Про звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради за 2017 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( двадцять п’ята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 416

23 лютого  2018 року

смт Короп

 

Про звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради за 2017 рік

Розглянувши звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради Федяя Ю.М., про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2017 рік, згідно з частиною 6 статті 73 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила

взяти до відома звіт начальника комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2017 рік, який додається.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №416 від 23 лютого 2018 року

«Про звіт начальника комунального підприємства

«Коропське районне бюро технічної інвентаризації»

Коропської районної ради за 2017 рік»

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального підприємства „Районне бюро технічної інвентаризації” Коропської районної ради  за 2017 рік

Частина І. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума (грн.) Вик.за 2017 рік
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) в т.ч. 001 250000 348158
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від  реалізації послуг 250000 348158
Первинна інвентаризація 107450 150833
Поточна інвентаризація 78300 109912
Підготовка документів по приватизації 1550
Надання транспорту по доставці техніків 12000 16753
Інші послуги (платні довідки,  експертна оцінка) 50700 70660
Фінансові результати діяльності
Валовий прибуток (збиток) 130 25759 15813
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 200 25759 15813
Чистий прибуток (збиток) 210 21122 12967
Податок на прибуток 211 4637 2846
збиток 212
Плановий розподіл чистого прибутку 220    
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства
Фонд розвитку виробництва 240 9785 5593
Фонд споживання 245 8029 4606
Резервний фонд 246 1298 768
Відрахування цільового внеску до асоціації місцевих рад згідно рішення районної ради 247 2000 2000
     

Частина ІІ . Джерела формування та надходження коштів і напрями  використання

 
Найменування показника Код Сума (грн.) Викон. за рік
1. Чистий прибуток 270 25759 12967
Амортизаційні відрахування. 290 3204 5086
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, Всього 460 33062 42836
Сплата поточних податків та обов”язкових платежів до місцевого бюджету, усього 33062 42836
Податок на доходи громадян 26932 39990
Податок на прибуток 490 4637 2846
Єдиний соціальний внесок  22 % 500 32916 47717
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати, усього 510 18700 31967
у тому числі за видами
ПММ 510/1 10000 19468
 Офісний папір, бланки,заправка та ремонт катриджів 510/2 3000 3382  
канцтовари 510/3 1700 529
Придбання МШП 1000 590
запасні частини 3000 7998
 Нематеріальні витрати, всього 15800 21770
опалення 511 13000 19255
електроенергія 512 1800 1651
Водопостачання, водовідведення 513 1000 864
Витрати на оплату праці 520 149620 216894
Відрахування  ЄСВ  22 % 530 32916 47717
Амортизація 540 3204 5086
Інші 550 4000 8911
Всього витрат 560 224240 332345
               

Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій

  Не передбачається

  Загальна інформація про фінансовий план.

  1. Фінансовий план підприємства розроблено на діючій законодавчій базі та у цінах на товари, роботи, послуги Бюро технічної інвентаризації, які подані на затвердження до Головного управління економіки Чернігівської ОДА. Фінансовий план підприємства потребує перегляду у випадку прийняття законодавчих актів, що матимуть вплив на розрахунки показників, зміни курсу валют, не погодження відповідними органами тарифів (цін) на послуги, не прийняття районною радою.

Начальник комунального підприємства

«Коропське районне бюро технічної інвентаризації»

Коропської районної ради                                                                                                 Ю.М. Федяй