Про звіт в.о. голови районної державної адміністрації за 2016 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( п’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 261

28 лютого 2017 року

смт. Короп

 

Про звіт в.о. голови районної державної адміністрації за 2016 рік

Керуючись пунктами 16, 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Звіт в.о. голови районної державної адміністрації за 2016 рік взяти до відома.
 1. Вважати одним із головних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування:
 • посилення організаторської роботи щодо забезпечення виконання програм економічного і соціального розвитку територій на поточний рік;
 • створення належних умов для роботи підприємств, стабілізації розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва.
 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування посилити роботу щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів за рахунок використання всіх наявних резервів надходжень та забезпечити їх ефективне використання.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

Тези звіту

    Коропський район розміщений у північно-східній частині Чернігівської області.

   За природними особливостями район поділяється на дві географічні зони: південну (піщана, місцями заболочена рівнина з сосновими і мішаними лісами) та північну (підвищена, дуже порізана ярами місцевість).

   Територія району знаходиться в межах Придніпровської низини – це горбиста рівнина з загальним нахилом поверхні у південно-західному напрямку. Північна частина району розташована в межах Новгород-Сіверської рівнини, південна частина відноситься до Сеймо-Деснянської рівнини.

    Головним чином район лежить в зоні мішаних лісів. Ліси (сосна, вільха, береза, дуб) займають близько 25,4% території. Поверхня району, в основному, рівнинна. Найбільша річка, що протікає по території району, – Десна.

    З корисних копалин у районі є торф, крейда, пісок, фосфорити.

    Район має помірно-теплий, м’який клімат з достатньою вологістю.

    Район утворений у 1923 році. З 1962 по 1965 роки населені пункти району були віднесені до Бахмацького та Менського районів. У січні 1965 року відновлено статус Коропського району, площа якого становить  1312 кв. км.

    Районний центр – смт. Короп. По території району проходять автомобільні шляхи республіканського і обласного значення – Київ-Москва, Короп-Чернігів. Автомобільні шляхи району становлять 295,5 км, в тому числі 243,0 км – шляхи з твердим покриттям. 97% населених пунктів зв’язано з районним центром дорогами з твердим покриттям. Відстань від Коропа до Чернігова автомобільними шляхами становить 145 км. Район має належне автобусне сполучення з обласним центром. Також забезпечено південно-західне залізничне сполучення. Основна залізнична станція – Короп.

    Район межує із Сосницьким, Новгород-Сіверським, Бахмацьким, Борзнянським районами Чернігівської області та Конотопським, Кролевецьким, Шосткинським районами Сумської області.

    Населення району станом на 01 січня 2016 року становить 23162 особи.

    Демографічна ситуація складна. Спостерігається тенденція щорічного зменшення населення району. Упродовж 2016 року чисельність населення району зменшилася на 408 осіб. У минулому році в районі народилося 144 особи, а померло 552. Зареєстровано 66 шлюбів.

    У районі розташовані 65 населених пунктів, які підпорядковані 2 селищним та 11 сільським радам.

    У 2016 році районна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування спрямовувала організаторську роботу на забезпечення реалізації завдань, визначених у Програмах Президента України, Указів, розпоряджень Президента України, постанов та програмних засад діяльності Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, Програми економічного і соціального розвитку району, виконання районного бюджету, цільових програм, розв’язання проблем ефективного функціонування територіальних громад.

    У своїй роботі районна державна адміністрація керувалася Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та нормативними актами.

    Протягом року пріоритетними напрямами організаторської роботи були:

 • створення необхідних соціальних, економічних, правових, інформаційних умов для забезпечення соціально-економічного розвитку району;
 • розширення можливостей для вільного розвитку особистості, підприємств, установ та організацій різних форм власності, які сприяють розвитку району;
 • формування сприятливого інвестиційного клімату;
 • підтримка малого і середнього бізнесу;
 • забезпечення реформування житлово-комунального господарства району, безперебійного його функціонування;
 • розвиток сільськогосподарської галузі району як конкурентоспроможного сектору економіки;
 • забезпечення зайнятості, підвищення рівня добробуту, доходів населення та його соціального захисту;
 • вирішення проблем багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • вдосконалення існуючих форм обслуговування населення, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури, створення умов для професійного зростання працездатного населення;
 • підвищення рівня кадрового забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • посилення ролі і відповідальності територіальних громад у розв’язанні місцевих проблем;
 • відродження культурних цінностей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, сприяння духовності, зміцненню моральних цінностей;
 • забезпечення особистої безпеки громадян на основі формування балансу інтересів різних верств населення, законності і правопорядку, захисту конституційних прав і свобод громадян, протидія корупції;
 • забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України.

    Протягом року вдосконалювалася практика планування роботи районної державної адміністрації. Згідно Регламенту районної державної адміністрації здійснюється перспективне, квартальне, місячне та тижневе (спільно з районною радою) планування роботи.

    При формуванні планів враховується концептуальна стратегія розвитку області, контрольні і прогнозні цілі району, пропозиції керівників структурних підрозділів, організацій, установ, підприємств. Вихідною позицією вважається стан виконання районних комплексних і цільових програм.

    Організовано контроль за реалізацією квартальних та місячних планів роботи – щоквартально готуються довідки про повноту їх виконання на ім’я голови районної державної адміністрації.

    З метою ефективності роботи районної державної адміністрації, для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності утворена Колегія районної державної адміністрації.

    У 2016 році проведено 13 засідань Колегії районної державної адміністрації, всі засідання – розширені, з них 1 – спільно з Президією районної ради.

    Під час засідань було розглянуто 26 питань (в середньому на одному засіданні розглянуто 2 питання), за підсумками розгляду головою районної державної адміністрації видано 25 розпоряджень, які перебували на контролі.

     За 2016 рік видано 761 розпорядження голови районної державної адміністрації, в тому числі 535 – з основної діяльності, 197 – особових, 29 – спільних з районною радою. Всі розпорядження, які знаходилися на контролі, надсилалися органам місцевого самоврядування, в структурні підрозділи районної державної адміністрації, підприємства та установи для виконання з послідуючим інформуванням про результати.

    У 2016 році питанню виконавської дисципліни та контролю за виконанням Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, власних розпорядчих документів була приділена значна увага. Всього протягом 2016 року надійшло 2041 документ, що на 171 документ менше проти рівня 2015 року. 

    Для сприяння здійснення повноважень районної державної адміністрації утворено ради, комісії, групи, організаційні комітети. При районній державній адміністрації працює 81 консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 березня 2016 року № 75, з них 11 очолює голова районної державної адміністрації. У 2016 році консультативно-дорадчими органами районної державної адміністрації проведено 165 засідань, де розглянуто 1590 питань, за результатами розгляду яких прийнято 1604 рішення.

    Засідання комісій проходять у відповідності до положень відповідних консультативно-дорадчих органів.

    На виконання Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції» органами виконавчої влади району проводиться робота по добору, підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, дотриманню вимог законодавства при проходженні державної служби.

    Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2015 № 307 затверджений план роботи з кадрами на 2016 рік, заходи якого реалізовувалися протягом шести місяців 2016 року, а саме вивчення і узагальнення стану дотримання законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, професійне навчання працівників районної ланки державної влади та органів місцевого самоврядування. Заходи, передбачені планом роботи з кадрами, виконані.

     Призначення на посади державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації до 30.04.2016 здійснювалися відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу» (Закон від 16.12.1993 № 3723-XII), а з 01.05.2016 – у відповідності до статей 21,41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ. При прийнятті кандидата на посаду державного службовця в районній державній адміністрації обов’язково проводяться бесіди з питань недопущення корупційних дій при виконанні службових обов’язків.

     У 2016 року в апараті райдержадміністрації призначено 7 осіб. Звільнено в апараті районної державної адміністрації 3 особи, у структурних підрозділах – 6 осіб.

    Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.06.2016 № 157 «Про структуру та граничну чисельність районної державної адміністрації» гранична чисельність районної державної адміністрації у 2016 році становила 90 осіб (в апараті – 25 осіб, у структурних підрозділах – 65 осіб), з них 87 державних службовців. Управлінь – 2, відділів – 10, секторів – 7, служб – 1.

    У 2016 році введено в дію 2 структурних підрозділи в районній державній адміністрації – сектор надання адміністративних послуг, відділ державної реєстрації; 1 відділ в апараті – відділ управління персоналом.

    Сектор надання адміністративних послуг та відділ державної реєстрації створено з метою підвищення рівня надання адміністративних послуг населенню. За час своєї діяльності надано адміністративних послуг населенню на суму 310,1 тис. грн.

    Постійно ведеться робота щодо перевірки державних службовців на виконання вимог Закону України «Про очищення влади», Розпорядження Президента України від 22.11.2014 № 1262/2014-рп «Деякі питання організації проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 та  від 25.03.2015 № 167. Протягом 2016 року згідно Закону України «Про очищення влади» проведено перевірку всіх державних службовців апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

     На виконання постанови  Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255 забезпечено відбір кандидатур на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України.

    У районній державній адміністрації вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців.

    На апаратних навчаннях службовців райдержадміністрації вивчались основні положення законодавчих актів, опрацьовувались питання запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу.

    Розпорядженням голови районної  державної адміністрації від 30.12.2015 № 310 затверджена Районна програма навчання державних службовців на 2016 рік. Опрацьовано Закони України «Про запобігання  корупції», «Про очищення влади», «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ та нові нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ.

    Продовжується практика підвищення кваліфікації державних службовців на базі Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Протягом 2016 року в Центрі пройшли навчання 11 державних службовців районної державної адміністрації. 30 червня 2016 року в районній державній адміністрації відбувся тематичний короткотерміновий виїзний семінар-тренінг на тему «Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» для державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування Коропського району, де пройшли навчання 58 державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також сільські, селищні голови району.

     Розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.03.2008 № 77 затверджено план заходів районної державної адміністрації по виконанню вищезазначених Указів Президента України та розпорядження голови облдержадміністрації. Також даним розпорядженням утворено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян та графік прийому громадян з особистих питань керівництвом районної державної адміністрації, як у приміщенні райдержадміністрації, так і за місцем проживання громадян.

     У 2016 році до органів місцевої державної влади, як в ході проведення прийомів громадян з особистих питань, так і письмових, надійшло 3310 звернень (в них порушено 2210 питань), що на 328 звернень або на 11,0% більше проти рівня 2015 року.

     Протягом 2016 року спостерігалася тенденція збільшення надходження звернень громадян в цілому до апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації. Так, у звітному періоді надійшло 320 звернень (в них порушено 320 питань), що на 53 звернення або 19,9% більше проти аналогічного періоду минулого року.

    Спостерігається тенденція збільшення надходжень звернень до сільських, селищних рад району. Так, за 2016 рік до місцевих рад надійшло 2916 звернень (в них порушено 2916 питань), що на 263 листи або на 9,9% більше проти аналогічного періоду минулого року.

     З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності районної державної адміністрації, на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідних розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.05.2011 № 161 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2011 № 146 протягом 2016 року до районної державної адміністрації надійшло 56 запитів на публічну інформацію, які були задоволені.

    Дуже важливими і ефективними є такі способи спілкування з людьми, як особисті прийоми громадян і прямі телефонні зв’язки голови райдержадміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів і районних установ, виїзні приймальні, дні віддалених сіл і інші.

    Ведеться робота щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада на підставі рішення другої сесії районної ради сьомого скликання від 23.12.2015 № 40 «Про делегування повноважень районній державній адміністрації» делегувала районній державній адміністрації передбачені цим Законом повноваження.

    Спільно з районною радою проводяться майже всі заходи, зокрема: засідання Колегії та Президії, наради, семінари-навчання, навчання активів сіл, кущові семінари з секретарями виконавчих комітетів, апаратні навчання, підготовка матеріалів для виїзних заходів.

    Голова районної державної адміністрації є членом Президії районної ради,  постійно бере участь у засіданнях Асоціації місцевих рад.

    На пленарні засідання районної ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації. Голова районної ради та його заступник є членами Колегії районної державної адміністрації.

    Представники районної державної адміністрації залучаються  до роботи Президії та постійних комісій районної ради.

    У районній державній адміністрації заведені і періодично (на початку року) поновлюються паспорти сільських, селищних рад, у яких відображені усі відомості про них.

    Організований та здійснюється контроль за реалізацією місцевими радами делегованих повноважень органів виконавчої влади. Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.05.2005 № 94.

    Робочою групою проведено комплексну перевірку діяльності виконавчих комітетів Атюшівської і Покошицької сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених статтями 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». За результатами перевірки складено акт та надіслано виконавчим комітетам відповідних сільських рад.

    Також в апараті здійснено закріплення заступників голови, керівника апарату, відповідальних працівників районної державної адміністрації за сільськими та селищними радами. 

    Проводяться навчання депутатів місцевих рад, активів сіл та членів виконавчих комітетів. У 2016 році проведено навчання депутатів місцевих рад, активів сіл та членів виконавчих комітетів у 4 сільських радах (Розльотівська, Мезинська, Райгородоцька, Лукнівська).

    Ефективними формами роботи у звітному періоді стали семінари-наради, практикуми з сільськими, селищними головами, секретарями та бухгалтерами місцевих рад (у 2016 році їх проведено 12), в тому числі семінари-наради за участю представників обласної державної адміністрації, обласних служб, викладачів Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

    Практикується проведення виїзних заходів. Так, протягом 2016 року проведено 2 дні апарату районної державної адміністрації (Оболонська, Мезинська сільські ради); 2 дні районної державної адміністрації (Нехаївська, Билська сільська рада); 1 виїзну приймальню районної державної адміністрації (Вільненська сільська рада); 1 День віддаленого села у Іванькові Крисківської сільської ради. Дані заходи проводяться спільно з виконавчим апаратом районної ради.

     Важливим чинником підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування є узагальнення та розповсюдження досвіду роботи.

    У 2016 році вивчено, узагальнено та розповсюджено досвід роботи виконавчого комітету Риботинської сільської ради щодо оформлення ділового документу.

    Районна державна адміністрація спільно з районною радою протягом 2016 року сприяла сільським, селищним радам у організації підготовки та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання (сходів). Загалом у загальних зборах громадян 27 населених пунктів району взяли участь понад 2000 жителів або 8,5%. У обговоренні близько 176 питань взяло участь 217 осіб. Голова районної державної адміністрації, голова районної ради заступники голови районної державної адміністрації, голови районної ради, керівники районних структур взяли участь у 27 загальних зборах (100,0%). Також активно взяли участь депутати місцевих рад, зокрема обласної – 2(100,0%), районної – 25(92,6%), селищних – 24(66,7%), сільських –216 (71,1%).

    Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» робота районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, у тісній співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, господарюючими суб’єктами спрямовувалася на збереження позитивних тенденцій як в економічній, так і соціальній сферах.

    Промисловий комплекс району формують 9 підприємств. Упродовж  2016 року ними вироблено продукції на суму 81,1 млн. грн. Ріст промислового виробництва склав 10%.

     Обсяги промислової продукції на ДП «Коропський сирзавод» склали 60,2 млн. грн., що становить 161,9% до відповідного періоду минулого року, підприємство залишає за собою першість питомої ваги обсягів промислового виробництва району – 74,2%. Виробництво сиру сичужного зросло на 1,1%, підприємством відвантажено майже 5,0 тис. тонн молока обробленого, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату торік, та 542 т молока сухого знежиреного, що і дало змогу значно наростити обсяги виробництва.

    Утримується позитивна динаміка розвитку СЛП «Агролісгосп» (110,7% до відповідного періоду минулого року).

    Зі збільшенням обсягів промислового виробництва спрацювали сільськогосподарські підприємства. Ними вироблено 3455 т комбікормів на суму 9,0 млн. грн.

    В кінці року було укладено договір на поставку клею ДП «Короп пласт» ТОВ «Газбудсервіс» з «Укрнафтою» на 40 т. У звітному році відвантажено 25 т на 2,2 млн. грн.

    Практично не здійснювали свою виробничу діяльність ДП «Короп-м’ясо» ТОВ «Гарантторгсервіс» та відокремлений підрозділ «Охтиркам’ясопродукт».

    Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2016 року становить 37388,0 тис. грн. Це 162,3% до відповідного періоду минулого року.

    Здійснюється будівництво тваринницького комплексу (доїльний зал на 1600 дійних корів, корівник, телятник, сарай); ТОВ «Черешеньки» (с. Райгородок) вартістю 150,0 млн. грн.

    У районі у галузі сільського господарства функціонує 57 підприємств: 20 сільськогосподарських підприємств (товариства з обмеженою відповідальністю – 8, приватні сільськогосподарські підприємства – 11, сільськогосподарський виробничий кооператив – 1), 37 фермерських господарств.

    У ході земельної реформи сертифікати отримали 17234 особи. Станом на 01 січня 2017 року укладено 10661 договір оренди земельних часток (паїв). Розмір орендної плати, встановлений договорами оренди земельної частки (паю) по району, становить 5,6%, орендна плата на 2016 рік нарахована в сумі 31 млн. 910,0 тис. грн., з виплатою на 01.01.2017 в сумі 31 млн. 906,0 тис. грн. (99,99%).

    Основним завданням органів виконавчої влади району є реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплаті праці і належних умов праці.

    В районі забезпечено зростання розміру заробітної плати, як в порівнянні з минулим роком, так і з початком поточного року. До статистичної сукупності із заробітної плати по району включено 3 господарства, в яких працює 171 працівник. При фонді оплати праці за 2016 рік 4 млн. 883,0 тис. грн., середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-грудень 2016 року становила 2152,82 грн. (+439 грн. або 26% до минулого року), в тому числі за грудень 2016 року – 2118,71 грн. (+229 грн. або 13% минулорічного показника). За грудень 2016 року в ТОВ «Покошицьке» заробітна плата становила 2589,47 грн., в ПСП «Лукново» – 2287,76 грн., в ФГ «Білі роси» – 1578,46 грн.

    В сільгосппідприємствах, що не входять до кола звітуючих, заробітна плата при штатній чисельності 256 осіб за 2016 рік становила 2757,34 грн., що більше минулорічної на 27%, в тому числі за грудень 2016 року – 3073,53 грн.

    Виробництво валової продукції в сільськогосподарських підприємствах за січень-грудень 2016 року становило 105% до минулорічного виробництва в сумі 237 млн. 060,0 тис. грн.

    В тому числі, продукції тваринництва вироблено на суму 33 млн. 545,0 тис.грн. або 126,9 % минулорічного виробництва.

    Продукції рослинництва за 2016 рік вироблено на суму 203 млн. 516,0 тис.грн., що становить 102,1% до минулого року.

    Минулий рік характеризувався дещо збільшенням інвестиційної активності. Суб’єктами господарювання в агропромислову галузь району за 9 місяців 2016 року інвестовано 27,9 млн. грн. капітальних інвестицій.

    На придбання машин, обладнання та інвентарю використано 11,8 млн.грн. (43%).

    Основним і єдиним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств.

    Зернові культури займали площу 18,6 тис. га. Очікуваний вал зерна склав 123,9 тис. т зернових культур, що більше минулорічного на 27,6 тис. т (+22 %). Загальна урожайність зернових, включаючи кукурудзу, склала 68,4 ц/га, проти 54,1 ц/га у 2015 році. У 2016 році в порівнянні з минулим 2015 роком на 20,4% зменшилась площа технічних культур. Соняшнику посіяно 7154,0 га. Валовий збір склав 17,1 тис. т з урожайністю 23,8 ц/га, що менше на 4,1 ц з кожного гектару (-13,5%).

    Сприятливі умови видалися для сільгосптоваровиробників, які займалися вирощуванням сої. Площа посіву сої збільшилась на 516,9 га, валовий збір – 6676,1 т (+57% до валового збору 2015 року та +45% до урожайності). 15,1 ц/га у минулому році та 27,5 ц/га аграрії – у 2016 році.

    Картоплю вирощували на площі 235,9 га проти 349 га у минулому році (-32,4%). Стабільними лідерами по вирощуванню картоплі є ФГ «Білі Роси», які засадили найбільшу площу 100,0 га, проте для картоплі рік був не урожайним. Картоплі зібрано усього 3008,2 т, що менше минулорічного у 2 рази. Урожайність по району 127,8 ц/га (-34,1%) до 193,8 ц/га та валового збору 6772,5 т картоплі у 2015 році.

     Несприятливі умови вересня-жовтня не дали змогу посіяти заплановану кількість га озимини.

     Уся озимина складає площу 5331,5 га з яких: озима пшениця – 2706,7 га, тритікале – 260,0 га, жито – 245,0 га, ріпак – 2087,8 га. У відсотковому співвідношенні посів озимини склав 67,7%.

     На зяб зорано 17,0 тис. га (+60,8% до минулого року). Під посів озимини внесено 253,19 т діючої речовини мінеральних добрив на площу 3828,3 га, що складає 66,1 кг діючої речовини на га. Підсумки роботи тваринницької галузі за 2016 рік свідчать про те, що в цілому по району виробництво валової продукції в галузі тваринництва становить 129,6%.

     У районі діє районна Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки. Мета Програми полягає у створенні соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сільської багатодітної сім´ї (де виховується 5 і більше дітей), утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної української сім´ї. У 2016 році 2 сільські багатодітні сім’ї з сіл Райгородок та Лукнів отримали нетелей за даною Програмою.

     Станом на 01.01.2017 по сільгосппідприємствах району наявність ВРХ становить 5164 голови, в тому числі 2010 голів – основне стадо.  Поголів’я молочних корів збільшилось на 196 голів, м’ясних корів зменшилось на 259 голів (в основному за рахунок ТОВ «Агрікор-Холдинг» та ТОВ «Авангард»), всього зменшення по району становить 63 корови, хоча в цілому кількість великої рогатої худоби по району зменшилась на 270 голів або 3%. Збільшили чисельність ВРХ 4 господарства. Найбільше 19% росту одержано у ТОВ «Черешеньки», на 15% збільшено у ТОВ «Воробіївське- Агро». В той же час найбільший спад 28% допущено у ТОВ «Авангард».

     В цілому по району свинопоголів’я за минулий рік збільшилося на 282 голови і становить 675 голів.

За 2016 рік вирощено 735 тонн м’яса, що становить 121% до рівня минулого року. Збільшення виробництва м’яса обумовлено збільшенням її продуктивності. Середньодобові привіси ВРХ за 2016 рік збільшились на 3% і становлять 545 г, а середньодобові привіси свиней становлять 169 г, що більше від рівня минулого року на 36%.

     Збільшення виробництва валової продукції тваринництва обумовлено стабільним виробництвом молочної продукції. В 2016 році сільгосппідприємствами району вироблено 10191 тонну молока, що більше рівня минулого року на 2399 тонн або 31%. Валове виробництво молока збільшили всі господарства, які мають молочних корів, крім ТОВ «Дружба», найбільше ФГ «Білі Роси» – 48%, ТОВ  «Черешеньки» – 35%.

     В цілому по району надій на корову збільшився на 1334 кг і становить 6147 кг. Найвищого результату досягли у ПСП «Лукново», де надій становить 7822 кг, ТОВ «Черешеньки» надоїли по 7577 кг на корову. Молочне скотарство і надалі залишається провідною галуззю в тваринництві району. Значно кращих результатів досягли господарства, де ведуться корінні зміни в селекції, технології годівлі і утримання тварин.  Виробництво продукції високої якості господарства мають за рахунок 4 доїльних залів, що є в районі, 3 діє та молокопроводи. В господарствах, де мають вищі показники: ПСП «Лукново», ТОВ «Черешеньки», ФГ «Білі Роси» застосовується безприв’язне утримання худоби з розподілом корів в залежності від їх фізіологічного стану, а також з мобільною підготовкою і роздачею кормів.

     Головна мета в 2017 році – стабілізувати чисельність ВРХ і  збільшити поголів’я молочних корів в сільгосппідприємствах. В поточному році планують закупити корів молочних порід такі провідні господарства району, як ТОВ «Черешеньки» та ФГ «Білі роси», що дає в перспективі надію на подальше збільшення молочного стада та збереження позитивної тенденції валових надоїв.

     З початку року до державного реєстру суб’єктів підприємницької діяльності внесено 41, скасовано 52 підприємця.

     На сьогодні в сфері малого бізнесу працює 396 фізичних осіб та 106 малих підприємств.

    Збільшується питома вага фізичних осіб в обсягах роздрібного товарообороту і складає 78,1%. З 210 підприємств торгівлі та громадського харчування в приватній власності знаходяться 183 одиниці (87,1%).

    Спрямовує свої заходи на підтримку та розвиток малого підприємництва районний центр зайнятості. Так, упродовж 2016 року проведено 4 семінари за участю 31 безробітного. Найважливішим фактором успішної реалізації районної Програми розвитку підприємництва є її фінансове забезпечення.

    На реалізацію заходів програми передбачено у районному бюджеті 30,0 тис.грн.

    Кошти районного бюджету у поточному році не використовувались. Районною організацією підприємців надано 6,0 тис. грн. кредиту ФГ «Полив’ян».

    Для започаткування власної справи через районний центр зайнятості в поточному році кошти не виділялися.

    Подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної підтримки.

    В районі працюють об’єкти інфраструктури, що надають фінансову підтримку  малому підприємництву, – кредитна спілка, 2 банківські установи, 3 страхові компанії, районна організація підприємців.

    В районі діють 1 координаційна рада та 1 громадське об’єднання суб’єктів підприємництва.

    Підприємцям району надано спектр інформаційних та консультаційних послуг, центром надання адміністративних послуг. За рік їх надано 10901.

    Оборот роздрібної торгівлі за підсумками січня-грудня збільшився на 9,9% і становив 302,0 млн. грн.

    У січні-листопаді цього року підприємствами автомобільного транспорту та фізичними особами-підприємцями перевезено 1,8 тис.т вантажів (на 21,2% більше показника минулорічного періоду). Пасажирським автотранспортом перевезено 386,9 тис. пасажирів (на 7,3% більше, ніж за відповідний період 2015 року.

    На заходи з благоустрою території району використано 1475,9 тис. грн.

    Об’єм робіт по ремонту та утриманню автомобільних доріг місцевого значення, вулично-шляхової мережі населених пунктів, в основному, виконаний. Філією «Коропський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» виконано робіт з експлуатаційного утримання на суму 6349,0 тис. грн., в тому числі 557,0 тис. грн. – за прямими договорами.

    За попередніми даними введено в експлуатацію 894,2 м кв. житла в районі.

    Підтримка житлового будівництва здійснюється у формі надання забудовникам пільгових кредитів згідно з програмою «Власний дім».

    За клопотаннями районної державної адміністрації до обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі кредитні угоди укладені 7 громадянами району на суму 570,0 тис. грн. для реконструкції, добудови житлових будинків та для розвитку особистого селянського господарства.

     Районною державною адміністрацією проводиться активна робота по проведенню робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів в районі.

    За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведені роботи:

 • реконструкція приміщень загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Атюші Коропського району Чернігівської області; вартість робіт – 976,767 тис. грн.;
 • капітальний ремонт покрівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської райдержадміністрації в с. Нехаївці Коропського району Чернігівської області; вартість робіт –    430,196 тис. грн.;
 • реконструкція водозабірного вузла «Стан» для водопостачання населення в с. Вишеньках Коропського району Чернігівської області; вартість робіт-588,333 тис.грн.

     За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів у 2016 році проведені роботи:

 • реконструкція системи каналізації КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської області (в тому числі оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи); вартість робіт – 142,83 тис. грн.;
 • облаштування сміттєзвалищ у Коропському районі; вартість робіт – 199,9 тис. грн.
 • реконструкція системи водовідведення КЗ «Коропська центральна районна лікарня», вартість робіт – 1356,724 тис. грн.;

     За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у розмірі 1050,0 тис. грн. та співфінансуванню з місцевих бюджетів 31,5 тис. грн. були майже повністю освоєні кошти.

№ п/п Розпорядник субвенції Цілі використання субвенції Кошти субвенції, тис. грн. Кошти районного бюджету, тис. грн. Використано коштів субвенції та районного бюджету, тис. грн. Залишок коштів, тис. грн.
1. Коропська            селищна рада придбання та встановлення дитячого майданчика в смт. Коропі 190,0 5,7 195,7 0
2. Понорницька селищна рада придбання та встановлення дитячого майданчика в смт. Понорниці 110,0 3,3 110,0 3,3
3. КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради придбання медичного обладнання для             КЗ «Коропська центральна районна лікарня» 180,0 5,4 185,4 0
4. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) рда придбання основних засобів для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації 95,0 2,85 97,85 0
5. КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради придбання основних засобів для                        КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради 45,0 1,35 46,35 0
6. Відділ освіти Коропської райдержадміністрації придбання основних засобів для відділу освіти Коропської райдержадміністрації 254,0 7,6 260,4 1,2
7. Культурно-спортивний комплекс «Аполлон» Коропської районної ради придбання основних засобів для культурно-спортивного комплексу «Аполлон» Коропської районної ради 70,0 2,12 72,12 0
8. Відділ культури та туризму Коропської райдержадміністрації придбання основних засобів для відділу культури та туризму Коропської райдержадміністрації 106,0 3,18 109,18 0
Всього: 1050,0 31,5 Використано – 1077,0  із 1081,5.  Залишок – 4,5

                   Районною державною адміністрацією на платформу сайту Державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік було подано 5 проектів, а саме:

 1. Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської ЗОШ I-III ступенів ім. Т.Г. Шевченка в смт. Коропі Чернігівської області (заміна вікон та дверей), загальна кошторисна вартість – 3945,712 тис. грн. (I черга – 1273,653 тис. грн., II черга – 1339,628 тис. грн., III черга – 1332,431 тис. грн.);
 2. Реконструкція санвузлів Коропської ЗОШ I-III ступенів ім. Т.Г. Шевченка в смт. Коропі Чернігівської області, загальна кошторисна вартість – 1403,358 тис. грн.;
 3. Утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій КЗ «Коропська центральна районна лікарня» в смт. Коропі Чернігівської області (реконструкція), загальна кошторисна вартість – 3232,002 тис. грн.;
 4. Реконструкція терапевтичного відділення КЗ «Коропська центральна районна лікарня» в смт. Коропі Чернігівської області, загальна кошторисна вартість – 2335,015 тис. грн.;
 5. Газифікація села Шабалинів Коропського району Чернігівської області. Підвідний газопровід високого тиску, орієнтовна кошторисна вартість-4500,0 тис.грн.

      Виконання місцевих бюджетів за 2016 рік характеризується такими даними:

     Доходна частина загального фонду бюджету району виконана на 107,4% до планового завдання з урахуванням змін. У порівнянні з надходженнями 2015 року наявне збільшення на 58,8%. Виконання видаткової частини становить 99,5% бюджетних призначень.

Назва бюджету Всього бюджетів З них не виконали план Не зберегли оборотну касову готівку
доходів видатків
Сільські 25 5 4 0
Селищні 2 1 1 0
Районний 1 0 1 0
ВСЬОГО: 28 6 6 0

      За 2016 рік підприємствами і організаціями району до бюджетів всіх рівнів державних цільових фондів перераховано 64860,4 тис. грн., що на 24707,4 тис. грн. або на 61,5% більше надходжень 2015 року.

      Доходна частина бюджету району сформована за рахунок податкових (22,8% від загальної суми), неподаткових надходжень (3,6%), інших надходжень (0,5%), дотацій та субвенцій з державного бюджету (73,1%).

      Доходи бюджету району по загальному фонду (без урахування трансфертів) склали 40906,5 тис. грн., що більше за надходження попереднього року на 15145,6 тис. грн. або на 58,8%. Найбільшого росту досягнуто по таких бюджетах-смт. Короп (207,5%), с. Городище (360,9%), с. Шабалинів (232,5%), с. Риботин (181,8%).

      Протягом року було проведено уточнення доходної частини загального фонду (без урахування трансфертів) внаслідок перевиконання та направлено на видатки бюджетних установ на суму 10721,4 тис. грн.

      З 28 місцевих бюджетів району забезпечили виконання плану по власних надходженнях по загальному фонду 22 бюджети: 1 районний, 1 селищний, 20 сільських. Не виконали 6 бюджетів: селищний та 5 сільських.

     Сільськими, селищними радами постійно ведеться контроль за виконанням надходжень по податках та зборах. 

      Доходи спеціального фонду бюджету району склали 5309,3 тис. грн.

      Екологічного податку надійшло 48,0 тис. грн. або 96% планового завдання.

      До бюджету розвитку району надійшло 675,2 тис. грн.

     Видатки загального фонду бюджету району за 2016 рік виконані на 99,5%. План по бюджету 164114,7 тис. грн., виконано 163375,5 тис. грн.

     Видатки по бюджету за рахунок субвенції, одержаної з державного бюджету (крім освітньої та медичної субвенції), іншої субвенції з обласного бюджету склали 69610,6 тис. грн. при плані 69827,5 тис. грн. Виконання становить 99,7%.

     Видатки бюджету району, не враховуючи цільової субвенції, одержаної з державного бюджету та іншої субвенції, одержаної з обласного бюджету, виконані на 99,4%. План по бюджету 94287,2 тис. грн., виконано 93764,9 тис.грн.

     На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ направлено 70840,6 тис. грн., що становить 75,6% у структурі видатків за економічною сутністю та більше за аналогічні видатки 2015 року на 2120,1 тис.грн. або на 3,1%.

     Касові видатки на фінансування енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, склали 10235,3 тис. грн. або 10,9% проведених видатків. Фактичні витрати на енергоносії спожиті в 2016 році (9750,6 тис. грн.) більші за аналогічні видатки попереднього до звітного року на 3782,5 тис. грн. або  63,4%, за рахунок значного підвищення тарифів. 

     На інші видатки спрямовано 12689,0 тис. грн., що становить 13,5% видатків загального фонду.

     Невиконання запланованої видаткової частини склалось у зв’язку з недостатністю коштів на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

     Загальна сума кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2017 становить 15847,6 тис. грн., що більше на 5652,9 тис.грн., ніж на початок 2016 року.

     Заборгованість по видатках за рахунок цільової субвенції по пільгах та субсидіях складає 15809,8 тис. грн., що більше на 7276,0 тис. грн., ніж на початок 2016 року.

     Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 становить 5991,4 тис. грн. по КЕКВ 2730, що більше на 5896,7 тис. грн., ніж на початок 2016 року.

     Спеціальний фонд: загальна сума кредиторської заборгованості по зведеному районному бюджету станом на 01.01.2017 зареєстрована у сумі 155,8 тис. грн., що менше, ніж на початок 2016 року, на 96,1 тис. грн., в тому числі простроченої 150,1 тис. грн.

     Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів Коропського району виникла із-за недостатньої забезпеченості власними доходами.

     У сфері соціального захисту основна увага приділялася питанням реформування системи соціальної підтримки населення шляхом удосконалення механізмів надання допомог, пільг та субсидій найбільш вразливим верствам населення.

     На виконання законодавства «Про працю», дотримання соціальних гарантій, питань погашення заборгованості із заробітної плати здійснюється посилений контроль в даному напрямі.

     В 2016 році в районі зареєстровано 26 колективних договорів, в тому числі укладено 1 новий, до 8 з них внесено зміни, перезаключено 17. Всього в районі станом на 01.01.2017 діє 138 колективних договорів, якими охоплено 3326 працюючих.

     Номінальна заробітна плата за січень-вересень 2016 року склала  2842,00 грн., що більше проти січня-вересня 2015 року на 703,00 грн. (на 32,9%) і більше в 1,8 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи з 01.12.2016 – 1600,00 грн. Співвідношення заробітної плати за січень-вересень 2016 до середнього рівня заробітної плати по області (3887,00 грн.) становить 73,1%.

     Зберігається значна диференціація заробітної плати. В той час як за січень-вересень 2016 року в ТОВ «Покошицьке» – 3227,41 грн., в СЛП «Агролісгосп» – 4263,85 грн., то в таких як ПСП «Лукново»-1656,22 грн., ФГ «Білі роси»-1420,39 грн.

     За даний період проведено 13 перевірок підприємств і організацій району з питань дотримання Законодавства України «Про працю». З них по одному підприємству матеріали були направлені управлінню Держгірпромнагляду. За результатами перевірок виявлено 10 порушень чинного законодавства.

     Станом на 01.01.2017 заборгованість із виплати заробітної плати в районі  відсутня.

     За звітний період проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, на яких було заслухано керівників підприємств боржників.

    За 12 місяців 2016 року проведено 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати.

    Станом на 01.01.2017 на обліку в ЄДАРП перебуває 8138 осіб.

     За  2016 рік отримали пільги на послуги ЖКП в середньому 6250 осіб на суму 6288,7 тис. грн., з них профінансовано 2851,4 тис. грн., тому заборгованість станом на 01.01.2017 становить – 3437,1 тис. грн. 

     За 12 місяців 2016 року на тверде паливо (готівкою) звернулося 859 осіб та скраплений газ (готівкою) 530 осіб. Нараховано твердого палива (готівкою) 859 осіб на суму 1013,9 тис. грн., на скраплений газ 530 осіб на суму 57,6 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2017 за тверде паливо та скраплений газ становить 7,9 тис. грн.

     Станом на 01.01.2017 погашено заборгованість 2015 року за надані населенню пільги на телефонні послуги в сумі 9,22 тис. грн.

     За  2016 рік за субсидіями на житлово-комунальні послуги звернулось 5069 сімей, призначено субсидію 6488 сімۥям на суму 3,8 млн. грн., отримали 4983 сім’ї на суму 26,7 млн. грн. з початку року. За субсидіями на тверде паливо та скраплений газ звернулось 3049 сімей. Призначено субсидію 2844 сім’ям на суму 6,82 млн.грн., отримали 2727 сімей на суму 6,47 млн.грн. Заборгованість по ЖКП на 01.01.2017 становить 11,88 млн. грн., заборгованість по СГТП на 01.01.2017 становить 476,5 тис.грн., в тому числі поштові видатки склали 80,7 тис.грн.

     За державною соціальною допомогою звернулося 641 сім’я, отримали допомогу 168 сімей на суму 6,8 млн.грн.

    Станом на 01.01.2017 звернулось 811 одержувачів допомоги сімۥям з дітьми, отримують, враховуючи звернення в попередніх роках, 732 сім’ї, сума виплат яким складає з початку року 12,9 млн. грн.

    Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують 10 сімей на суму 171,2 тис. грн. за місяць; з початку року – 1,9 млн. грн.

    Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам станом на 01.01.2017 отримали 385 сімей на суму з початку року 6,6 млн. грн. Компенсація фізичним особам, що надають соціальні послуги, нарахована 66 особам на суму витрат 129,7 тис. грн., заборгованість станом на 01.01.2017 – 12,2 тис.грн.

    Допомогу на догляд малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, станом на 01.01.2017 отримують 59 осіб на суму з початку року 1,3 млн. грн.

    На сьогоднішній день в районі налічується 157 громадян, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. За 2016 рік громадянам, до складу яких входять ліквідатори, потерпілі, вдови та діти чорнобильців на харчування та медикоментозне зубопротезування виплачено 355,4  тис.грн., заборгованість відсутня.

    За 2016 року працівниками 7 відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської райдержадміністрації виявлено 5758 осіб та обслуговано 5048 осіб.

    Всі 64 населені пункти району охоплені обслуговуванням. Соціальні робітники забезпечені частково велосипедами та спецодягом.

    У відділеннях соціальної допомоги вдома переглянуто 100% договорів про соціальне обслуговування згідно Державного стандарту догляду вдома.

     Станом на 01.01.2017 в Шабалинівському стаціонарному відділенні проживає 24 особи одиноких та інвалідів, у Нехаївському стаціонарному відділенні – 29 осіб.

     Проводиться поздоровлення підопічних з ювілейними датами народження 90, 95 та 100 річчям. За 2016 року поздоровлено 31 ювіляра.

    За 2016 року два відділення соціально-побутової адаптації надало 17414 послуг.

    Кількість ветеранів праці, яких обслуговує територіальний центр, становить 1965 осіб. Грошова допомога ветеранам праці не надавалась. Натуральної допомоги надано 970 інвалідам на суму 18111,00 грн.

    Кількість ветеранів війни, яких обслуговує територіальний центр, 930 осіб, з них 40 інвалідів війни. Грошової допомоги ветеранам війни не надавалось. Натуральної допомоги надано 85 особам на  суму  11978,00 грн., в томі числі 11 інвалідам війни на суму 713,00 грн.

    Загальна кількість громадян, що перебувала на обліку в центрі  зайнятості,  за  2016 рік становила 648 осіб проти 875 за цей же період минулого року. Серед незайнятих громадян, зареєстрованих в центрі зайнятості за звітний період, перебувало:

 • по скороченню чисельності                           – 57 осіб;
 • звільнені за власним бажанням                      – 24 особи;
 • незайняті з інших причин                                 – 543 особи;
 • особи, які більше 1 року не працювали        – 23 особи.

     Масового вивільнення на підприємствах, установах та організаціях не зафіксовано.

     Суттєвим вирішенням питання зайнятості громадян залишається дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї по всіх групах професій, а також проблема якісного заповнення існуючих вакансій.

     Протягом звітного періоду від 97 роботодаців надійшло 311 вакансій, з них 284 укомплектовано.

     Станом на 01.01.2017 потреба в кадрах існує на 3 підприємствах, установах, організаціях і становить 3 вакантних робочих місця, навантаження на 1 робоче місце становить 55 осіб.

     Серед незайнятих громадян, що перебувають на обліку, 41%  становлять жінки, 20% – молодь у віці до 35 років, 41% – особи, які підпадають під 5% квоту та  потребують соціального захисту.

     Серед незайнятого населення, що перебували на обліку протягом звітного періоду  2016  року, питома вага осіб, що займали робочі місця, – 60%, осіб, що займали посади службовців, – 21%, особи без професії – 18%.

     Протягом звітного періоду працевлаштовано 280 безробітних, загальний  рівень працевлаштування складає 43%, працевлаштовано за  видами економічної діяльності 32% – це сільське та лісове господарство.

      Станом на 01.01.2017 на обліку перебуває 164 особи, які мають  статус безробітного, 146 отримують допомогу по безробіттю.

     За звітний період укладено 49 договорів на 146 робочих місць на виконання громадських робіт та робіт тимчасового характеру.

     Фактично брали  участь у таких роботах 129 безробітних.

      Діяльність Коропського відділу обслуговування громадян Сосницького об’єднаного управління Пенсійного фонду України (Короп фронт-офіс) спрямовується на забезпечення виконання планових показників з надходження коштів до бюджету, своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплати в повному обсязі пенсій і грошової допомоги.

      В результаті реорганізації територіальних органів Пенсійного фонду України шляхом злиття управління Пенсійного фонду України в Сосницькому районі та управління Пенсійного фонду України в Коропському районі 29 березня 2016 року утворено Сосницьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Чернігівської області.

      Протягом 2016 року забезпечено виконання планових показників з надходження власних коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, на 110,6%, надійшло 363,1 тис. грн., що на 34,7 тис. грн. більше, ніж заплановано.

      Доведений індикативний показник по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітній період виконаний на 111,3%, надійшло 22473,9 тис. грн. або на 2285,7 тис. грн. більше ніж плановий показник.

     З урахування суми єдиного внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, надійшло власних коштів в сумі 22837,0 тис. грн., що на 2320,3 тис. грн. або на 111,3% більше, ніж заплановано.

     За рахунок вищезазначених ресурсів було забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням їх підвищень близько 8,5 тис. пенсіонерів.

     Станом на 01.01.2017 заборгованість з платежів та єдиного внеску, за погашенням якої продовжує здійснювати контроль управління Пенсійного фонду, складає 1163,7 тис. грн., в тому числі заборгованість зі сплати страхових внесків 608,9 тис. грн., заборгованість з відшкодування пільгових пенсій – 533,63 тис. грн. та по єдиному внеску по наших виконавчих документах – 21,2 тис. грн.

     В поточному році проводилася робота, спрямована на скорочення обсягів заборгованості зі сплати єдиного внеску та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

     Борги по страхових внесках станом на 01.01.2017 залишилися без змін, становлять 608,9 тис. грн. по двох підприємствах – ДП «Крисківський спиртовий завод» та ТОВ «Нехаївський  крохмаль».

     Головним завданням відділу освіти, виконуючи постанову Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 «Про Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ століття) та указів Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», у 2016-2017 навчальному році є зосередження основної уваги на таких ділянках роботи, як:

 • оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл;
 • виконання державних програм в галузі освіти;
 • удосконалення і зміцнення матеріальної бази ЗНЗ та ДНЗ на території району;
 • планомірна і ефективна робота зі здібними і обдарованими дітьми;
 • удосконалення індивідуальної форми роботи з учнями в малокомплектних школах району;
 • розвиток і удосконалення позашкільної освіти в районі;
 • зміцнення матеріально-технічної бази шкіл району.

      У 2016-2017 навчальному році мережа ЗНЗ складає 16 ЗНЗ та 1 ЗОШ-інтернат. З них: 16 ЗОШ – І-ІІІ ступенів (включаючи ЗОШ-інтернат), 1 ЗОШ – І-ІІ ступенів.

      Організовано роботу 20 груп продовженого дня (600 учнів).

      Перший клас в 2016 році закінчили 194 першокласники. Почесне звання «випускник» отримали 175 одинадцятикласників. Із 175 випускників на підставі семестрових, річних балів високого рівня за період навчання у 10-11 класах та за результатами державної підсумкової атестації золоті і срібні медалі отримали – 9 випускників, що становить 5%, свідоцтва з відзнакою – 16 дев’ятикласників.

      З 01 вересня 2016  року закрито Червоненську ЗОШ І-ІІІ ступенів.

      У районі функціонує 14 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс. 6 ДНЗ розміщені у власних приміщеннях, решта 8 – у приміщеннях загальноосвітніх шкіл. В них виховується 468 дітей, що становить 55,4% від усіх дітей віком від 1 до 6 років; в тому числі в ДНЗ сільської місцевості виховується 242 дитини, що становить 61,0% від усіх дітей сільської місцевості віком від 1 до 6 років. Всіма формами дошкільної освіти охоплено 83,1% дітей від 3 до 6 років.

      За рахунок спонсорських коштів встановлено ігрові майданчики в Шабалинівському, Лукнівському, Покошицькому дошкільних навчальних закладах.

      У загальноосвітніх навчальних закладах району налічується 306 одиниць комп’ютерної техніки. У 17 ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлені 23 НКК, що становить 235 комп’ютерів, в цілому по району припадає 6,1 учня на один комп’ютер (14,2 по області).

      Всі опорні школи району (Коропська, Понорницька, Атюшівська, Нехаївська та Покошицька ЗОШ І-ІІІ ступенів) забезпечені мультимедійними комплексами, Атюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Рождественська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Крисківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іваньківська ЗОШ І-ІІ ступенів, Черешенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів мають мультимедійні проектори.

     Рождественська, Оболонська, Радичівська, Шабалинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та всі опорні школи забезпечені комплектами електронних підручників з 56 найменувань.

    У комп’ютерних класах ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлені 804 одиниці програм прикладного забезпечення з навчальних  предметів.

    Всі загальноосвітні навчальні заклади району підключені до мережі Internet.

    У грудні 2016 року отримані нові комп’ютерні класи для Риботинського навчально-виховного комплексу та Шабалинівської загальноосвітньої школи.

     На початок 2016-2017 навчального року до 11 шкіл району підвозяться 279 учнів, що становить 100% від потреби, зокрема:

 • до Коропської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 24 учні з сіл Вільне та Билка;
 • до Атюшівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 46 учнів з сіл Горохове, Карацюбине, Поліське, Пуста Гребля, Лубенець, Лопатин;
 • до Оболонської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 52 учні з сіл Городище, Будище, Придеснянське, Вишеньки;
 • до Рождественської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 6 учнів з сіл Синявка, Накот;
 • до Нехаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 20 учнів з сіл Лебедин, Рижки;
 • до Лукнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів-25 учнів з сіл Жернівка, Райгородок, Вільне;
 • до Деснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 26 учнів з сіл Мезин, Курилівка;
 • до Вербівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 19 учнів з сіл Осьмаки, Рихли;
 • до Радичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 11 учнів з села Розльоти;
 • до Риботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 14 учнів з села Сохачі;
 • до Карильської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 14 учнів з села Краснопілля.

    Для безперебійного підвозу необхідно у Риботинській та Карильській загальноосвітніх школах замінити на нові автобуси, які давно відпрацювали свій ресурс.

    Кожен вчитель школи має план роботи зі здібними дітьми, згідно якого діти з відповідними нахилами до певних предметів отримують додаткові знання.

    В результаті роботи з обдарованою учнівською молоддю в 2016 році 16 учнів отримали 17 дипломів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, з них 7 диплом – ІІ ступеня, 10 дипломів – ІІІ ступеня.

    Значна увага як відділу освіти райдержадміністрації, так і колективів шкіл на місцях приділяється вирішенню господарських проблем та зміцненню матеріальної бази шкіл.

    В усіх загальноосвітніх школах району проведено поточні ремонти приміщень шкіл і котелень, проведено навчання осіб, відповідальних за газове господарство, операторів по твердопаливних котлах.

     Замінено глибинний насос водогону в Шабалинівській ЗОШ.

    Для нормального функціонування котельні в Радичівську ЗОШ придбано та встановлено газовий котел «Колві 100».

    У повному об’ємі завезено вугілля (75 т), брикет (240 т), дрова (1200 м3).

    В 2016 році в школи району придбано електроплит та жарочних шаф на суму 153,552 тис. грн., вогнегасників – 37,490 тис. грн., проекторів та екранів – 78,970 тис. грн., бензопил – 118,327 тис. грн., мотокос – 7,650 тис. грн., акустичних систем – 90,497 тис. грн., холодильників – 23,67 тис. грн., посуду –100,240 тис. грн. Закуплено меблі для їдалень в усі школи району на суму 194,66 тис. грн.

    Проведена повірка лічильників та сигналізаторів газу.

    Виготовлено акти перевірки димових і вентиляційних каналів.

    Отримано 2 нових автобуси для Коропської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

    У 2016 році ЗНЗ району отримали 3533 підручники для 8 класу за рахунок коштів державного бюджету, 2645 підручників – для учнів 7 класу, 1354 підручники – для учнів 4 класу за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

    Позашкільна навчально-виховна робота в районі займає важливе місце в освітянській діяльності.

    При районному центрі дитячої творчості працює 73 гуртки, де задіяно 1050 учнів, на базі шкіл діє 82 гуртки, де задіяно 1293 учні.

    Населення району станом на 01.01.2017 складає 23617 осіб, з них сільського населення – 16004 особи (68%), дітей у віці до 17 років – 3195 (13,5%). За 2016 рік показник загальної смертності населення складав 24,9 на 1 тис. населення, абс. число – 588 (2015 рік – 24,1, абс. число – 580), народжуваність – 4,9, абс. число – 116 (2015 рік – 5,8, абс. число – 139), приріст населення від’ємний – -20,0 (2015 рік – -16,3) і має негативну динаміку.

     Медичну допомогу надають центральна районна лікарня на 138 ліжок, районний центр первинної медико-санітарної допомоги: 2 міські АЗПСМ (Короп, Понорниця),  2 сільські лікарські амбулаторії (с. Покошичі, с.Оболоння), 5 сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ (с. Карильське, с.Рождественське, с.Атюша, с.Шабалинів, с.Нехаївка), 19 ФП та 3 ФАП.

     Забезпеченість населення лікарняними ліжками станом на 01.01.2017 по району складала 58,4 на 10 тис. населення (середньорайонний показник-73,3; обласний показник-104,2), проведено хворими ліжко-днів 51642, відсоток виконання ліжко-днів – 99,0%, середній термін перебування хворого на ліжку – 10,3, (середньорайонний показник – 11,1, обласний – 12,7).

     Станом на 01.01.2017 в районі працює 8 лікарів загальної практики-сімейної медицини, які обслуговують 18369 жителів району (78% всього населення району). Забезпеченість лікарями загальної практики-сімейної медицини (фізособами) складає 2,9 на 10 тис. населення (середньорайонний показник – 2,2).

      З 30.04.2016 проведено реорганізацію акушерсько-гінекологічного відділення в гінекологічне відділення з ліжками патології вагітних на 15 ліжок, в тому числі 10 ліжок гінекологічних та 5 ліжок патології вагітних, скорочено 10 акушерських ліжок, 3 гінекологічних ліжок. З 01.05.2016 скорочено 2 ліжка інфекційного відділення (для дорослих). З 01.08.2016 скорочено 2 ліжка дитячого відділення, 5 ліжок неврологічного відділення, 5 кардіологічних ліжок терапевтичного відділення, 5 ліжок терапевтичного відділення. З 01.09.2016 перепрофільовано 10 терапевтичних ліжок терапевтичного відділення № 2 в хоспісні (розташованих за адресою: смт.Понорниця вул.Свириденка, 20), скорочено 5 ліжок терапевтичного відділення, скорочено 10 ліжок хірургічного відділення.

     Проблемні питання, які потребують першочергового вирішення:

 1. Поліпшення матеріально-технічної бази КЗ «Коропська центральна районна лікарня»:
 • проведення утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій (реконструкція);
 • здійснення реконструкції каналізаційних очисних споруд КЗ «Коропська центральна районна лікарня»;
 • реконструкція приміщення дитячої консультації.
 1. Подальше укомплектування сучасним обладнанням та апаратурою (флюорографічний апарат стаціонарний цифровий, фіброгастродуоденоскоп, низькотемпературний холодильник).
 2. Укомплектування фізичними особами вакантних посад лікарів КЗ «Коропська центральна районна лікарня» (терапевт, рентгенолог, ендокринолог), в КЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (сімейні лікарі, лікарі терапевти).
 3. Забезпечити подальший розвиток та функціонування лікарняної каси.
 4. Придбати санітарний транспорт КЗ «Коропська центральна районна лікарня» та КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

    Спільними зусиллями влади, спортивних організацій Коропщини в районі сформована ефективно діюча система масового спортивного руху.

    Для дорослих спортсменів вже 17 років проводяться спортивні ігри Коропщини.

    21 команда протягом року змагалася у 8 видах змагань.

    У командному заліку переможцями стали: Коропська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Понорницька селищна рада та команда Черешенської загальноосвітньої школи-інтернату.

    Фізичному розвитку дітей сприяло проведення районної Спартакіади школярів.

    17 команд виборювали нагороди в чотирьох видах спорту. Переможці змагань: Коропська та Карильська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів.

    Є досягнення і на обласному та Всеукраїнському рівнях.

    Коропчанин Вадим Смашний став бронзовим призером чемпіонату Кубку України з армспорту.

    Іванна Редько, Вікторія Подлісецька, Денис Жидок, Вадим Нікітенко, Юрій Піддубний стали призерами обласних змагань з легкої атлетики у своїх вікових групах. Денис Жидок брав участь в чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків (м. Кропивницький, м. Луцьк). Посів 11-те місце.

    У обласних змаганнях «Хто ти, майбутній Олімпієць?» перші місця посіли наші команди з настільного тенісу, футболу, волейболу.

    Станом на 01.01.2017 у службі у справах дітей на первинному обліку перебуває 59 дітей, позбавлених батьківського піклування; 44 дитини   перебуває під опікою та піклуванням, 3 дитини даної категорії виховуються в прийомних сім’ях, 10 дітей – в дитячих будинках сімейного типу; 2 дитини перебувають в спеціальних школах-інтернатах (за станом здоров’я), 1 дитина перебуває в Ніжинському центрі соціально-психологічної реабілітації. Здійснюється нагляд та ведуться індивідуальні плани потреб дітей, позбавлених батьківського піклування, з інших районів та регіонів, що проживають в опікунських, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях усиновлювачів на території району, індивідуальні плани поновлюються щоквартально. Таких дітей на території району проживає 37.

     96,6% дітей даної категорії перебувають у сімейних формах виховання (обласний показник 90%). Згідно моніторингу служби у справах дітей облдержадміністрації за 2016 рік служба у справах дітей Коропської райдержадміністрації займає третє місце щодо влаштування дітей в сімейні форми виховання і відповідно друге місце щодо створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу.

     На території району функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 32 дитини даної категорії (2 – в селі Іваньків, по 1 – у селах Лукнів, Криски, смт. Понорниці), 6 прийомних родин, в яких виховується 12 дітей.

    18 жовтня 2016 року створена прийомна сім’я Тригубенко, до якої влаштовано 3 дитини, позбавлені батьківського піклування (на перспективу сім’я має надію створити дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, довлаштовані в дитячий будинок сімейного типу Менюк.

    Станом на 01.01.2017 на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 1 родина усиновлювачів. 

    Протягом 2016 року жодна дитина, яка отримала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, з району не потрапила до інтернатних закладів. 

    Служба у справах дітей райдержадміністрації тісно співпрацює з обласним відділенням дитячого фонду України «Руки допомоги», завдяки якому 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 дітей з багатодітних сімей раз у квартал отримують допомогу від італійських родин. Надається допомога опікунам, піклувальникам, батькам, прийомним батькам в оформленні документів на виїзд дітей за кордон на відпочинок. У 2016 році влітку 11 дітей соціально-незахищених категорій перебували на відпочинку в італійських, іспанських та французьких родинах.

     В Коропському районі налічується 37 клубних установ, з них:

     24 – будинки культури;

     1 – Шабалинівський будинок народних традицій та дозвілля;

      1 – Крисківський центр культури та дозвілля для молоді;

     11 – сільські клуби, з них 4 поліфункціональні (Бужанський, Тарасівський, Пусто-Гребельський, Жернівський сільські клуби-бібліотеки).

     У 2015 році призупинено функціонування Бужанського сільського клубу-бібілотеки, Придеснянського, Чорнявського, Осьмаківського сільських клубів (не зняті з держреєстру).

     1 – клуб-кінотеатр «Мегаполіс».

Клубними закладами району за даний період проведено:

 • тематичних масових заходів – 444;
 • театралізованих свят і обрядів – 130;
 • ігрових програм –328;
 • виїзних концертів – 111;
 • вечорів відпочинку – 4092;

     Платних послуг надано на суму 39885,00 грн., оренда становить  6682,00 грн.

    Позитивні напрацювання:

 • проведення заходів з нагоди державних, професійних, інших свят;
 • проведений творчий звіт району «Талант митців Чернігівського краю звитягу патріотів величає»;
 • Свято-Миколаївський ярмарок;
 • захист звання «народний» комік-студії «Чорне і біле» районного будинку культури, захист звання «народний» духового оркестру, захист звання «народний» аматорського хорового колективу «Калиновий цвіт» районного будинку культури;
 • участь фольклорно-етнографічного колективу Пусто-Гребельського сільського клубу-бібліотеки «Ласкавець» в VІ обласному фестивалі-конкурсі ім. Василя Полєвика в м. Сновську, та с. Займищі Сновського району;
 • VІ районний огляд-фестиваль кращих аматорських танцювальних колективів та окремих виконавців «Сонячні промені»;
 • ІХ регіональний конкурс-фестиваль молодих виконавців сучасної естрадної пісні «Осінній зорепад»;
 • демонстрація фільмів для учнів пришкільних оздоровчих таборів району;
 • молебні за загиблими героями та за мир в Україні, церковний передзвін всіма релігійними громадами району.

     Новостворений колектив в 2016 році – дитячий вокально- інструментальний гурт «Промені» Крисківського центру культури та дозвілля молоді, керівник – Старовойт О.П.

     В районі 3 колективи мають звання «народний».

     Для задоволення потреб відвідувачів та туристів розроблено ряд регіональних та міжрегіональних автобусних туристичних маршрутів, еколого-краєзнавчих стежок та піших маршрутів, сплавів по р. Десні, що включають найкрасивіші куточки природи, пам’ятки архітектури, археологічні об’єкти. Маршрути розраховані на широке коло осіб (учні, студенти, люди середнього та старшого віку).

     Відповідно до чинного законодавства районною державною адміністрацією забезпечувалась співпраця та взаємодія з політичними партіями та інститутами громадянського суспільства у напрямі реалізації державної політики щодо утвердження ідеології державотворення та забезпечення національно-патріотичного виховання населення, а також налагодження зв’язків з громадськістю району.

     Суспільно-політична ситуація в районі протягом 2016 року була стабільною і контрольованою органами влади. У районі діють 23 районні громадські організації, 1 благодійна організація, зареєстровано 57 районних осередків політичних партій.

     Релігійна ситуація в районі стабільна. Зареєстровано 32 релігійні громади п’яти конфесій. Між конфесіями неприязності немає.

    Протягом 2016 року Коропським відділенням поліції Бахмацького відділу Головного управління національної поліції УМВС України в Чернігівській області вживалися організаційні та практичні заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю, посилення ролі дільничних офіцерів поліції, патрульно-постових нарядів та підрозділів, які безпосередньо працюють із населенням.

     Коропським відділенням поліції зареєстровано 2603 заяви та повідомлення (у 2015 році – 2194), з них: у Єдиному реєстрі досудових розслідувань – 424 (у 2015 році – 407) кримінальних правопорушень, передано до інших відділів та відділень поліції в порядку частини 1 статті 218 КПК України – 29 (у 2015 році – 74), прийнято рішення згідно Закону України «Про звернення громадян» – 2122 (у 2015 році – 1713), перебувало на розгляді – 28.

     Працівниками сектору превентивної діяльності Коропського відділення поліції складено 1210 протоколів про адміністративні правопорушення (у 2015 році-1131).

     Інформаційний простір району забезпечується телеефіром, мережею Інтернет та періодичними друкованими виданнями.

    Як один з пріоритетних напрямів діяльності розглядається впровадження цифрового телерадіомовлення. Загалом на даний час  у  районі  у цифровому форматі працює 32 телеканали, які здійснюють трансляцію як загальнонаціональних мовників, так і обласної телерадіокомпанії.

     Регулярно виходить у світ друковане періодичне видання громадської та суспільно-політичної тематики: комунальна газета «Нові горизонти» тиражем 4806 примірників. У районі працюють 5 книготорговельних точок. Районне радіомовлення транслюється на FM частоті 101,6 МГЦ. 

     На офіційному сайті районної державної адміністрації створено банк даних про стан справ у різних галузях господарського комплексу району, оприлюднюється інформація про діяльність влади.

    У 2016 році діяльність органів влади широко висвітлювалася у місцевих засобах масової інформації. Район було представлено у засобах масової інформації Чернігівщини – це і телеканали, і друковані засоби, і радіоорганізації.

    Своєчасне реагування органів влади на вирішення проблем, порушених засобами масової інформації, відкритість у своїй діяльності знімають соціальну напругу у районі, формують позитивний імідж та вищий рівень довіри населення до влади.

     Робота районної державної адміністрації у 2017 році буде спрямована на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку району відповідно до Програми економічного і соціального розвитку району. Серед них: забезпечення виконання планових показників промислового і сільськогосподарського виробництва, вирішення соціальних питань.

В.о. голови районної державної адміністрації                                              В.П. Саволєй

 

 

Основні показники розвитку Коропського району  за 2016 рік (додаток до звіту)

Найменування показника Одиниця виміру Попередній рік Звітний рік Звітний рік у відсотках до поперед. року
Промисловість
Обсяг виробленої промислової продукції (у порівняних цінах) млн. грн. 73,7 81,1 110,0
Сільське господарство
Валова продукція всіх категорій господарств (у цінах 2010 року) млн. грн. 225,8 237,0 105,0
у тому числі:
сільськогосподарських підприємств млн. грн. 225,8 237,0 105,0
приватного сектору млн. грн.
Будівництво та інвестиції
Капітальні інвестиції, всього млн. грн. 21,6 37,4 162,3
Прямі іноземні інвестиції, всього млн. дол. США
у тому числі на душу населення дол. США
Споживчий ринок
Роздрібний товарообіг (включаючи громадське харчування) офіційно зареєстрованих підприємств усіх форм власності та господарювання
(у діючих цінах)млн. грн.250,5302,0109,7Бюджет та фінансиДоходи місцевих бюджетів, всього (без трансфертів)млн. грн.25,76140,906158,8Видатки місцевих бюджетів, усьогомлн. грн.84,993,8110,5Виконання місцевих бюджетів:відсотків   доходної частинивідсотків108,1107,499,8видаткової частинивідсотків98,199,5101,9Недоїмка до місцевого бюджетутис. грн.297,3443,4149,1Дотації району з держбюджетутис. грн.10101,510147,3100,5Дотації району з обласного бюджетутис. грн.Інші трансферти району з держбюджетутис. грн.96538,9116280,9120,4Обсяг надходжень податків і зборів до Державного бюджету, що мобілізується на території районутис. грн.10273,119182,0186,7Недоїмка до Державного бюджетутис. грн.1285,11716,1133,5Неплатежі Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 01 січня 2017 року) тис. грн..244,2у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджетутис. грн.Недоїмка до Пенсійного фондутис. грн. Заборгованість з виплати пенсійтис. грн. Заборгованість з виплати соціальної допомогитис. грн. Заборгованість з виплати стипендійтис. грн. Заборгованість економічно- активних підприємствтис. грн.244,2Рівень життяСередня номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень-вересень 2016 рокугрн.2139,02842,0132,9Зайнятість населенняРівень зареєстрованого безробіття на кінець рокуосіб25316464,8Навантаження безробітних осіб на одне робоче місцеосіб1265543,6Середня тривалість безробіттямісяців5,15,098,0   Підприємницька діяльність Кількість діючих малих підприємстводиниць97102105,1Чисельність працюючих у сфері малого бізнесуосіб16851692100,4Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфериРеконструкція приміщень загальноосвітньої школи               I-III ступенів в с. Атюші Коропського району Чернігівської областітис. грн.900,517Капітальний ремонт покрівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської районної державної адміністрації в с. Нехаївці Коропського району Чернігівської областітис. грн.415,196Реконструкція водозабірного вузла «Стан» для водопостачання населення в  с.Вишеньках Коропського району Чернігівської областітис. грн.574,803Реконструкція системи водовідведення КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної радитис. грн.1356,724Реконструкція поліклінічного відділення  КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної радитис. грн.3481,121Реконструкція Коропського дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» по вул. Електричній, 2 в смт. Коропітис. грн.544,901Реконструкція мостового переходу по вул. Зарічній у смт. Понорницітис. грн.265,679Тампонаж недіючих артезіанських свердловин у Коропському районітис. грн.363,085Реконструкція системи каналізації КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Чернігівської областітис. грн.       224,386   142,8364Зовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоторговельний оборот товарів і послуг, всьоготис. дол. США1071,11409,5131,5Експорттис. дол. США1071,11409,5131,5Імпорттис. дол. СШАСальдотис. дол. США  

В.о. голови районної державної адміністрації                                              В.П. Саволєй