Про Програму забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2020 роки

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(сьома сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 123

 

16 червня 2016 року

смт. Короп

 

Про Програму забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2020 роки

    З метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей і населених пунктів від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території району та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада

в и р і ш и л а :

 
 1. Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2020 роки (додається).
 
 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.
 
 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регулювання земельних відносин, розвитку сільськогосподарського виробництва та охорони навколишнього середовища.
       

Голова районної ради                                                                                М.П. Мазуренко

             

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

районної ради № 123

від  «16» червня 2016 року

           

Програма

забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016 – 2020 роки

     

Короп 2016

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 
Назва розділу Стор.
1. Паспорт Програми забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016 – 2020 роки. 3
2. Визначення кола проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма. 4-5
3. Мета і завдання Програми. 5
4. Напрямки виконання Програми. 5-6
5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми. 6
6. Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки. 6
7. Очікувані результати виконання Програми. 6-7
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 7
9. Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016 – 2020 роки. 7-10
Додаток: 1. Ресурсне забезпечення Програми забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016 – 2020 роки. 11
2. Видатки, що фінансуються з районного бюджету на виконання заходів, передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на             2016 – 2020 роки. 12-15
       

 

  

1. Паспорт Програми забезпечення пожежної безпеки

на території Коропського району на 2016-2020 роки

 
1 Ініціатор розроблення Програми Коропська районна державна адміністрація
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Кодекс цивільного захисту України, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Програма забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області на 2016-2020 роки
3 Розробник Програми Коропський районний сектор  Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області
4 Співрозробники Програми Відділ культури і туризму, відділ освіти Коропської районної державної адміністрації, КЗ «Коропська центральна районна лікарня», територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської районної державної адміністрації
5 Відповідальний виконавець Програми Коропська районна державна адміністрація, Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області
6 Учасники Програми Коропська районна державна адміністрація, сільські та селищні ради, відділ культури та туризму, відділ освіти Коропської районної державної адміністрації, КЗ «Коропська центральна районна лікарня», територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коропської районної державної адміністрації
7 Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: коштів районного бюджету 339,0 тис. грн.
 

2. Визначення кола проблемних питань,

на розв’язання яких спрямована Програма

 

   Стан протипожежного захисту населених пунктів і об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, вони все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

   Причиною пожеж, під час яких найчастіше гинуть люди, є необережне поводження з вогнем. Змінити ситуацію, яка склалася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів.

  Для Коропщини характерне розташування по всій її території розрізнених населених пунктів, які знаходяться на значній відстані одне від одного. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день залишається організація пожежогасіння в сільській місцевості.

  Внаслідок реформ почали ліквідовуватися пожежні команди, які утримувалися за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств, і питання пожежогасіння в сільських населених пунктах майже повністю лягли на пожежний підрозділ ДСНС України у Чернігівській області. Разом з тим, враховуючи, що останній дислокується в районному центрі, відстань від якого до окремих населених пунктів складає 30-60 км, час прибуття пожежного підрозділу до місця пожежі збільшується до 30-40 хвилин, що призводить до значних матеріальних збитків.

    Всього на території району з 17 залишились боєздатними лише  9 протипожежних формувань різних форм власності, фінансування яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, сільськогосподарських підприємств та інших надходжень. Рівень матеріально-технічного забезпечення протипожежних формувань в сільській місцевості не відповідає вимогам сьогодення, що призводить до скорочення чисельності працівників та загальної кількості цих підрозділів. Не вирішуються питання утримання в належному стані пожежної техніки, забезпечення її необхідним обладнанням і матеріалами, що не дає змоги повноцінно виконувати завдання по гасінню пожеж.

   Також викликає занепокоєння стан протипожежного захисту на об’єктах з масовим перебуванням людей, яких на території Коропського району налічується 98. Якщо об’єкти, підвідомчі відділу освіти райдержадміністрації, в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, сертифікованими вогнегасниками, які щорічно проходять технічне обслуговування, електрогосподарство в даних закладах щорічно лабораторно перевіряється на придатність до експлуатації. Практично жоден об’єкт, підвідомчий відділу культури та туризму райдержадміністрації, не забезпечений сертифікованим вогнегасниками, якщо такі вогнегасники і є, то вони не сертифіковані або не пройшли технічне обслуговування. На жодному об’єкті автоматична пожежна сигналізація несправна або взагалі відсутня, що не дасть змогу виявити пожежу на її початковій стадії.

   В останні роки значно погіршився стан протипожежного водопостачання в населених пунктах району. Залишаються несправними  3 пожежні гідранти, 17 пожежних водоймищ, 52 водонапірні вежі.

  Приведений аналіз стану пожежної безпеки району свідчить про наявність проблем, які потребують негайного вирішення.

  Соціальне значення проблеми, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території району, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів з районного бюджету на виконання цієї Програми.

  У даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання протипожежного захисту населених пунктів і об’єктів району, набуває особливої актуальності.

 

3. Мета і завдання Програми

 

Мета Програми

   Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей і населених пунктів від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території району та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

 

Завдання Програми

       Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

 • комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки;
 • створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території району та її розвиток;
 • розроблення організаційних, практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах і об’єктах різних форм власності, розташованих на території району;
 • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території району;
 • посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки на об’єктах різних форм власності та в населених пунктах району;
 • інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення району з питань пожежної безпеки;
 • залучення до розв’язання проблеми пожежної безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 

4. Напрями виконання Програми

 

   Проведення профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них, в тому числі:

 • організація та проведення шкільних, районних турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;
 • організація та проведення змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В. Кубрака;
 • організація та проведення в загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах конкурсу «На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики»;
 • виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових будинків.

     Здійснення практичних заходів, в тому числі:

 • обладнання будинків та споруд пристроями блискавкозахисту;
 • проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії блискавкозахисту;
 • обладнання будинків та споруд системами пожежної автоматики;
 • ремонт систем пожежної автоматики;
 • підтримання в працездатному стані систем пожежної автоматики шляхом здійснення їх технічного обслуговування;
 • забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння;
 • підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами;
 • виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження;
 • збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями;
 • приведення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж в працездатний стан та у відповідність вимогам нормативно-правових актів.
 

5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

 

    Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

   Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету на фінансування Програми на 2016-2020 роки наведені в додатках 1,2.

   Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватися відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із фінансових можливостей районного бюджету.

    Органи місцевого самоврядування району самостійно визначають обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, визначених Програмою.

 

6. Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки

 

   До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки в Україні належать:

 • Конституція України;
 • Кодекс цивільного захисту України.
 

7. Очікувані результати виконання Програми

 

     Реалізація Програми повинна забезпечити:

 • підвищення рівня пожежної безпеки в районі, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності;
 • навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;
 • формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;
 • попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з вогнем;
 • відновлення працездатності та підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання;
 • забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим перебуванням людей;
 • популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності;
 • виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження;
 • забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.
 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

  Контроль за ходом виконання Програми здійснюється Коропською районною державною адміністрацією.

   Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Коропський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області (далі – Сектор).

     Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції районна державна адміністрація.

 

9. Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2020 роки

 

9.1.   Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в районі, кожному населеному пункті, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них.

Районна державна адміністрація, районна рада,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Щорічно

 

9.2.   Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій.

Районна державна адміністрація

Постійно

 

9.3.   Здійснення заходів з підвищення рівня протипожежного захисту в сільській місцевості. Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

Районна державна адміністрація,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,

сільські, селищні ради

2016-2020 роки

 

9.4.   Здійснення контролю за діяльністю підрозділів місцевої пожежної охорони та заходів по підвищенню їх боєздатності.

Районна державна адміністрація,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,

сільські, селищні ради

Починаючи з 2016 року

 

9.5.   Розробка районних програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів.

Районна рада

2016 рік

 

9.6.   Здійснення організаційних і практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди.

Районна державна адміністрація,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,

сільські, селищні ради

Починаючи з 2016 року

     

9.7.   Проведення спільних перевірок виконання комплексу профілактичних і практичних протипожежних заходів в лісах перед початком пожежонебезпечного весняно-літнього періоду та готовності формувань і техніки для ліквідації лісових пожеж. Розгляд матеріалів перевірок на засіданнях районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,

районна державна адміністрація

Щорічно у березні-квітні місяці

 

9.8.   Обладнання будівель та споруд автоматичною пожежною сигналізацією.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

2016-2020 роки

 

9.9.   Здійснення заходів щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння, проведення вогнезахисної обробки конструкцій, влаштування, ремонт і технічне обслуговування систем протипожежного захисту, влаштування та ревізії пристроїв блискавкозахисту, проведення замірів опору ізоляції електричних мереж на об’єктах з масовим перебуванням людей, приведення в працездатний стан пожежних водоймищ.

Районна державна адміністрація,

відділ освіти райдержадміністрації,

відділ культури та туризму райдержадміністрації,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації,

КЗ «Коропська центральна районна лікарня»,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

2016-2020 роки

щодо об’єктів, які перебувають в їх підпорядкуванні

 

9.10. Організація та проведення шкільних, районних турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, а також змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В. Кубрака.

Відділ освіти райдержадміністрації,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Щорічно

 

9.11. Забезпечення підготовки команди-переможця районного туру до участі в обласному турі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.

Відділ освіти райдержадміністрації,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Щорічно

 

9.12. Організація та проведення в загальноосвітніх школах району конкурсу «На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики».

Відділ освіти райдержадміністрації,

районна організація добровільного пожежного товариства України,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Щорічно

 

9.13. Виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах до багатоквартирних житлових будинків.

Районна державна адміністрація,

відділ освіти райдержадміністрації,

відділ культури та туризму райдержадміністрації,

КЗ «Коропська центральна районна лікарня»,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

2016-2020 роки

 

9.14. Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемні питання у сфері пожежної безпеки по об’єктовому радіомовленню, друкованих засобах масової інформації. Згідно вимог статті 12 Закону України «Про рекламу», сприяння безкоштовному та першочерговому розміщенню відповідних матеріалів на сторінках видань.

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

2016-2020 роки

 

9.15. Проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах та дитячих закладах. Організація обговорення на батьківських зборах питань профілактики пожеж з причини пустощів дітей з вогнем та пожежонебезпечними приладами (предметами).

Відділ освіти райдержадміністрації,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Постійно двічі на рік

 

9.16. Організація безкоштовного розміщення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки в громадських місцях та громадському транспорті.

Районна державна адміністрація,

сільські, селищні ради,

підприємства, заклади,

автоперевізники всіх форм власності району

Постійно

 

9.17. Обладнання та оновлення куточків з наочними матеріалами по профілактиці опікового травматизму внаслідок пожеж в кожному медичному закладі. Проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів по профілактиці опікового травматизму.

КЗ «Коропська центральна районна лікарня»,

КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Постійно

 

9.18. Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж з людьми похилого віку, багатодітними та неблагополучними родинами, особами, що зловживають алкоголем.

Районна державна адміністрація,

сільські, селищні ради,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Постійно

 

9.19. Здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів коротких текстів-нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті.

Районна державна адміністрація,

сільські, селищні ради,

Коропський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Постійно

 
  Додаток 1 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2016 роки  
 

Ресурсне забезпечення Програми

забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016 – 2020 роки

 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми у тому числі по роках Усього витрат на виконання Програми в тис. грн.
2016 2017 2018 2019 2020
Обсяг ресурсів, всього 29,8 89,8 79,8 89,8 49,8 339
у тому числі:
районний бюджет 29,8 89,8 79,8 89,8 49,8 339
у тому числі по управліннях та відділах райдержадміністрації:
відділу освіти 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44
відділу культури, туризму 8 8 8 8 8 40
територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг райдержадміністрації 7 67 7 67 7 155
охорони здоров’я 6 6 56 6 26 100
               
  Додаток 2 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2020 роки    
         

Видатки, що фінансуються з районного бюджету на виконання заходів, передбачених

Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Коропського району на 2016-2020 роки

№ з/п Найменування заходів Програми Термін виконання заходів Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані результати
2016 2017 2018 2019 2020
1.        Організація та проведення шкільних,  районних турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, а також змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака 2016-2020 роки Відділ освіти райдерж-адміністрації Районний  бюджет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності, пропаганда служби порятунку – 101
2.        Забезпечення підготовки команди-переможця районного туру до участі в обласному турі  Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних 2016-2020 роки Відділ освіти райдерж-адміністрації районний бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Участь команди переможця районного туру у обласному турі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних
3.        Організація та проведення в загальноосвітніх школах конкурсу “На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики” 2016-2020 роки Відділ освіти райдерж-адміністрації районний бюджет 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі
4.        Виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти 2016-2020 роки Відділ освіти райдерж-адміністрації районний бюджет 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Навчання дітей вимогам правил пожежної безпеки
5.        Обладнання будинків та споруд автоматичною пожежною сигналізацією 2016-2020 роки Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг райдерж-адміністрації районний бюджет 0 60,0 0 60,0 0 Забезпечення захисту будинків та споруд,  прискорення виявлення пожеж
КЗ «Корпська центральна районна лікарня» районний бюджет 0 0 50,0 0 0
6.        Проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії блискавкозахисту 2016-2020 роки Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг райдерж-адміністрації районний бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Відділ освіти райдерж-адміністрації районний бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Забезпечення надійного протипожежного захисту будинків та споруд, зменшення кількості пожеж від несправних електричних мереж
Відділ культури, туризму райдерж-адміністрації районний бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
КЗ «Коропська центральна районна лікарня» районний бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
7.        Забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння 2016-2020 роки Відділ освіти райдерж-адміністрації районний бюджет 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння, для можливості ліквідації пожеж на початковій стадії
Відділ культури і  туризму райдерж-адміністрації районний бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
КЗ «Коропська центральна районна лікарня» районний бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг райдерж-адміністрації районний бюджет 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
8.        Приведення пожежних водоймищ в працездатний стан 2016-2020 роки КЗ «Коропська центральна районна лікарня» районний бюджет 0 0 0 0 20,0
ВСЬОГО КОШТІВ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 29,8 89,8 79,8 89,8 49,8