Про затвердження розпорядження заступника голови районної ради від 15 серпня 2016 року №33 «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення»

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(десята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 178

20 вересня 2016 року

смт Короп

 

Про затвердження розпорядження заступника голови районної ради від 15 серпня 2016 року №33 «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення»

  Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада районна рада

в и р і ш и л а

затвердити розпорядження заступника голови районної ради  від 15 серпня 2016 року №33 «Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення», що додається.      

Голова районної ради                                                                                  М.П. Мазуренко

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

15 серпня 2016 року                                  смт. Короп                                                       № 33

     

Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення»

     
  1. У зв’язку з завершенням процедури реорганізації та виробничою необхідністю затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення», що додається.
  2. Обороти грошових коштів, залишки коштів спеціального і благодійного рахунків, дебіторську і кредиторську заборгованість, які склалися на 15 серпня 2016 року залишити за правонаступником.
  3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії районної ради.
     

Заступник голови районної ради                                                              В.М.Дворецький