Про затвердження Тимчасового порядку обрання голови районної ради

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(перша сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я №3

   

24 листопада 2015 року

смт.Короп

 

Про затвердження Тимчасового порядку обрання голови районної ради

  Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а

затвердити Тимчасовий порядок обрання голови районної ради (додається).    

Голова районної ради                                                                    М.П. Мазуренко

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

ОБРАННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

            Відповідно до частини 1 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», голова районної ради обирається радою з числа депутатів в межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

            Висування кандидатів на посаду голови здійснюється присутніми на сесії депутатами районної ради та самовисуванням. Кандидатам на посаду голови надається слово для виступу до 10 хвилин, для запитань та  обговорення до 20 хвилин. Кандидати мають право на заключне слово до 3 хвилин в кінці обговорення. Виступи кандидатів здійснюються в порядку висунення. Після цього висунуті кандидати на посаду голови  в алфавітному порядку вносяться до бюлетеня для таємного голосування. Висунуті кандидати в будь-який час мають право зняти свою кандидатуру.

            Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія, по одному представнику від кожної партії. Висунутий кандидат не може бути членом комісії. Він заміняється іншим представником від партії.

            Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів її складу. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою формою і в зазначеній кількості.

            Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис у списку видачі бюлетенів. Голова та секретар лічильної комісії підписують бюлетені при видачі. Перед початком голосування лічильна комісія опечатує виборчі скриньки. Депутат, який не отримав бюлетеня, вважається таким, що не взяв участь у голосуванні.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатами у кабіні для таємного голосування шляхом проставляння позначки у відповідному квадраті. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває виборчі скриньки та встановлює підсумки голосування.

            Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких поставлено більше однієї позначки, або не поставлено жодної, які мають закреслення, виправлення, написи, без підписів голови та секретаря лічильної комісії, пошкоджені настільки, що неможливо встановити волевиявлення депутата.

            Кандидат на посаду голови вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав 14 і більше голосів депутатів. У випадку, коли до бюлетеня  занесено більше одного кандидата і жоден з них не отримав при першому голосуванні потрібної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільше голосів. Якщо однакову і разом з тим найбільшу кількість голосів отримали більше двох кандидатів, то до списку для повторного голосування заноситься та кількість кандидатур, які набрали найбільше голосів.

            Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, проводяться нові вибори з новим висуванням  кандидатів. Один і той же кандидат на одну й ту ж посаду протягом пленарного засідання може висуватися не більше двох разів.

            По результатах голосування рада приймає відповідне рішення про обрання голови ради.

            Обраний голова районної ради вносить пропозицію про обрання заступника голови ради. Якщо запропонована кандидатура не набрала потрібної кількості голосів в результаті таємного голосування, голова ради вносить наступну кандидатуру.