Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про затвердження Статуту комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради у новій редакції

Про затвердження Статуту комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради у новій редакції

 У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 657

29 березня 2019 року

смт. Короп

Про затвердження Статуту комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради у новій редакції

З метою приведення назв посад у закладах охорони здоров’я у відповідність до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 «Охорона здоров’я», відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 31 жовтня 2018 року № 1977, статті 57 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Статут комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради у новій редакції (додається).

 1. Районній державній адміністрації у місячний термін забезпечити державну реєстрацію даного Статуту та внести відповідні зміни в документацію з кадрових питань.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації..

Заступник голови районної ради                                                         О.А. Романченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Коропської районної ради                     № 657 від 29 березня 2019 року  «Про затвердження Статуту комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради у новій редакції» Заступник голови районної ради ____________________      О.А.Романченко

С Т А Т У Т

комунального закладу

«Коропська центральна районна лікарня»

Коропської районної ради

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короп 2019 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради створений на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району і входить до сфери управління Коропської районної державної адміністрації.

    1.2. Засновником є Коропська районна рада.

    1.3. Найменування:

    Повне – Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради.

    Скорочене – КЗ «Коропська ЦРЛ».

    1.4. Юридична адреса: Чернігівська область, смт. Короп, вул. Чернігівська, 56, поштовий індекс 16200.

    1.5.  Фінансування КЗ «Коропська ЦРЛ» здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету на підставі затверджених нормативів бюджетного фінансування.

    1.6. Додатковими джерелами фінансування є засоби, отримані:

 • з бюджетів різних рівнів;
 • від реалізації додаткових медичних і медико-соціальних послуг;
 • від господарських договорів з підприємствами, організаціями, приватними особами;
 • від надання платних послуг згідно пунктів І, II постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138;
 • від реалізації невикористаного медичного і господарського обладнання;
 • від благодійних фондів (організацій) і добровільних пожертвувань підприємств, організацій, громадян;
 • з інших джерел, не заборонених законом.

    1.7. Лікарня не займається комерційною діяльністю з метою отримання прибутку.

    1.8. Кошти, отримані з додаткових джерел фінансування, використовуються КЗ «Коропська ЦРЛ» для забезпечення своєї діяльності, а не використані протягом року залишаються на банківських рахунках лікарні і вилученню не підлягають.

    1.9. У КЗ «Коропська ЦРЛ» працюють спеціалісти за фахом: акушерство і гінекологія, анестезіологія, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, ендоскопія, лапароскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління охорони здоров’я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, загальна практика – сімейна медицина, молодші спеціалісти з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія.

    1.10.  КЗ «Коропська ЦРЛ»     є розпорядником коштів ІІІ рівня, отриманих з місцевого бюджету і з інших джерел.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

    2.1. КЗ «Коропська ЦРЛ» є юридичною особою, має відокремлене, закріплене за нею на праві оперативного управління, майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки у Державному казначействі, установах банків, печатку, штампи, бланки із власними реквізитами.

    2.2. КЗ «Коропська ЦРЛ» діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі», інших законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів і інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

    2.3. КЗ «Коропська ЦРЛ» набуває права та обов’язки юридичної особи з дня її державної реєстрації.

    2.4. КЗ «Коропська ЦРЛ» несе відповідальність за зобов’язання, що виникли при здійсненні нею своїх повноважень у межах наданих їй коштів відповідно до чинного законодавства.

    2.5. КЗ «Коропська ЦРЛ» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових, особистих і особистих немайнових прав, нести обов’язки бути відповідачем, третьою особою у судових засіданнях відповідно до чинного законодавства.

    2.6. КЗ «Коропська ЦРЛ» здійснює оперативний, статистичний і бухгалтерський облік діяльності закладу, подає фінансову та статистичну звітність відповідним органам у встановлені чинним законодавством строки.

    Директор та головний бухгалтер КЗ «Коропська ЦРЛ» несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

    3.1. КЗ «Коропська ЦРЛ» надає висококваліфіковану спеціалізовану організаційно-методичну, лікувально-профілактичну, стаціонарну медичну допомогу, медичні послуги населенню всього району, у тому числі населенню закріпленого за іншими ЛПЗ району з метою оздоровлення, зниження інфікованості, захворюваності, інвалідності, тимчасової непрацездатності, смертності, а також формування у населення здорового способу життя.

    3.2. Завданнями КЗ «Коропська ЦРЛ» є:

 • медична практика;
 • стоматологічна практика;
 • надання платних медичних послуг;
 • охорона материнства та дитинства;
 • надання лікувально-профілактичним установам району організаційно- методичної допомоги, спрямованої на підвищення якості профілактичних заходів, діагностики і лікування хворих, взаємодія з іншими лікувально-профілактичними і санітарно-профілактичними установами;
 • підвищення якості й обсягу профілактичної допомоги населенню;
 • своєчасне і якісне обстеження;
 • лікування і реабілітація хворих в амбулаторних і стаціонарних умовах;
 • використання стаціонарзамінюючих форм лікування: в умовах денного стаціонару і вдома;
 • підвищення якості й оперативності медичного обслуговування хворих;
 • оптимізація планово-фінансової і господарської діяльності;
 • розвиток матеріально-технічної бази;
 • соціальний розвиток колективу;
 • своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
 • забезпечення готовності до роботи в екстремальних умовах;
 • забезпечує придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

    3.3.  КЗ «Коропська ЦРЛ» здійснює:

 • гігієнічне виховання населення і пропаганду здорового способу життя;
 • вивчення й аналіз захворюваності населення;
 • виконання положень регіональних програм з охорони здоров’я;
 • бере участь у розробці програм і заходів для профілактики найбільш розповсюджених захворювань;
 • раннє виявлення захворювань, зі своєчасним взяттям на «Д» облік;
 • комплексне профілактичне обстеження і лікування диспансерної групи в амбулаторних, стаціонарних умовах;
 • кваліфіковану лікарсько-трудову експертизу;
 • своєчасне, повне і якісне обстеження й обслуговування хворих;
 • своєчасну госпіталізацію і виписку хворих з видачею рекомендацій з подальшого лікування або направлення на МСЕК;
 • своєчасний початок активного лікування в амбулаторних чи стаціонарних умовах із застосуванням комплексної терапії, сучасних методів оперативного лікування, лікувально-охоронного режиму та піклування за хворими;
 • своєчасну діагностику і лікування ускладнень;
 • медичну, соціальну, спеціальну реабілітацію хворих в амбулаторних і стаціонарних умовах;
 • кваліфікований медичний догляд за хронічними хворими;
 • упорядкування штатного розкладу, тарифікації посад, нормування праці;
 • підбір, розподіл кадрів, створення умов для підвищення їхньої кваліфікації;
 • поліпшення умов праці і відпочинку працівників, вирішення соціальних питань;
 • планово-фінансову і господарську діяльність;
 • облік затвердженої медичної документації, надання оперативної інформації і статистичних звітів, відповідно до регламентуючих документів.

    3.4.  КЗ «Коропська ЦРЛ» забезпечує:

 • невідкладну допомогу громадянам за територіальним принципом;
 • своєчасне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій, високу якість нагляду за хворими;
 • тісну взаємодію з іншими лікувально-профілактичними установами і службами охорони здоров’я в наданні медичної допомоги населенню;
 • діяльність допоміжного медичного персоналу;
 • постійне удосконалення форм і методів профілактичної роботи, диспансеризації населення, діагностики і лікування хворих, виходячи з потреб населення і реальних умов бюджетного фінансування;
 • належні побутові і психоемоційні умови для пацієнтів, дотримання персоналом норм етики і деонтології;
 • високу якість, раціональність і безпеку лікувального харчування;
 • дотримання санітарних норм і вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму;
 • безперебійну роботу медичної апаратури, машин, механізмів інженерно-технічних комунікацій і споруджень;
 • раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів, безперебійне постачання необхідних засобів і матеріалів медичного і господарського призначення;
 • дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки;
 • обробку персональних даних у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з метою:
 • забезпечення реалізації відносин у сфері управління людськими ресурсами (кадрового менеджменту);
 • відносин у сфері охорони здоров’я;
 • запровадження у галузі єдиної методології з обліку кадрів;
 • реалізація державної політики у прогнозуванні потреби в медичних кадрах;
 • здійснення моніторингу щодо ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, нарахування заробітної плати, видатків та інше;
 • інвентаризація кадрового забезпечення на місцевому рівні; сприяння подальшому розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони здоров’я; отримання аналітичної інформації з кадрового менеджменту показників здоров’я населення.

    3.5. КЗ «Коропська ЦРЛ» може організовувати благодійні фонди, діяльність яких спрямована на виконання цілей і завдань, які стоять перед ЦРЛ.

    3.6. КЗ «Коропська ЦРЛ» може надавати платні послуги, що передбачені пунктами І, II Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», а саме:

    1. Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичним показаннями.

 1. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ і СНІД).
 2. Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона.
 3. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення.
 4. Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги.
 5. Лікування логоневрозів у дорослих.
 6. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними та соціальними показаннями.
 7. Медичні огляди:

для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні психіатричні, наркологічні, періодичні профілактичні огляди.

 1. Протезування, в тому числі зубне, слухове та очне.
 2. Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз.
 3. Стоматологічна допомога, що надається населенню госпрозрахунковим кабінетом.
 4. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.
 5. Лабораторні діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів.
 6. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров’я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров’я.
 7. Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлене станом хворої дитини.
 8. Надання санаторно-курортних послуг (реалізація путівок).
 9. Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує.
 10. Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні.
 11. Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини.
 12. Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України).
 13. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.
 14. Обстеження, консультування та лікування хворих із сексуальними розладами, за винятком тих, які є симптомами тяжких психічних розладів.
 15. Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу.
 16. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах.
 17. Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові.
 18. Видача бланків особистої медичної книжки.
 19. Страхування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни:
 • закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;
 • прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.
 1. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам подання невідкладної медичної допомоги.
 2. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби.
 3. 1. Послуги пралень за договорами.
 4. Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт.
 5. Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів.
 6. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.
 7. Виготовлення, вирощування та реалізація продукції підсобними господарствами, лікувально-виробничими та виробничими майстернями, молочними кухнями, закладами громадського харчування.
 8. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування).
 9. Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні.

    ІV. УПРАВЛІННЯ  КЗ  «КОРОПСЬКА  ЦРЛ»

    4.1. Керівництво КЗ «Коропська ЦРЛ» здійснюється відповідно до дійсного Статуту, у сполученні з інтересами прав власника по господарському використанню свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

    4.2. Оперативне керівництво КЗ «Коропська ЦРЛ» здійснюється директором, що призначається і звільняється із займаної посади у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

    4.3. Директор керує роботою КЗ «Коропська ЦРЛ» відповідно до чинного законодавства. Здійснює організаційно-методичне керівництво всіма медичними закладами району.

    4.4. Директор самостійно вирішує питання діяльності КЗ «Коропська ЦРЛ», за винятком тих, котрі віднесені дійсним Статутом до компетенції власника майна і вищих органів керування. Здійснює оперативне керування майном, видає доручення, без доручення діє від імені КЗ «Коропська ЦРЛ», укладає договори, представляє інтереси КЗ «Коропська ЦРЛ» у всіх вітчизняних і закордонних підприємствах, організаціях, установах, видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всього трудового колективу КЗ «Коропська ЦРЛ», відкриває рахунки в банку, призначає на посаду, звільняє з займаної посади співробітників КЗ «Коропська ЦРЛ», виносить їм заохочення, затверджує штати, розпоряджається засобами, отриманими з місцевого бюджету і з інших джерел.

    4.5. Директор КЗ «Коропська ЦРЛ»:

 • несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку КЗ «Коропська ЦРЛ», за результати діяльності КЗ «Коропська ЦРЛ»;
 • призначає та звільняє заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів;
 • діє без довіреності від імені КЗ «Коропська ЦРЛ», представляє її в усіх підприємствах, установах, організаціях;
 • укладає договори, у тому числі трудові, з окремими категоріями робітників, може використовувати контрактну систему найму;
 • укладає договори закупівель товарів, робіт чи послуг з застосування та в межах процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі»
 • видає довіреності, відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки;
 • у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників ЦРЛ;
 • відповідно до чинного трудового законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення;
 • застосовує державні тарифні ставки, посадові оклади відповідно з чинним законодавством;
 • затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників КЗ «Коропська ЦРЛ»;
 • одержує від державних органів статистики інформацію, що може бути використана при виконанні покладених на КЗ «Коропська ЦРЛ» завдань;
 • розробляє та забезпечує виконання поточних і перспективних планів КЗ «Коропська ЦРЛ»;
 • забезпечує підбір, розстановку, підвищення кваліфікації і виховання кадрів, поліпшення умов праці і відпочинку працівників КЗ «Коропська ЦРЛ» ;
 • забезпечує матеріально-технічне постачання, оснащення сучасною апаратурою, вчасне проведення поточного і капітального ремонту основних фондів у встановлені терміни;
 • забезпечує планову діяльність, у тому числі планування поточної діяльності, формування і використання згідно з затвердженим кошторисом фондів економічного і соціального розвитку матеріального стимулювання;
 • забезпечує ведення та надання затвердженої медичної документації і оперативної інформації;
 • видає доручення від імені КЗ «Коропська ЦРЛ»;
 • користується майном КЗ «Коропська ЦРЛ»;
 • розпоряджується коштами КЗ «Коропська ЦРЛ» у межах, передбачених чинним законодавством України;
 • здійснює перевірку діяльності структурних підрозділів КЗ «Коропська ЦРЛ» і вживає заходів у разі виявлення недоліків;
 • вирішує інші питання у межах компетенції.

    4.6. Оплата праці директора КЗ «Коропська ЦРЛ» визначається відповідно до нормативних актів про умови праці працівників закладів охорони здоров’я.

    V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

    5.1.  КЗ «Коропська ЦРЛ» – це основна лікувально-профілактична установа на другому етапі медичної допомоги населенню району.

    5.2.  Структурними підрозділами КЗ «Коропська ЦРЛ» є:

    5.2.1. Стаціонарні відділення потужністю 138 ліжок:

 • хірургічне – 30;
 • анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії – 6;
 • терапевтичне – 35 (в тому числі кардіологічне у складі терапевтичного відділення – 10);
 • гінекологічне – 15 (в тому числі гінекологічне – 10, патології вагітних – 5);
 • дитяче – 18;
 • інфекційне – 15 (в тому числі дитяче інфекційне – 9);
 • неврологічне – 15;
 • відділення хоспісної і палеативної допомоги – 10.

    5.2.2. Підрозділи з надання амбулаторно-поліклінічної допомоги:

 • поліклінічне відділення.

    5.2.3. Пункт невідкладної допомоги при приймальному відділенні.

    5.2.4. Параклінічні підрозділи:

 • рентгенодіагностичне відділення;
 • фізіотерапевтичне відділення;
 • клініко-діагностична лабораторія;
 • відділення переливання крові.

    5.2.5. Адміністративно-господарські підрозділи:

 • апарат управління;
 • інформаційно-аналітичний відділ;
 • бухгалтерія;
 • медичний архів;
 • медична бібліотека;
 • харчоблок з овочесховищем;
 • гараж та інші допоміжні служби, в тому числі господарча, пральня, автоклавна.
    VI. МАЙНО КЗ  «КОРОПСЬКА  ЦРЛ»

    6.1. КЗ «Коропська ЦРЛ» є бюджетною неприбутковою установою, яка самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність.

    6.2. Майно КЗ «Коропська ЦРЛ» становлять фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі КЗ «Коропська ЦРЛ».

     6.3. Майно КЗ «Коропська ЦРЛ» закріплюється за нею на праві оперативного управління. КЗ «Коропська ЦРЛ» володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного законодавства України.

    6.4. Джерелами формування майна КЗ «Коропська ЦРЛ» є:

 • майно, передане засновником;
 • кошти та майно, набуте в наслідок своєї діяльності;
 • кошти місцевого, обласного та державного бюджетів, які надходять відповідно до кошторису КЗ «Коропська ЦРЛ»;
 • кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді фінансової допомоги;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

    6.5. Кошти спеціального фонду використовуються виключно для здійснення статутної діяльності КЗ «Коропська ЦРЛ» відповідно до затвердженого кошторису.

    6.6. Відносини КЗ «Коропська ЦРЛ» з юридичними та фізичними особами в усіх сферах наукової, господарської діяльності здійснюються на основі господарських договорів відповідно до чинного законодавства України.

    VII.  ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ

    7.1.  Трудовий колектив КЗ «Коропська ЦРЛ» утворюють усі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з центральною районною лікарнею.

    7.2.  Трудовий колектив КЗ «Коропська ЦРЛ»:

 • розглядає і затверджує проект колективного договору;
 • визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам КЗ «Коропська ЦРЛ» соціальних пільг;
 • бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

    7.3.  Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи.

    7.4. Право укладання колективного договору від імені засновника надається директору КЗ «Коропська ЦРЛ», а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

    7.5. Кожний працівник КЗ «Коропська ЦРЛ» зобов’язаний дотримуватися Статуту, трудової та виробничої дисципліни, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативні акти України, місцеві нормативні акти, чесно і сумлінно ставитися до виконання своїх функціональних обов’язків.

    7.6. Працівники КЗ «Коропська ЦРЛ» підлягають соціальному страхуванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

    VIII.   ПРОФСПІЛКОВА  ОРГАНІЗАЦІЯ

У КЗ «Коропська ЦРЛ» працює профспілковий комітет, що здійснює контроль за дотриманням діючого законодавства про працю, умов колективного договору.

    ІX.  ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ

    9.1.  Діяльність КЗ «Коропська ЦРЛ» припиняється на підставі:

 • рішення засновника за поданням регіонального органу управління охорони здоров’я, погодженим з Міністерством охорони здоров’я України;
 • рішення суду, господарського суду.

    9.2. Припинення діяльності КЗ «Коропська ЦРЛ» відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

    Реорганізація КЗ «Коропська ЦРЛ» тягне перехід прав та обов’язків, що належать центральній районній лікарні, до її правонаступників.

    9.3. Для ліквідації КЗ «Коропська ЦРЛ» орган, що прийняв таке рішення, створює ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс.

    При цьому повноваження директора КЗ «Коропська ЦРЛ» призупиняються.

    9.4. Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі, за місцем знаходження КЗ «Коропська ЦРЛ», публікацію про її ліквідацію, порядок і строки заяви кредиторами претензій.

    Одночасно з публікацією ліквідаційна комісія проводить роботу із стягнення дебіторської заборгованості і виявлення претензій кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію КЗ «Коропська ЦРЛ».

    Ліквідаційна комісія оцінює майно закладу, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

     9.5. Претензії, незадоволені через відсутність майна, не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

    9.6. Ліквідація КЗ «Коропська ЦРЛ» вважається завершеною, а діяльність КЗ «Коропська ЦРЛ» припиненою з моменту внесення запису про зазначене до єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій.

    Х. ЗМІНА СТАТУТУ     10. Зміни і доповнення до Статуту вносяться районною радою.