Про звіт головного лікаря про діяльність комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 220

 

16 грудня 2016 року

смт.Короп

 

Про звіт головного лікаря про діяльність комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради

  Відповідно до частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», статті 6.2.5 Статуту комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 1. Звіт головного лікаря про діяльність комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради взяти до відома.
 1. Рекомендувати районній державній адміністрації:
 • вивчити можливість забезпечення кабінетами для прийому хворих лікарів комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»;
 • продовжити термін дії контракту із головним лікарем комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради Сємакою Миколою Сергійовичем до 25 грудня 2021 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Звіт про роботу медслужби  КЗОЗ «Коропський РЦПМСД»

за 9 місяців  2016 року

І. Характеристика демографічної ситуації

    Населення району станом на 01.10.2016 р. складає 23617 осіб, з них сільського населення – 16004 особи (68 %), дітей у віці до 17 років – 3195 (13,5%). За 9 місяців 2016 р. показник загальної смертності населення складав 19,7 на 1 тис. населення, абс.число – 465 ( 2015р. – 18,5, абс.число – 445), народжуваність – 3,9, абс.число – 92 (2015р. – 4,9, абс.число – 117), приріст населення від’ємний –  – 15,8 (2015р. – -13,6) і має негативну динаміку.

ІІ. Мережа закладів та установ

   Медичну допомогу надають центральна районна лікарня на 148 ліжок, районний центр первинної медико-санітарної допомоги, 2 міські АЗПСМ (Короп, Понорниця),  2 сільські лікарські амбулаторії (с.Покошичі, с.Оболоння), 5 сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ (с.Карильське, с.Жовтневе, с.Атюша, с.Шабалинів, с.Нехаївка), 19 ФП та 3 ФАП. Не укомлектованими залишаються лікарські посади лікарів ЗПСМ с.Атюша, лікарями терапевтми Покошичська, Оболонська СЛА.

  Рішенням сесії Коропської районної ради від 02.08.2013 року створений комунальний заклад охорони здоров’я «Коропський районний центр первинної медико–санітарної допомоги» Коропської районної ради з 30.11.2013 р.

ІІІ. Кадрове забезпечення

   Забезпеченість медичними кадрами по району складає: лікарями 6,7 на 10 тис.населення, середніми медичними працівниками – 27,5 на 10 тис.населення.

      Штат працівників:

      Всього – 135,25 посад.

      Зайнято – 119,75 посад.

      Фізичних осіб – 142, з них пенсіонерів – 7 осіб (5%).

      Лікарів – 16 осіб, з них 2 пенсіонери.

      Середнього медичного персоналу – 65 осіб, з них 2 пенсіонери.

      Молодшого медичного персоналу – 35 осіб, з них 3 пенсіонери.

      Інші – 23 фізичні особи, з них 3 пенсіонери.

      Головний лікар – Сємака Микола Сергійович, організатор І категорія, лікар-терапевт І категорії, 1959 р.н.

      Головна медична сестра – Пашко Світлана Олександрівна, ІІ категорія, 1979 р.н.

  2013 р. 2014 р. 2015 р.
Всього лікарів 52 18,0 17,0
Атестовано лікарів (абс./%) По області % По Україні 35/67,3 68,1   9/3,63 69,2 67,3 9 68,5  
По категоріям:             Вища 5 0 0
Перша 23 5 6
Друга 7 3 3
Всього середніх медпрацівників 205 64 65
Атестовано середніх медпрацівників абс.ч.                                                                     % 117 57,1 42 65 44 66
Атестовано по категоріям: вища 3 1 1
                            Перша   55 14 15
                            Друга 59 27 28

ІV. Матеріально-технічне забезпечення

    За 9 місяців 2016 р.  було закуплено: вогнегасників – 10 шт. на суму 2340 грн., перезарядка вогнегасників на суму – 2543 грн., газові лічильники – 3 шт. на суму 4200 грн., електролічильники – 19 шт. на суму 8550 грн., комп’ютер – 3 шт. на суму 18514 грн., всього на суму – 36147 грн.

Відсутнє приміщення ЦПМСД.

V. Транспорт

      По ЦПМСД налічується 11 одиниць санітарного автотранспорту, термін експлуатації понад 8 років – 4 одиниці (1997 року – 2007 рік).

        Відсутній легковий санітарний транспорт в ЦПМСД.

VІ. Економіка та фінанси

        По ЦПМСД  за 9  місяців  2016 р. було фактично використано бюджетних коштів – 4354,5 тис грн.,

        з них на заробітну плату – 3503,6 тис грн. (82%),

        енергоносії – 640,0 тис грн. (15,0%),

        медикаменти – 33,6 тис грн. (0,3%); залучено позабюджетних коштів в сумі 99,0  тис грн..

    Витрати в розрахунку на 1 жителя – 127,48 грн.. За 9  місяців 2016 р. на безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих   при запланованих 46,0 тис. грн..,було використано 14,8 тис грн.

VІІ. Сімейна медицина

   Станом на 01.09.2016 р. в районі працює 8 лікарів загальної практики-сімейної медицини, які обслуговують 18369 жителів району (78 % всього населення району). Забезпеченість лікарями загальної практики-сімейної медицини (фізособами) складає 2,9 на 10 тис. населення (середньорайонний показник – 2,2).

VІІІ. Програма місцевих стимулів

    У районному центрі ПМСД  за 9  місяців 2016 р. використано 48731,60 грн.,  для виплат медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, та 4731,77 грн. використано на підготовку медичних працівників на курсах підвищення кваліфікації.

ІХ. Профілактична робота та діагностика захворювань

 1. Профілактичними оглядами охоплено :

     Жіноче населення   –  23,02 %, 2015 рік – 26,1%.

     Низький відсоток огляду на  Покошичській дільниці – 20%, Понорницькій  – 19,2 %, Атюшівській – 21,2%.

  За 9 місяців 2016 року оглянуто 11216 сільського населення району, виявлено хворих 6193, з них: оздоровлено амбулаторно – 4113, стаціонарно – 2069, санаторно-курортно – 1.

  Для попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку охоплено дворазовим ультразвуковим скринінгом 100% вагітних, дворазовим тестуванням вагітних (за їх згодою) на антитіла ВІЛ охоплено 100% вагітних.

       За ІІІ квартал 2016 року в районі вперше виявлено хворих на туберкульоз – 9 чол., за відповідний період 2015 року  хворих на туберкульоз  виявлено 11 чол., що становить 44,0 на 100 тис.населення. Отже захворюваність на туберкульоз в цьому році зменшилась.

        За 9 місяців 2016 року флюорографічно і методом профілактичних  рентгенографій органів грудної  порожнини обстежено 6258 чол. із запланованих 10650 чол. (59,0%). За відповідний період минулого року обстежено 7655 чол. із запланованих 11600 чол. (66,0%)

        Із обстежених за ІІІ квартал 2016 року 5245 чол. на стаціонарному флюорографі (ІІІ кв. 2015 р. – 6161), та 1013 складають профілактичні рентгенографії органів грудної порожнини (за ІІІ кв. 2015 р. – 1230 чол.).

        Із обстежених на стаціонарному флюорографі виявлено:

 • пневмоній –140
 • ССЗ – 110
 • інша патологія –300
 • онко – 1
 • туберкульоз – 6

     Також із обстежених підлягало дообстеженню – 3, дообстежено – 1.

Проходження флюорографічних і профілактичних рентгенологічних обстежень по дільниці:

Лікарська дільниця Доросле населення За ІІІ квартал 2016 р. На 1000 населення
Коропська 6548 2219 339,0
Понорницька 4926 1525 310,0
Покошицька 1189 389 327,1
Оболонська 1404 452 322,0
Шабалинівська 1173 251 214,0
Атюшівська 1410 396 262,0
Карильська 1456 448 308,0
Жовтневська 964 258 268,0
Нехаївська 1353 320 237,0
Всього 20423 6258 306,4

          Обстеження осіб з групи ризику: підлягало обстеженню 3023, обстежено 2218  що становить 73,3 %, за 9 місяців 2015 року підлягало 2995, обстежено 1500  (81,4%).

          Туберкулінодіагностика залишається єдиним методом раннього виявлення туберкульозу у дітей:

План Манту на 2016 р.  – 1968,

Зроблено – 664, що становить 14,5 % від річного плану:

 • позитивних – 353
 • туб.віраж – 12
 • туб. інфікованість –31
 • гіперергічних – 5

                За відповідний період минулого року зроблено 180 із підлягаючих, що становить 9,0 % від річного плану.

            Оздоровлено в санаторії «Зелений гай» за ІІІ квартал 2016 року – 21 дітей, за відповідний період минулого року – 28 дітей.

          Методом мікроскопії мазка загально – лікарняною мережею  за                       ІІІ квартал 2016 року в районі обстежено 55 чол.,  позитивних  результатів – 2.

           За ІІІ квартал 2015 року – обстежено 12 чоловік, позитивних -2.

           Смертність від туберкульозу:

За ІІІ квартал 2016 року померло від туберкульозу 1 чол., що становить 4,2 на 100 тис. населення. За відповідний період минулого року від туберкульозу померло 5 чоловіка, що становить 13,0 на 100 тисяч населення.  Отже смертність у цьому році зменшилась на 8,8 на 100 тис. населення.

За 9 місяців  2016 року  взято на облік 60 первинних хворих (6 хворих з раніше встановленим діагнозом), за 9 місяців 2015 р. – 49 хворих.

В структурі захворюваності:

   9 місяців 2015 9 місяців  2016
І  місце – рак шлунку – 7 вип.  (14,3%) – ободової кишки – 7 вип. (11,7%)
ІІ місце –  легенів – 10, 2% –  рак крові – 10,2% – передміхурова залоза – 6 вип. (10%)
ІІІ  місце – молочної залози – 3 (6,1%) – пряма кишка – 4 вип. (6,7%)

Структура по стадіях:

   9 місяців 2015 9 місяців 2016
І – ІІ стадія 18 вип. (36,7 %) 29 вип. (48,3 %)
ІІІ стадія 8 вип. (16,3 %) 8 вип. (13,3 %)
ІУ стадія 17 вип. (34,7 %) 20 вип. (33,3 %)

3 випадки без визначеної стадії.

Захворюваність:                             9 міс. 2015                              9 міс. 2016

 1. Серед сільського населення – 25 вип. (75,8%); 42 (70%)
 2. Серед міського населення – 18 вип. (24,2 %); 18 (30 %)

     По віку:                                        9 міс.2015                               9 міс.2016

 • від 0 до 59 років – 12  (36,4%)                             20 (33,3%)
 • від 60 та старші – 21 (63,6%)                              40  (66,7%)

Занедбаність по локалізаціях  2016 р. :                              

 • підшлункова залоза – 2 вип.
 • легені – 2 вип.
 • нирки – 1 вип.
 • глотка – 2 вип. 
 • шлунок – 2 вип.
 • шийки матки – 1 вип.
 • не уточненої локалізації – 5 вип.
 • передміхурової залоза – 3 вип.
 • ободова кишка – 1 вип.
 • пряма кишка – 1 вип.

Занедбаність по локалізаціях  2015 р.:                              

–    глотка – 1 вип.                                        

–    шлунок – 5 вип.

    пряма кишка – 1 вип.                   

 • легені – 1 вип.
 • молочна залоза – 1 вип.
 • кров – 1 вип.
 • підшлункова залоза – 3 вип.
 • стравохід – 1 вип.
 • яєчників – 1 вип.
 • інші – 3 вип.

      Виявлено занедбаних локалізацій серед візуальних локалізацій за 2015 р. –  1 вип. (33,3%), 2016 р. – 1 вип. (шийки матки).

     За ІІІ квартал 2016 року померло 40 чол. (гортані – 2,  яєчників – 3, прямої кишки – 4, легенів – 5,   підшлункової залози – 4,  шлунка – 4, статевого члена – 1,                    молочна залоза – 2, ободової кишки – 1, невиясненої локалізації – 5,  гайморової пазухи – 1, головного мозку – 1, шийки матки – 2, рот глотки – 1, передміхурової залози – 1, ротова порожнина – 1, шкіра – 1.

      Серед хворих вперше в житті встановленим діагнозом  при профогляд виявлено:

2015 р. – 12 вип. (24,5%)

2016 р. – 20 вип. (30%)

      Первинна інвалідність:  за ІІІ квартал 2016 року – 12 чол.

      За І півріччя 2016 року розібрано 13 протоколів занедбаності.

      Причини занедбаності:

 • прихований перебіг – 7
 • несвоєчасне звернення за допомогою – 2
 • неповне обстеження – 1

Х. Лікувальний та оздоровчий процес.

 1. Особи, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС оглянуті і оздоровлені 100%.
 2. Загальна інвалідність населення району за 9 місяців 2016 року зменшилася з 64 чол. в 2015 році (26,6 на 10 тис.населення) до 41 чол. в 2016 році (17,3 на 10 тис.населення).

     Інвалідність працездатного населення зменшилася з 56 чол. в 2015 році (48,3 на 10 тис.населення) до 39 чол. в 2016 році (33,8 на 10 тис.населення).

    Інвалідність працюючого населення зменшилася з 15 чол. в 2015 році (24,4 на 10 тис.населення) до 12 чол. в 2016 році (19,9 на 10 тис.населення).

     По нозологіях:

І – злоякісні новоутворення – 12 чол.

ІІ – хвороби системи кровообігу – 8 чол.

ІІІ – Травми – 4 чол.

   Використовуються стаціонарзамінюючі технології: денні стаціонари та стаціонари вдома. На ліжках денного стаціонару проліковано за  9 місяців 2016 року 1371 осіб (580,5 на 10 тис.населення). В стаціонарах вдома проліковано 1116 хворих (472,5 на 10 тис.населення).

   Забезпеченість населення ліжками “Д” стаціонару на 10 тис. населення склала 34 (обл.  –  14,1). Незадовільно спрацювали в цьому напрямку Жовтневська АЗПСМ, Нехаївська, Атюшська  АЗПСМ.

      Об”єм роботи лікарів дещо збільшився з 3,5 до 3,6  на 1 жителя, низькі показники на Атюша, Жовтневе, Нехаївка .  Відвідування лікарями вдома  збільшилися  з 34,0 в 2015 р. до  38,3 в 2016 р.,  низький показник на Коропська АЗПСМ.

      Показники хворобливості :

   Доросле населення  – 96567 на 100 тис. населення, низькі показники на Понорницькій АЗПСМ, Покошицька СЛА, Атюшівська АЗПСМ.

      Дитяче населення  –  1005 зовсім низькі показники на Оболонській, Шабалинівській, Атюшівській. 

      Захворюваність населення :

     Доросле населення  –  19679 на 100 тис. населення. Низькі  показники на Жовтневській, Покошичській, Шабалинівській дільниці.

    Дитяче населення – 691 на 100 тис.населення. Низькі  показники на  Понорницькій, Оболонській, Атюшівській  дільниці.

ХІ. Проблемні питання, які потребують першочергового вирішення:

 1. Поліпшення матеріально-технічної бази ЦПМСД (приміщення, холодильник для ФП та СЛА).
 2. Укомплектування фізичними особами вакантних посад лікарів по ЦПМСД (сімейні лікарі – Атюша, Покошичі, Оболоння, лікарі терапевти).
 3. Забезпечити подальший розвиток та функціонування лікарняної каси.
 4. Придбати санітарний транспорт КЗОЗ «Коропський РЦПМСД».

Головний лікар КЗОЗ «Коропський РЦПМСД»                                  М.С. СЄМАКА