Про звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради за 2018 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тридцять четверта сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 644

22 лютого 2019 року

смт. Короп

 

Про звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради за 2018 рік

Розглянувши звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради Федяя Ю.М., про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2018 рік, згідно з частиною 6 статті 73 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила

взяти до відома звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2018 рік, який додається.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням районної ради від
“26 “ липня   2017 року
“Про затвердження фінансового плану  КП     “Коропське РБТІ” на   2018 рік”
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального підприємства  „Коропське районне бюро технічної інвентаризації” Коропської районної ради
 за   2018  рік
Частина І. Формування чистого прибутку
Найменування показника Код      План    рік  (грн.) Вик. за  рік
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) в т.ч. 001 359500 431823
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від  реалізації послуг 359500 431823
Первинна інвентаризація 156450 126345
Поточна інвентаризація 121750 178516
Підготовка документів по приватизації 0
Надання транспорту по доставці техніків 19300 34083
Інші послуги (платні довідки,  експертна оцінка) 62000 92879
Фінансові результати діяльності  
Валовий прибуток (збиток) 130 20556 6745
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 200 20556 6745
Чистий прибуток (збиток) 210 16856 5531
Податок на прибуток 211 3700 1214
збиток 212  
Плановий розподіл чистого прибутку 220    
 
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства   5% 61
Фонд розвитку виробництва 240 5942  
Фонд споживання 245 8171  
Резервний фонд 246 743  
Відрахування цільового внеску до асоціації місцевих рад згідно рішення районної ради 247 2000 2000
Частина ІІ . Джерела формування та надходження коштів і напрями  використання
Найменування показника Код Сума (грн.) Вик. за  рік
1. Чистий прибуток 270 16856 5531
Амортизаційні відрахування. 290 3600 7340
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, Всього 460 47225 46462
Сплата поточних податкіз та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, всього 47225 46462
Податок на доходи громадян 43525 46462
Податок на прибуток 490 3700
Єдиний соціальний внесок  22 % 500 49104 56043
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати, всього: 510 33960 45793
у тому числі за видами
ПММ 510/1 20060 28390
Офісний папір, бланки,заправка та ремонт катриджів 510/2 3600 7604
канцтовари 510/3 1000 991
придбання МШП 1000 1908
запасні частини 8300 6900
 Нематеріальні витрати, всього: 20780 49565
     опалення 511 18600 24766
     електроенергія 512 1400 4939
     водопостачання, водовідведення 513 780 763
     реєстрація експертної оцінки 19097
Витрати на оплату праці 520 223200 254742
Відрахування  ЄСВ  22 % 530 49104 56043
Амортизація 540 3600 7340
Інші 550 8300 11595
Всього витрат 560 338944 425078
Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій
Не передбачається
Загальна інформація про фінансовий план.
            1. Фінансовий план підприємства розроблено на діючій законодавчій базі та у цінах на товари, роботи, послуги Бюро технічної інвентаризації, які подані на затвердження до Головного управління економіки Чернігівської ОДА. Фінансовий план підприємства потребує перегляду у випадку прийняття законодавчих актів, що матимуть вплив на розрахунки показників, зміни курсу валют, не погодження відповідними органами тарифів (цін) на послуги, не прийняття районною радою.
 
 Начальник комунального підприємства       
„Коропське районне бюро технічної інвентаризації” 
Коропської районної ради   Ю.М.Федяй