Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про затвердження ставок орендної плати за землю на 2017 рік

Про затвердження ставок орендної плати за землю на 2017 рік

 

ПРОЕКТ

ЛУКНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОРОПСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  ____________ 2016 року

Про затвердження ставок орендної

плати за землю на 2017 рік

           Згідно ст. 288, 289 розділу Х III Податкового кодексу України, п. 271.1.1 статті 271, ст.ст. 274, 277, 282, 283, 284, враховуючи коефіцієнт індексації станом на 01 січня податкового (звітного) року, керуючись пп. 24, 35 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сільська рада  вирішила:

 1. Встановити на території Лукнівської сільської ради розмір орендної плати за земельні ділянки (в межах села Лукнів):

– транспорту і зв’язку в розмірі 6 відсотків від нормативної грошової оцінки;

– комерційного використання в розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки;

– за замельні ділянки сільськогосподарського призначення у розмірі 6 відсотків від нормативної грошової оцінки.

 1. За земельні ділянки несільськогосподарських угідь,які розташовані за межами населеного пункту та грошову оцінку яких не проведено,встановити розмір орендної плати у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.

 1. Затвердити Положення про плату за землю (додається).

 1. Вважати таким,що втратило чинність рішення 36-ї сесії 6 скликання від 25.06.2015р. «Про затвердження ставок орендної плати за землю на 2016 рік» з 01 .01.2017р.

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                                           В.М. Трусенко     

Аналіз регуляторного впливу

Проекту рішення Лукнівської сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за землю на 2017 рік»

1. Визначення проблеми:

     Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2756 – VI повноваження щодо затвердження розмірів кратності орендної плати за землю, визначення порядку її сплати в межах визначених законом надано органам місцевого самоврядування.

    Проблема полягає в необхідності  затвердження розміру орендної плати, її розміру та порядку сплати.

   На підставі всебічного аналізу розміру орендної плати за землю, проблему передбачається вирішити  шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про затвердження розміру  орендної плати за землю на 2017 рік».

   Вказану проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому що відповідно до діючого законодавства, розмір орендної плати за землю  затверджуються сільською радою.

2. Очікувані результати.

   Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту  є впорядкування земельних відносин та плати за землю.

3. Цілі державного регулювання.

   Впорядкування регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини державного бюджету.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

     Перша альтернатива – За умови збереження існуючого механізму справляння орендної плати за землю,її стягнення порушує чинне законодавство України.

   Друга альтернатива – Впорядкування виду та механізмів справляння  орендної плати   сприятиме наповненню місцевого бюджету та ефективній роботі суб’єктів господарювання.

 

5. Механізм розвязання проблеми

    Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та визначати порядок сплати  орендної плати відповідно до переліку і в межа встановлених граничних розмірів ставок.

    Вирішення проблеми, зазначеної в п. 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сільської ради « Про затвердження розміру орендної плати за землю на 2017 рік » з дотриманням вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

    Розробка проекту рішення сільської ради здійснювалася за принципами:

 • доцільність;
 • адекватність;
 • прозорість;
 • ефективність;
 • передбачуваності;
 • збалансованості.

    Механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми:

 • отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;
 • підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;
 • інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

   Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що :

 • положення даного акту прості;
 • чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт;
 • вартість виконання вимог, встановлених актом нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

6. Обгрунтувати  можливість досягнення встановлених цілей.

     Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

    Впровадження рішення сільської ради «Про затвердження розміру орендної плати за землю на 2017 рік» після його прийняття має здійснюватися:

 • сільською радою у частині прийняття рішення та його оприлюднення;
 • Державною податковою інспекцією в Коропському районі, на яку покладено контроль за справлянням плати за землю до місцевого бюджету.

    Дія акту поширюється на широке коло суб’єктів підприємницької діяльності ( юридичних та фізичних осіб).  Запропоновані механізми справляння плати за землю відповідають вимогам діючих нормативно-правових актів.  Практичне запровадження даного рішення покладається на суб’єктів господарювання  ( юридичних та фізичних осіб), а також ДПІ в Коропському районі.

     У органів влади та суб’єктів господарювання  є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного акта, а саме:

       – діючі законодавчі акти надають право органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;

       – суб’єкти господарювання мають право у встановленому законом порядку платити податки, які передбачені даним рішенням;

           – представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.

      На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні факти, як:

 • неналежне виконання вимог щодо справляння орендної плати суб’єктами  господарювання;
 • зміна діючого законодавства.

   Позитивним фактом є збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету, які можуть використовуватися на задоволення суспільних благ.

7. Визначення очікуваних результатів.

       Застосування вказаного проекту регуляторного акту надасть можливість:

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.  Збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету     Додаткові витрати сільського бюджету відсутні
2.  Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби
3.  Розвиток інфраструктури села

Сфера інтересів су’єктів господарювання 

1.  Розвиток інфраструктури села Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян

Вирішення частини соціальних проблем за рахунок зростання дохідної частини сільського бюджету  

8. Строк дії регуляторного акту.

    Рішення сільської ради   « Про затвердження розміру орендної плати за землю на 2017 рік » є регуляторним актом, який поширюється на широке коло осіб – суб’єктів господарювання   – платників податку за землю і орендної плати за землю, є загальнообов’язковим до застосування на території села.  Строк дії його не обмежено коротким періодом ( до внесення змін в законодавчі, нормативні акти та рішення сільської ради).

9. Показники результативності регуляторного акту.

      Прогнозними показниками результативності дії цього регуляторного акту:

 • збільшення надходжень до бюджету;
 • підвищення податкової культури, збільшення суспільних благ.

10. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.

   Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту.

   Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

  Відстеження надходжень орендної плати за землю до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом аналізу інформації ДПІ в Коропському районі.

 Голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності

та соціально – економічного розвитку                                                                                Брушко Н.М.

 

Додаток 

до рішення сільської ради

від  __________ 2016 року

«Про  затвердження ставок

земельного податку на 2017 рік»

(__сесія ___ скликання)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про плату за землю

(далі – Положення)

     Це Положення визначає об’єкти оподаткування,платників податку, розміри ставок, подотковий період та інші обов’язкові елементи для справляння платиза землю у Лукнівській сільській раді Коропського району Чернігівської області, визначені статтею 7 Податкового кодексу України.

 1. Загальні положення.

     1.1. Плата за землю встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

     1.2. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, і зараховується до місцевого бюджету.

   1.3. Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

   1.4. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. 

 1. Платники.

    2.1. Платниками земельного податку є:

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
 • землекористувачі.

    2.2. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок.

 1. Об’єкти оподаткування

     3.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

          3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

          3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

    3.2. Об’єктом оподаткування орендною платою є земельна ділянка,надана в оренду.

 1. База оподаткування

    4.1. Базою оподаткування земельним податком є:

        4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

         4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. Ставки.

  5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки,нормативну грошову оцінку яких проведено,встановити  в розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки,а для сільськогосподарських угідь 0,1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

       5.2. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки,які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності).

     5.3. Ставка земельного податку для земельних ділянок,зайнятих житловим фондом встановлюється у розмірі 0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

    5.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки,розташовані за межами населених пунктів,нормативну грошову оцінку яких не проведено,встановлюється в розміні 1 відсоток від базової вартості 1 га земельних угідь по Чернігівській області.

  5.5. Податок на лісові землі справляється як складова рентної плати,що визначається податковим законодавством.

     Ставки податку за один гектар нелісових земель,які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства,встановлюються відповідно до п.5.1.цього Положення. 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

     6.1. Від сплати земельного податку звільняються:

         – інваліди першої і другої групи;

        – фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

        – пенсіонери (за віком);

       – ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

       – фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

     6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 6.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

          6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

    6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Лукнів – не більш як 0,25 гектара;

          6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га;

          6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01га;

          6.2.5. для ведення садівництва не більше як 0,12га.

     6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб діють у відповідності до ст.282 Податкового кодексу України.

      7.1. Від сплати податку звільняються:

           7.1.1. органи місцевого самоврядування;

     7.1.2. дошкільні  та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування,заклади культури,науки,освіти,охорони здоров’я.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

     8.1. Не сплачується земельний податок за:

        8.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

     а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

       б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі ;

        8.1.2. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

       8.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 1. Особливості оподаткування платою за землю

    9.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються статтею 284 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

    9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

    9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 1. Податковий період для плати за землю

     10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

    10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Порядок обчислення плати за землю

     11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

    Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

    11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

     11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

     У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

    11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

    У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

     У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

     11.6. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 8.1 пункту 8 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

  Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 1. Строк сплати плати за землю

    12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

  У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

   12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

    12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

   12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

      12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

     12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 1. Орендна плата

   13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

   Органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

   Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

     13.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

    13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

    13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди за землі:

       13.5.1. За земельні ділянки сільськогосподарського призначення у розмірі 3 відсотки  від нормативної грошової оцінки земених ділянок села;

      13.5.2. За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, житлово-експлуатаційними організаціями – в розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села.

         13.5.3.  За земельні ділянки, зайняті промисловими та іншими підприємствами:

              – землі підприємств з виробництва та розподілу електроенергії – у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села;

        – землі підприємств з виробництва будівельних матеріалів, харчової промисловості, транспорту, оборони – у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села;

             – землі зв’язку – у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села. 

      13.5.4. За земельні ділянки, надані для влаштування складських приміщень та майданчиків для зберігання продукції власного виробництва без права здійснення торгівлі – у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села.

      13.5.5. За земельні ділянки, надані для влаштування складських приміщень та майданчиків для зберігання продукції інших виробників без права здійснення торгівлі – у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села.

    13.5.6. За землі комерційного використання на рівні 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок села.

 1. Індексація нормативної грошової оцінки земель проводиться відповідно до положень статті 289 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
 2. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку:

     15.1. Платники плати за землю несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

        15.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю обчислення і своєчасністю сплати до сільського бюджету, плати за землю на території с.Лукнів здійснюється контролюючим органом.

 

Секретар                                                                                                     Н.В. Леперт