій.

    В сумі 688,4 тис.грн. надійшла інша субвенція районному бюджету з бюджетів сільських та селищних рад  в тому числі: смт. Короп – 162,4тис.грн.; с.Риботин – 184,4тис.грн.; с. Нехаївка – 81,0тис.грн.; с.Поліське – 60,7тис.грн.; с.Билка – 48,9тис.грн.; с.Шабалинів – 47,1тис.грн.; с.Атюша – 36,4тис.грн.;  с. Райгородок -21,0тис.грн.; с. Карильське – 12,5тис.грн.; с.Краснопілля – 12,0тис.грн.; с. Сохачі – 8,0тис.грн.; с. Вільне – 7,0тис.грн.; с.Верба – 7,0тис.грн.

   Доходи спеціального фонду бюджету району склали 3254,8тис.грн. в тому числі власні надходження бюджетних установ -3250,3.

Видатки

   Видатки загального фонду бюджету району за 2016 рік виконані на 99,5%. План по бюджету 140591,4тис.грн., виконано  139878,9 тис.грн..

   Видатки по бюджету за рахунок субвенції, одержаної з державного бюджету (крім освітньої та медичної субвенції), іншої субвенції з обласного бюджету склали 69610,6тис.грн. при плані 69827,5тис.грн.. Виконання становить 99,7%.

   Видатки бюджету району, не враховуючи цільової субвенції, одержаної з державного бюджету та іншої субвенції, одержаної з обласного бюджету виконані на 99,3%. План по бюджету 70763,9тис.грн., виконано 70268,3тис.грн.

   На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ направлено 54948,8тис.грн., що становить 78,2%  у структурі видатків за економічною сутністю та більше за аналогічні видатки 2015 року на 5750,9тис.грн. або на 11,7% (  у співставних умовах ЄСВ 22%)

   Касові видатки на фінансування енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, склали 9242,3тис.грн. або 13,2 % проведених видатків. Фактичні витрати на енергоносії спожиті в 2016 році (8771,8тис.грн.) більші за аналогічні видатки попереднього до звітного року на 1110,0 тис.грн. або  14,5%, за рахунок  підвищення тарифів.  

   На медикаменти використано – 349,9тис.грн. та на харчування – 1059,7тис.грн.

   На незахищені статті видатків спрямовано 4667,6тис.грн., що становить 6,6% видатків загального фонду.

   Протягом звітного  року бюджетами району залучено короткотермінової  позики з єдиного казначейського рахунку на погашення тимчасових касових розривів в загальній сумі на рік 4033,4тис.грн., що менше за отриману позику  протягом  2015 року на 5176,7 тис. грн., в т.ч. районним бюджетом  залучено 3893,6 тис.грн., сільськими бюджетами 139,8 тис. грн., які своєчасно повернуті.

   Витрати звітного періоду  спрямовані на виконання цільових регіональних програм , затверджених   районною   радою  склали 2883,3тис. грн.

   Протягом звітного періоду на утримання загальноосвітніх шкіл району крім коштів освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано власні кошти районного бюджету у сумі 1691,7 тис.грн.( на харчування дітей, на підвіз дітей до шкіл, на заробітну плату з нарахуваннями працівникам галузі, на інші видатки в тому числі на погашення заборгованості за минулі роки по відрядних, на оплату енергоносіїв). Також  протягом 2016 року на утримання установ галузі крім коштів медичної субвенції з державного бюджету спрямовано власні кошти районного бюджету у сумі 3235,5тис.грн.(на оплату праці та енергоносії,  на матеріали та послуги).  

   Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне харчування дітей в школах району; харчування хворих в лікарні та  медикаментами першої необхідності.

   Вартість харчування 1 учня 1-4 класів до кінця року становила – 5,0грн., дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 5,0грн.

   Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 6,16грн., на медикаменти 14,32 грн.

   Крім коштів, що були направлені з бюджету  на поточні витрати установ, на капітальні видатки  протягом звітного періоду спрямовано 3339,2 тис. грн., ( що більше за видатки 2015 року на 2079,1тис.грн. або в 2,6 рази) в тому числі:

    1) по галузям на придбання основних засобів за рахунок власних надходжень та  коштів переданих із загального фонду районного бюджету – 1416,3тис.грн. в тому числі: районна рада-11,9тис.грн; освіта-1255,1тис.грн; охорона здоровя-55,5тис.грн; культура-65,5тис.грн; територіальний центр соціального обслуговування-24,9тис.грн; центр соціальних служб для сім ї, дітей та молоді-3,4тис.грн.

    2) по КФК 150101 «Капітальні вкладення» використано 176,0тис.грн.:

 • на капітальний ремонт Нехаївської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 32,0 тис. грн..
 • на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Карильське Коропського району -12,0 тис. грн..
 • на проектно – коршторисну документацію по проекту “Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської ЗОШ ім. Т.Г. Шевченка смт. Короп (заміна вікон та дверей)” – 50,0 тис. грн..
 • на капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка (виготовлення ПКД) -15,0 тис. грн..
 • на реконструкцію приміщення дитячої консультації Коропської ЦРЛ в амбулаторію загальної лікарської практики – сімейної медицини КЗ « Коропський районний ЦПМСД» (виготовлення ПКД) – 35,0тис.грн.
 • на реконструкцію системи теплопостачання КСК «Аполлон» з встановленням додаткового котла на альтернативному виді палива (виготовлення ПКД) – 20,0тис.грн.;
 • на капітальний ремонт приміщення НВК с. Риботин – 12,0тис.грн (виготовлення ПКД)

    3) по КФК 150110 « Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» використано 118,0 тис. грн.:

 • на реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі Коропської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 64,0 тис. грн..
 • на реконструкцію системи теплопостачання Деснянської ЗОШ з заміною двох котлів на альтернативному виді палива (виготовлення ПКД) – 49,6тис.грн.
 • на реконструкцію приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Атюша Коропського району (перерахунок ПКД ) – 4,4 тис. грн..

    4) по КФК 150114 « Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю» використано 188,0 тис. грн.:

 • на виготовлення ПКД на утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій Комунального закладу Коропська центральна районна лікарня в смт. Короп Чернігівської області (реконструкція) – 78,0 тис. грн..
 • на виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної системи Коропської ЦРЛ – 38,0 тис. грн..
 • на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту “Реконструкція терапевтичного відділення КЗ “Коропська ЦРЛ – 62,0 тис. грн..
 • на виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд Коропської ЦРЛ – 10,0 тис. грн..

    5)   по КФК 150118 « Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» використано 436,6 тис. грн.- придбання житла для сім»ї загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції.

     6)  по КФК 150122 « Інвестиційні проекти» – 813,9тис.грн.:

 •  на співфінансування по проекту – “Капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка Коропського району – 41,5 тис. грн
 • на  придбання основних засобів по Коропській ЦРЛ  -186,5тис.грн. в тому числі  комп’ютерна техніка – 32,0тис.грн.,  спеціалізовані меблі та обладнання  – 154,5тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по відділу освіти в тому числі ЗОШ  -260,4тис.грн. в тому числі  комп’ютерна техніка – 50,0тис.грн., спортивне обладнання –72,0 тис.грн.;  побутово-кухонне обладнання -110,0 тис.грн.; проектори ,проекційні екрани , фотоапарат – 88,8 тис.грн.; акустичне обладнання – 38,6тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по відділу культури і туризму   -109,2тис.грн. в тому числі  світлодіодні прожектори – 47,1тис.грн.; комп’ютерна техніка – 62,1тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по територіальному центру соціального обслуговування – 97,9тис.грн. в тому числі акустичне обладнання – 31,9тис.грн.;  комп’ютерна техніка – 19,4тис.грн., побутове обладнання (холодильники) – 15,5тис.грн.,обладнання на опалювальну систему – 31,1тис.грн.; ;
 • на  придбання основних засобів по КЗ охорони здоров’я  ЦПМСД – 46,4тис.грн. в тому числі  комп’ютерна техніка – 13,1тис.грн., побутове обладнання (холодильники) – 33,3тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по КСК «Аполлон» – 72,0тис.грн. в тому числі  генератор та вентилятор до котла – 22,4тис.грн., обладнання для фото відео зйомок – 18,7тис.грн., кущоріз – 22,9тис.грн., теплова завіса – 8,0тис.грн.

    7) по  капремонту доріг використано 100,3 тис. грн.( погашення боргу попередніх років)

    8) передано капітальні трансферти іншим бюджетам  – 90,1тис.грн.

Органи місцевого самоврядування

    По загальному фонду протягом 2016 року на утримання органів місцевого самоврядування використано кошти у сумі 1597,5тис.грн. На  заробітну плату з нарахуваннями направлено 1115,7тис.грн., або 69,8% загального обсягу фінансування , на енергоносії – 233,7тис.грн. або 14,6% у структурі за економічною сутністю .

    По спеціальному фонду використано кошти у сумі 11,9тис.грн. В тому числі капітальні видатки профінансовано в сумі 11,9тис.грн.

Освіта

   Галузь профінансована в сумі  39194,6тис.грн. ( в тому числі дитячі будинки сімейного типу – 1952,5тис.грн.) , що становить 99,6% до планових річних призначень.

   В порівнянні з фінансуванням  попереднього року до звітного року сума збільшилась на  на 18,8%.

   На харчування учнів 1-4 класів, дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей батьки яких перебувають в зоні проведення АТО у шкільних закладах на харчування дітей  фактично використано 660,5тис.грн. загального фонду.  Вартість харчування 1 учня  на кінець 2016 року – 5,00грн.

   Видатки загального фонду бюджету на утримання дітей у пришкільних таборах склали 107,9тис.грн. Оздоровлено 658 дитину.

   Витрати на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії по галузі  становлять 33951,6тис.грн.  або 91,2% в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

   За рахунок надходжень до спеціального фонду установ освіти видатки звітного періоду склали 2037,2тис.грн. в тому числі на продукти харчування використано 617,1тис.грн.

    Протягом звітного періоду на утримання загальноосвітніх шкіл району крім коштів освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано власні кошти районного бюджету у сумі 1691,7 тис.грн.( на харчування дітей, на підвіз дітей до шкіл, на заробітну плату з нарахуваннями працівникам галузі, на інші видатки в тому числі на погашення заборгованості за минулі роки по відрядних, на оплату енергоносіїв)

Охорона здоров’я

    Видатки на галузь „Охорона здоров’я” передбачені по загальному фонду в сумі 19950,6тис.грн., виконання становить 19473,3тис.грн. або 97,6% По спеціальному фонду видатки виконані в сумі 1064,0тис.грн..

   Заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії, що спожиті закладами даної галузі становлять 17766,5тис.грн. або 91,2% в загальній сумі видатків загального фонду за економічною сутністю.

    Видатки на медикаменти та оплату пільгових рецептів по загальному фонду  склали 407,9тис.грн. ( більше на 158,2тис.грн. за 2015 рік), на харчування 235,3тис.грн. (на рівні 2015 року) по загальному фонду та по спеціальному відповідно 529,4тис.грн. та 66,3тис.грн.

   Фактичні видатки на харчування на 1 ліжко-день склали 6,16грн., на медикаменти 14,32грн.

   На капітальні видатки витрачено 55,4тис.грн. за рахунок коштів спеціального фонду. 

   Для забезпечення хворих на діабет інсуліном використано – 393,3тис.грн., на зубопротезування пільгових категорій населення – 25,5тис.грн.

    Протягом звітного періоду на утримання установ галузі крім коштів медичної субвенції з державного бюджету спрямовано власні кошти районного бюджету у сумі 3235,5тис.грн.(на оплату праці та енергоносії,  на матеріали та послуги).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

    Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по загальному фонду склали 69120,8 тис.грн. при запланованому рівні 69201,1 тис.грн.

    На утримання територіального центру, включаючи стаціонарні відділення, використано 6897,8 тис.грн. (приріст до 2015 року -10,3%) , сума коштів освоєна на 100%.

    По спеціальному фонду кошти використані в сумі 1284,9 тис.грн., з них на харчування підопічних та обіди для малозабезпечених громадян в пункті гарячого харчування – 638,9тис.грн..

    Видатки на харчування в стаціонарних відділеннях на 1 ліжко-день становлять 24,65 грн., на медикаменти 1,37 грн.

    Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 120,1тис.грн., вартість харчування 1 людино-дня склала 13,64 грн. В середньому харчуються 35 людей. 

   На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 20,6тис.грн..

   На програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей спрямовано 319,1 тис.грн., з них на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 299,1 тис.грн., на молодіжні програми  та програми соціального захисту дітей – 20,0 тис.грн.

   На інші видатки соціального захисту населення використано 157,0тис.грн.в тому числі: для надання матеріальної допомоги учасникам АТО- 42,5тис.грн., сім’ям загиблих в Афганістані та при проведенні АТО- 14,4тис.грн., жителям району на лікування або які   потрапили у скрутне становище, поховання безпритульних – 192,0тис.грн, допомога особам ,що постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи-2,0тис.грн.,  для надання допомоги на доїзди до лікарняного закладу для отримання гемодіалізу використано з районного бюджету-19,0тис.грн. На медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28,0тис.грн.

    На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання використано 27794,6тис.грн. (приріст до 2015 року – 17,3%)

    На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу ветеранам війни і праці використано 3259,0 тис.грн. /99,8% до уточненого плану/, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 148,7тис.грн. /99,3% до уточненого плану/.

    На надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям використано 391,5тис.грн. (94,6% до уточненого плану).

    На надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ спрямовано 27,6тис.грн. /97,5% до уточненого плану/.

   Виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, тверде паливо, скраплений газ /субсидії/ використано в сумі 29176,2 тис.грн. /99,9% до уточненого плану/.

   На надання пільг громадянам за професійними ознаками на оплату житлово–комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива використано 633,3тис.грн. /100% до уточненого плану/ .

   На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку видатки склали 129,9 тис.грн.

    Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни становлять 22,7 тис.грн. Витрати на  поховання одного пільговика склали 1207 грн., що в межах прийнятого нормативу –  1409 грн.

    На пільги окремим категоріям громадян за послуги зв’язку використано 9,2 тис.грн. /100% до плану/. Борг минулого року.

    Витрати організаціям постачальникам за надані житлово – комунальні послуги, послуги зв’язку  інвалідам по зору I та II груп- 80,2тис.грн.

Культура

    На утримання установ культури по загальному фонду використано 4442,5тис.грн. ( приріст до 2015 року 14,9%), що становить 100% кошторисних призначень з урахуванням змін.

    На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3564,7тис.грн., на енергоносії – 337,7тис.грн., або разом  87,8% всіх проведених видатків за економічною сутністю

   Видатки на галузь по спеціальному фонду використані в сумі 186,7тис.грн.

   В тому числі на проведення заходів культурно-масового характеру використано 107,5тис.грн. коштів загального фонду.

Засоби масової інформації

    На утримання засобів масової інформації використано 144,3тис.грн. що більше за видатки 2015 року на 33,2тис.грн. або на 29,9%. На фінансування радіомовлення направлено 97,0 тис.грн., на підтримку періодичних видань  (районна газета „Нові горизонти”) 37,3 тис.грн., на книговидання використано 10,0тис.грн.

Фізична культура і спорт

    На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту по загальному фонду використано 747,4тис.грн. (приріст до 2015 року +6,6%), що становить 100% кошторисних призначень з урахуванням змін.

     Фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 215,2тис.грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 83,4тис.грн.

     На проведення змагань по ФОК «Аполлон» використано 25,0тис.грн. На утримання фізкультурно-спортивних товариств ДЮСШ та «Колос» спрямовано з бюджету – 296,4тис.грн.

Будівництво

    По загальному фонду за даною функцією використання коштів відсутнє.

    По спеціальному фонду за даним напрямком використано всього –1732,5тис. грн. в тому числі:

     1) по КФК 150101 «Капітальні вкладення» використано 176,0тис.грн.:

 • на капітальний ремонт Нехаївської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 32,0 тис. грн..
 • на виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Карильське Коропського району -12,0 тис. грн..
 • на проектно – коршторисну документацію по проекту “Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської ЗОШ ім. Т.Г. Шевченка смт. Короп (заміна вікон та дверей)” – 50,0 тис. грн..
 • на капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка (виготовлення ПКД) -15,0 тис. грн..
 • на реконструкцію  приміщення дитячої консультації Коропської ЦРЛ в амбулаторію загальної лікарської практики – сімейної медицини КЗ « Коропський районний ЦПМСД» (виготовлення ПКД) – 35,0тис.грн.
 • на реконструкцію системи теплопостачання КСК «Аполлон» з встановленням додаткового котла на альтернативному виді палива (виготовлення ПКД) – 20,0тис.грн.;
 • на капітальний ремонт приміщення НВК с. Риботин – 12,0тис.грн (виготовлення ПКД)

     2) по КФК 150110 « Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» використано 118,0 тис. грн.:

 • на реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі Коропської ЗОШ I-III ст.(виготовлення ПКД) – 64,0 тис. грн..
 • на реконструкцію системи теплопостачання Деснянської ЗОШ з заміною двох котлів на альтернативному виді палива (виготовлення ПКД) – 49,6тис.грн.
 • на реконструкцію приміщень ЗОШ I-III ст. в с. Атюша Коропського району (перерахунок ПКД ) – 4,4 тис. грн..

    3) по КФК 150114 « Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю» використано 188,0 тис. грн.:

 • на виготовлення ПКД на утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій Комунального закладу Коропська центральна районна лікарня в смт. Короп Чернігівської області (реконструкція) – 78,0 тис. грн..
 • на виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційної системи Коропської ЦРЛ – 38,0 тис. грн..
 • на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту “Реконструкція терапевтичного відділення КЗ “Коропська ЦРЛ – 62,0 тис. грн..
 • на виготовлення ПКД на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд Коропської ЦРЛ – 10,0 тис. грн..

    4)   по КФК 150118 « Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» використано 436,6 тис. грн.- придбання житла для сім»ї загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції.

     5)  по КФК 150122 « Інвестиційні проекти» – 813,9тис.грн.:

 • на співфінансування по проекту – “Капітальний ремонт покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської РДА в с. Нехаївка Коропського району – 41,5 тис. грн
 • на  придбання основних засобів по Коропській ЦРЛ  -186,5тис.грн. в тому числі  комп’ютерна техніка – 32,0тис.грн.,  спеціалізовані меблі та обладнання  – 154,5тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по відділу освіти в тому числі ЗОШ  -260,4тис.грн. в тому числі  комп’ютерна техніка – 50,0тис.грн., спортивне обладнання –72,0 тис.грн.;  побутово-кухонне обладнання -11,0,0 тис.грн.; проектори ,проекційні екрани , фотоапарат – 88,8 тис.грн.; акустичне обладнання – 38,6тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по відділу культури і туризму   -109,2тис.грн. в тому числі  світлодіодні прожектори – 47,1тис.грн.; комп’ютерна техніка – 62,1тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по територіальному центру соціального обслуговування – 97,9тис.грн. в тому числі акустичне обладнання – 31,9тис.грн.;  комп’ютерна техніка – 19,4тис.грн., побутове обладнання (холодильники) – 15,5тис.грн.,обладнання на опалювальну систему – 31,1тис.грн.; ;
 • на  придбання основних засобів по КЗ охорони здоров’я  ЦПМСД – 46,4тис.грн. в тому числі  комп’ютерна техніка – 13,1тис.грн., побутове обладнання (холодильники) – 33,3тис.грн.;
 • на  придбання основних засобів по КСК «Аполлон» – 72,0тис.грн. в тому числі  генератор та вентилятор до котла – 22,4тис.грн., обладнання для фото відео зйомок – 18,7тис.грн., кущоріз – 22,9тис.грн., теплова завіса – 8,0тис.грн.

Програми в галузі сільське господарство

    Протягом 2016 року здійснено оплату на суму 63,0 тис.грн. по Програмі передачі нетелів багатодітним сім»ям, які проживають у сільській місцевості. Придбано та передано сім»ям 2 племінні нетелі.

Транспорт, дорожнє господарство

    На проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, кошти спеціального фонду використані в сумі 100,3тис.грн., з них на капремонт 100,3 тис. грн.( погашення боргу попередніх років).

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

    Відповідно до програми, затвердженої районною радою, на вказані цілі використано 19,9 тис.грн. по загальному фонду на придбання паливо-мастильних матеріалів.

    Кредиторська заборгованість за КФК 250105 станом на 01.01.2017р. відсутня.

 Кредитування

    По загальному фонду кошти на надання кредитів  надавались у сумі 20,0тис.грн. для кредитування індивідуальних сільських забудовників. Повернення та надання коштів для кредитування індивідуальних сільських забудовників по спеціальному фонду становить – 30,0тис.грн.

 Міжбюджетні трансферти

    По коду 41035000 інша субвенція із загального фонду обласного бюджету  КФК 090212 «Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  КЕКВ 2730 у 2016 році проводилось спільне фінансування з обласного 8,3 тис. грн. та районного 19,7тис. грн. бюджетів. Використано коштів 28,0 тис. грн., в тому числі з районного бюджету 19,7 тис. грн. та обласного бюджету 8,3 тис. грн.  Заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня.

    По 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» КЕКВ 2240 план з урахуванням змін у 2016 року 25,4 тис. грн., використано 22,7тис.грн. заборгованість на 01.01.2017 року відсутня.

    Дотації до бюджетів сіл та селищ з районного бюджету з урахуванням змін 2252,8 тис.грн. перерахована в сумі  2252,8тис.грн. (100%).