Про звіт директора комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради за 2018 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тридцять четверта сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 641

22 лютого 2019 року

смт. Короп

 

Про звіт директора комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради за 2018 рік

Розглянувши звіт директора комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради Мальцевої О.О., про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2018 рік, згідно з частиною 6 статті 73 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила

взяти до відома звіт директора комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2018 рік, який додається.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

 

Виконання фінансового плану комунального підприємства „Інформаційно-туристичний центр „Космос“ за  2018 рік
Частина I. Формування чистого прибутку
Найменування показника Код План Факт % виконання
1. Дохід (виручка) від основного виду діяльності 001 169,30 192,5 114
Дохід (виручка) від додаткового виду діяльності 002   7,4 100
Дохід від оренди 003 162,00 188,9 117
Дохід від відшкодування (компослуг) 004 144 183 127
Усього доходів 005 475,3 571,8 120
2. Витрати
Собівартість реалізованої продукції (робіт послуг) 006 321,1 399,3 124
у тому числі:
Витрати паливо та енергію 007 197,1 222,2 113
Витрати на оплату праці 008 80,6 109,3 136
Відрахування на соціальні заходи 009 17,5 17,9 102
витрати на інші послуги (комунальні, фінансові) 010 22,0 23,8 108
Амортизація 011
Інші операційні витрати (побутова техніка та хімія, обладнання для ремоту) 012 3,9 26,1 669
Адміністративні витрати 013 151,5 172,5 114
у тому числі:
паливо та енергія 014 11,1 13,0 117
витрати на інші послуги (комунальні, фінансові) 015 6,4 9,0 141
Витрати на оплату праці 016 106,6 122,4 115
Відрахування на соціальні заходи 017 23,4 26,9 115
Інші операційні витрати (канцтовари) 018 4,0 1,2 30
Усього витрати 019 472,6 571,8 121
3. Фінансові результати діяльності      
Валовий прибуток (збиток) 020 2,7 0,0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності 021 2,7 0,0 0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 022 2,7 0,0 0
Чистий прибуток (збиток) 023 2,7 0,0 0
У тому числі: прибуток 024 2,7 0,0 0
збиток 025    
4. Планований розподіл чистого прибутку
Відрах. частини прибутку (доходу): 026
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства 027
Відрахування до районної Асоціації місцевих рад 028
 
Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання
Найменування показника Код План Факт % виконання
   1. Амортизаційні відрахування. 029  
2. Приріст активів підприємства  
придбання (виготовлення) основних засобів 030  
3. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів  
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього 031 3,1 2,1 68
у тому числі: сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету,  усього 032 3,1 2,1 68
з них: податок на прибуток 033
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 034 39,5 42,8 108
у тому числі: прибутковий податок з громадян 034/1 36,4 40,6 112
інші податки та обов’язкові платежі 034/2 3,1 2,2 71
5. Елементи операційних витрат
матеріальні затрати, усього 035 236,6 268,0 113
у тому числі придбані:
за прямими договорами 036 236,6 268,0 113
матеріальні затрати за видами:
Сировина та основні матеріали 037 236,6 268,0 113
паливо та енергія 038 208,2 235,2 113
допоміжні та інші матеріали 039 28,4 32,8 115
Витрати на оплату праці 040 186,4 231,7 124
Відрахування на соціальні заходи 041 40,9 44,8 110
Амортизація 042
Інші операційні витрати 043 7,9 27,3 346
Усього 044 471,8 571,8 121
 
Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій
Не передбачається.
Директор комунального підприємства
„Інформаційно-туристичний центр „Космос“                                             Мальцева О.О.