Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

   

проект

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(_______________сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________  2015 року

смт.Короп

Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

  З метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів щодо призначення на посаду або звільнення з посади  керівників підприємств, установ, закладів, що належать до  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району відповідно до статей  65,78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, статей 15,19,36,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про культуру», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 19.03.1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 року № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додаток 1)
 2. Делегувати голові районної ради та голові районної державної адміністрації (відповідно до сфери управління) повноваження:

– щодо звільнення в міжсесійний період керівників підприємств, закладів і установ, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району у випадках, визначених статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України як невідкладні з наступним інформуванням на пленарному засіданні районної ради та право призначення виконуючих обов’язку до призначення керівників;

– в разі звільнення керівників підприємств, організацій, закладів, установ, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району на пленарному засіданні сесії районної ради, на період до призначення керівників в установленому законодавством порядку, призначати виконуючих обов’язку , якщо інше не передбачено установчими документами.

 1. Районній державній адміністрації здійснити письмове попередження керівників організацій, закладів, установ, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та перебувають в сфері управління районної державної адміністрації, про укладання з ними контракту відповідно до чинного законодавства України та укласти з ними контракти до ___ _______ 2015 року (додаток 2).
 2. Керівникам підприємств, організацій, установ, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району у двомісячний термін розробити та подати на затвердження пленарного засідання сесії районної ради установчі документи.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.
   

Голова районної ради                                                                               М.П.Мазуренко

 

Додаток 1

до рішення сесії районної ради від __________  2015 року «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

 

Положення

про порядок призначення на посаду та звільнення з посади  керівників підприємств, організацій, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

I. Загальні положення

 

Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, організацій установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про культуру», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 19.03.1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору»,  від 02.08.1995 року № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності».

Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району. Призначення на посаду та (або) звільнення з посади керівників підприємств, організацій, установ, закладів, погодження призначення на посади та звільнення з посади керівників закладів освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної ради за процедурою, встановленою цим порядком. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України районна рада (Власник) здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

  У цьому Положенні визначаються:
 1. Порядок призначення на посаду, подовження терміну дії контракту, звільнення з займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів (крім закладів освіти), що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, та внесення змін до умов контракту;
 2. Порядок погодження районною радою призначення на посаду та звільнення з посади відділом освіти Коропської районної державної адміністрації керівників установ, закладів освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.
 

II. Порядок призначення на посаду на умовах контракту,

подовження терміну дії контракту, внесення змін до умов контракту, звільнення з займаної посади керівників комунальних підприємств, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, та які перебувають в управлінні районної ради

2.1. Керівники комунальних підприємств районної ради, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі-Керівники), призначаються на посаду на умовах контракту за рішенням районної ради за результатами попередньо проведеного конкурсу по відбору кандидатів, якщо така процедура передбачена установчими документами.

2.2. Контракт з Керівником укладається головою районної ради за результатами попередньо проведеного конкурсу та відповідного рішення районної ради щодо призначення на посаду Керівника, і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття районною радою рішення.

2.3. При укладанні контракту з Керівником угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в рішенні районної ради про призначення особи на посаду Керівника на умовах контракту.

2.4. При наявності вакантної посади Керівника районна рада публікує в пресі або поширює через інші засоби масової інформації оголошення про проведення конкурсу на посаду Керівника, якщо така процедура передбачена установчими документами.

2.5. Для розгляду питання про допущення кандидата до участі у конкурсі  кандидат подає до конкурсної комісії документи, згідно з Положенням про проведення конкурсу по відбору кандидатів на посади керівників комунальних підприємств районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 5 січня 2011 року «Про утворення конкурсної комісії по відбору кандидатів на посади керівників комунальних підприємств районної ради та затвердження Положення про проведення конкурсу».

2.6. Для розгляду питання про призначення на посаду Керівника, на ім’я голови районної ради подається заява особи, яка претендує на дану посаду і за результатами попередньо проведеного конкурсу була рекомендована конкурсною комісію до призначення на дану посаду.

До заяви додаються:
 • особова картка або особовий лист;
 • автобіографія;
 • ксерокопія диплому про вищу освіту або інші документи, що
          підтверджують освіту і підвищення кваліфікації;
 • ксерокопія трудової книжки;
 • ксерокопія паспорту;
 • пропозиції щодо стратегічного розвитку підприємства.

2.7. Голова районної ради направляє наданий пакет документів до профільної постійної комісії районної ради для розгляду та внесення пропозицій.

2.8. Відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи на посаду Керівника на умовах контракту та проект контракту відповідно до затвердженої Типової форми контракту.

2.9. Профільна постійна комісія районної ради надає свої рекомендації щодо погодження призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням обґрунтованих підстав), а також може рекомендувати випробувальний строк, який не повинен перевищувати трьох місяців.

2.10. З урахуванням наданих профільною постійною комісією рекомендацій (пункт 2.9. цього Положення), відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради доопрацьовує проект рішення районної ради та контракту.

Особа, рекомендована конкурсною комісією на посаду керівника комунального підприємства, підписує узгоджений з головою районної ради контракт, який набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття районною радою рішення.

2.11. У випадку не призначення Керівника на пленарному засіданні сесії, голова районної ради приймає розпорядження про повторне проведення конкурсу.

2.12. У разі відмови у призначенні особи на посаду Керівника (неприйняття рішення районної ради про призначення на посаду) виконавчий апарат районної ради протягом 7 робочих днів інформує претендента на посаду Керівника про відмову.

 

2.1. Зміст контракту

2.1.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану.

2.1.2. У контракті з керівником комунального підприємства, окрім загальних вимог, передбачаються показники ефективності використання майна, розвитку підприємства і прибутку, а також показники майнового стану підприємства. Відповідно до особливостей виробництва, у контракті з керівником комунального підприємства можуть бути передбачені й інші умови.

2.1.3.  Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:

 • виконання комунальними підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;
 • обов’язкового складання в установленому порядку комунальним підприємством річного фінансового плану;
 • обов’язкового погодження головою районної ради штатного розпису підприємства;
 • обов’язкового погодження головою районної ради відряджень Керівника комунального підприємства, а також дати та термінів його відпустки.

2.1.4. Умови оплати праці, розмір надбавок керівникам комунальних підприємств визначаються у контракті.

2.1.5. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.

2.1.6. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів комунального підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв’язку з виходом Керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

2.1.7. Звіт про виконання умов, внесених до контракту з керівником комунального підприємства, розглядається профільною постійною комісією районної ради із залученням спеціалістів виконавчого апарату районної ради.

Висновки профільної постійної комісії районної ради разом із звітом надаються голові районної ради з пропозиціями щодо подальшої роботи Керівника.

2.1.8.  Погодження дати відпустки та її тривалість Керівник здійснює шляхом надання письмової заяви на ім’я голови районної ради.

 

2.2. Строк дії контракту, порядок його переукладання та розірвання, звільнення Керівника

2.2.1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з керівником комунального підприємства укладається у письмовій формі на термін від одного до п’яти років.

2.2.2. Контракт з керівником комунального підприємства укладається також у випадку, якщо Керівник раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.

2.2.3. Дія контракту для Керівника починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального строку (якщо такий передбачався при призначенні), але не раніше дати прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду Керівника.

2.2.4.  Випробувальний строк починається з дати укладання контракту і не повинен становити більше 3 місяців.

Якщо керівник комунального підприємства у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.2.5.  Відповідність керівника комунального підприємства займаній посаді протягом випробувального строку визначається профільною постійною комісією по закінченні строку випробування за результатами обов’язкового звітування Керівника про виконану роботу за даний період.

У разі, якщо профільною постійною комісією встановлено невідповідність керівника комунального підприємства займаній посаді, на яку він прийнятий, контракт розривається з дати закінчення випробувального строку і Керівник звільняється з посади на підставі рішення районної ради, про що він повідомляється письмово.

2.2.6.  З керівниками комунальних підприємств подовжуються трудові відносини на підставі рішення районної ради шляхом укладання додаткової угоди до контракту у порядку, визначеному пунктами 2.2.11.-2.2.16.

2.2.7.  Додаткова угода до контракту з Керівником укладається у випадках:

 • подовження терміну дії контракту;
 • пропозицій Керівника або районної ради щодо додаткових умов до контракту, за згодою сторін;
 • необхідності внесення відповідних змін до контракту.

2.2.8. Контракт з Керівником може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також передбачених у контракті.

2.2.9. При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але непередбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

2.2.10. Для розгляду питання щодо подовження терміну дії контракту з керівником підприємства, відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради за 4 місяці надає голові районної ради інформацію про Керівників, у яких закінчується термін дії контракту.

2.2.11. Для розгляду питання щодо подовження строку дії контракту керівник підприємства за 2 місяці до закінчення строку дії контракту подає заяву на ім’я голови районної ради.

До заяви додається звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді Керівника з висновками постійних комісій за результатами щорічних звітів.

2.2.12. Голова районної ради направляє заяву з відповідними документами до профільної постійної комісії районної ради для внесення пропозицій.

2.2.13. Профільна постійна комісія розглядає зазначені матеріали та надає висновки щодо подовження строку дії контракту (з зазначенням строку) або припинення дії контракту та звільнення Керівника з займаної посади (з обґрунтуванням причин).

2.2.14. На підставі висновку профільної постійної комісії відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради готує проект рішення районної ради про подовження строку дії контракту або звільнення Керівника з займаної посади.

2.2.15. У разі прийняття профільною постійною комісією рішення щодо припинення дії контракту, районна рада до прийняття відповідного рішення повідомляє керівника комунального підприємства у письмовій формі про внесення на розгляд сесії районної ради питання щодо звільнення його з займаної посади.

2.2.16.    За 2 місяці до закінчення строку дії контракту Керівника на сесії районної ради контракт може бути продовжений після прийняття відповідного позитивного рішення сесії районної ради. В даному випадку з Керівником подовжуються трудові відносини шляхом укладання додаткової угоди до контракту, або контракт переукладається.

2.2.17. Додаткова угода до контракту або контракт підписується головою районної ради та керівником підприємства.

2.2.18. Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється відповідно до рішення районної ради на підставах, визначених трудовим законодавством та умовами контракту.

В разі звільнення з займаної посади керівника комунального підприємства районна рада визначає своїм рішенням особу, на яку буде тимчасово покладено виконання обов’язків керівника та якій будуть передані документи, справи та матеріальні цінності підприємства.

2.2.19. Під час розгляду питання щодо звільнення Керівника із займаної посади та підготовки відповідного рішення районної ради застосовується порядок, визначений у пунктах 2.2.12.-2.2.14. цього Положення.

2.2.20. У випадку прийняття районною радою рішення щодо звільнення керівника комунального  підприємства із займаної посади, рішенням районної ради утворюється комісія по проведенню інвентаризації документів, справ та матеріальних цінностей підприємства та передачі їх за актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Керівника.

2.2.21. У випадку незгоди приймаючої сторони з результатами інвентаризації, на підприємстві проводиться аудиторська перевірка, з урахуванням результатів роботи якої складається відповідний акт приймання-передачі.

2.2.22. Звільнення Керівника набуває чинності з дати, визначеної в рішенні районної ради.

2.2.23. У випадку відсутності на підприємстві особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника комунального підприємства, районна рада визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності підприємства, наявні документи та справи.

2.2.24. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення, повністю поширюються пільги та надаються компенсації, встановлені чинним законодавством України.

2.2.25. У міжсесійний період, коли заява Керівника про звільнення з роботи зумовлена неможливістю продовжувати роботу, чи в разі його смерті, Керівник може бути звільнений за розпорядженням голови районної ради з призначенням виконуючого обов’язки Керівника підприємства та подальшим затвердженням даного розпорядження на пленарному засідання сесії районної ради.

2.2.26. Вимоги розділу II поширюються на Керівників: Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп», комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради, комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради.

 

III. Порядок призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників комунальних установ, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, які перебувають в управлінні районної ради  та керівників засобів масової інформації.

3.1. Призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників комунальних установ, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, які перебувають в управлінні районної ради та керівників засобів масової інформації відбувається на пленарному засіданні районної ради у порядку, передбаченому в установчих документах та у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.2. Вимоги розділу III поширюються на начальника комунальної установи Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району», редактора районної газети «Нові горизонти» та технічного директора радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення».

 

IV. Порядок призначення на посаду та звільнення з займаної посади керівників комунальних організацій, установ, закладів(крім закладів освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, та які перебувають в управлінні районної державної адміністрації.

 

4.1. Призначення на посаду на умовах контракту:

4.1.1. Керівники установ, закладів (крім закладів освіти), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі – Керівник) та перебувають в управлінні районної державної адміністрації (далі-Органу управління) призначаються на посаду на умовах контракту за рішенням районної ради.

4.1.2. Ініціатива щодо призначення на посаду Керівника на умовах контракту може виходити від голови районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, якщо це передбачено чинним законодавством (далі – Ініціатор).

4.1.3. Для підготовки рішення районної ради про призначення на посаду Керівника Ініціатор надає до районної ради такі документи:

– лист-пропозицію, в якому зазначається прізвище, ім’я та по батькові, рік та місце народження кандидата на посаду керівника (далі – Претендент) з обґрунтуванням доцільності його призначення на відповідну посаду;

– погодження відповідних управлінь обласної державної адміністрації (при потребі);

– заяву Претендента  про прийом його на відповідну посаду;

– особова картка форми П-2 ДС;

– копію диплому про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту Претендента;

– копію трудової книжки Претендента;

– копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера Претендента;

– 2 фотокартки розміром 4х5см;

– інформацію про наявність підписаного проекту контракту з Керівником.

4.1.4. Голова районної ради направляє наданий пакет документів до виконавчого апарату районної ради  та до профільної постійної комісії районної ради.

4.1.5. Виконавчий апарат районної ради готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи (Претендента) на посаду Керівника на умовах контракту.

4.1.6. Профільна постійна комісія районної ради на своєму засіданні розглядає зазначені матеріали та надає рекомендації районній раді щодо погодження призначення Претендента на посаду на умовах контракту, або відмову у призначенні (із зазначенням обґрунтованих підстав), а також може рекомендувати випробувальний строк, який не повинен перевищувати трьох місяців. З урахуванням наданих профільною постійною комісією районної ради рекомендацій відділ комунального майна виконавчого апарату районної ради доопрацьовує проект рішення районної ради.

4.1.7. Призначення на посаду відбувається на пленарному засіданні сесії районної ради шляхом відкритого голосування. Призначеним на посаду вважається Претендент, який набрав більшість голосів від загального складу районної ради.

4.1.8. В разі обґрунтованої відмови  від призначення Керівника Ініціатор подає на розгляд ради іншу кандидатуру.

4.1.9. Контракт з Керівником закладу, установи укладається на підставі відповідного рішення районної ради щодо призначення його на посаду і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття рішення сесією районної ради.

Контракт готується галузевим підрозділом районної державної адміністрації і підписується головою районної державної адміністрації, або уповноваженою ним посадовою особою.

4.1.10. При укладанні контракту з Керівником може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності його займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в рішенні районної ради про призначення Претендента на посаду Керівника.

 

4.2. Зміст контракту

4.2.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе Керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану Підприємства.

4.2.2. У контракті з Керівником, окрім загальних вимог, визначених у п. 4.2.1. враховуються показники ефективності використання майна, розвитку установи, закладу і прибутку, а також показники майнового стану. Відповідно до особливостей виробництва, у контракті з Керівником можуть бути передбачені й інші умови.

4.2.3. Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:

– виконання установою, закладом зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

обов’язкового погодження з головою районної державної адміністрації штатного розкладу установи, закладу, відряджень Керівника та термінів його відпустки;

– обов’язкового надання Органу управління у кінці року графіку відпустки Керівника;

4.2.4. Умови оплати праці Керівника визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів фінансово-господарської діяльності установи, закладу.

4.2.5. У контракті можуть бути визначені умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

4.2.6. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.

4.2.7. При укладенні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв’язку з виходом Керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

4.2.8. Погодження дати відпустки та її тривалість Керівник здійснює шляхом надання письмової заяви на ім’я керівника Органу управління.

 

4.3. Строк дії контракту,

порядок його переукладання і розірвання, звільнення Керівника.

4.3.1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з Керівником укладається у письмовій формі на термін, передбачений законодавчими нормами та  визначений сесією районної ради.

4.3.2. З моменту набрання чинності даного Положення контракт з Керівником без згоди районної ради укладається терміном на 1 (один) рік, якщо він (Керівник) раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору. Для керівників закладів охорони здоров’я цей строк становить три роки. Раніше укладені контракти продовжують діяти до дати їх закінчення без переукладання.

4.3.3. Дія контракту для Керівника починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального строку, але не раніше дати прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду Керівника.

4.3.4. Випробувальний строк починається з дати укладення контракту і не повинен становити більше 3 місяців.

Якщо керівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

За наслідками випробувального періоду Органом управління встановлюється відповідність Керівника займаній посаді, на яку він прийнятий. В разі невідповідності контракт розривається з дати закінчення випробувального строку.

4.3.5. Звільнення з посади Керівника здійснюється за рішенням районної ради з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, а також з підстав, передбачених контрактом та іншими законодавчими актами і у терміни, визначені трудовим законодавством.

4.3.6. Проект рішення районної ради про звільнення Керівника готується виконавчим апаратом районної ради та розглядається на засіданні профільної постійної комісії районної ради. Одночасно з підготовкою проекту рішення про звільнення з посади Керівника може готуватися проект рішення районної ради про призначення іншого Керівника.

4.3.7. Для підготовки рішення про звільнення з посади Керівника за ініціативою Ініціатора до проекту рішення додається подання про звільнення з займаної посади чи розірвання контракту з Керівником з відповідним обґрунтуванням та підтвердженням необхідними матеріалами.

4.3.8. Рішення районної ради про звільнення з посади Керівника приймається на пленарному засіданні сесії районної ради шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу районної ради.

4.3.9. Після прийняття рішення про звільнення Керівника пакет документів разом з копією відповідного рішення районної ради передається до Органу управління для обліку і зберігання.

4.3.10. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту Керівника на сесії районної ради контракт може бути продовжений після прийняття відповідного позитивного рішення сесії районної ради. В даному випадку з Керівником подовжуються трудові відносини шляхом укладання додаткової угоди до контракту, або контракт переукладається.

4.3.11. Додаткова угода до контракту з Керівником укладається також у випадках:

– пропозицій Керівника або голови районної державної адміністрації, щодо додаткових умов до контракту, за згодою сторін;

– необхідності внесення відповідних змін до контракту згідно законодавства України.

4.3.12. Контракт з Керівником може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також передбачених у контракті.

4.3.13. При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

4.3.14. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення, повністю поширюються пільги та надаються компенсації, встановлені чинним законодавством України.

4.3.15. Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3.16. Керівник закладу, установи за порушення трудової дисципліни притягується до дисциплінарної відповідальності на сесії районної ради.

4.3.17. Вимоги розділу IV поширюються на Керівників:

Районний будинок культури
Центральна бібліотека районної ЦБС
Коропський регіональний історико – археологічний музей
Меморіальний музей М.І.Кибальчича
Коропська школа мистецтв
Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради
Комунальний заклад «Понорницька районна лікарня» Коропської районної ради
Комунальний заклад охорони здоров’я «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради
Територіальний центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та пенсіонерів
Культурно – спортивний комплекс «Аполлон»

V. Порядок погодження районною радою призначення на посаду та звільнення з посади відділом освіти Коропської районної державної адміністрації керівників закладів освіти, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

5.1. Згідно положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» керівники закладів освіти, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі – Керівники), призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Коропської районної державної адміністрації за погодженням із районною радою та районною державною адміністрацією.

5.2. Ініціатива щодо призначення особи на посаду Керівника або його звільнення може виходити від голови районної державної адміністрації, голови районної ради чи начальника відділу освіти районної державної адміністрації (далі – суб’єкт подання).

5.3. Погодження з районною радою призначення особи на посаду Керівника або погодження його звільнення здійснюється за зверненням суб’єкту подання на ім’я голови районної ради.

До звернення додаються:

5.3.1. У разі погодження призначення особи на посаду Керівника:

– лист-пропозиція, в якому зазначається прізвище, ім’я та по батькові, рік та місце народження кандидата на посаду керівника (далі – Претендент) з обґрунтуванням доцільності його призначення на відповідну посаду;

– рекомендація профільної постійної комісії районної ради про призначення Претендента;

– заяву Претендента  про прийом його на відповідну посаду;

– особова картка форми П-2 ДС;

– копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту Претендента;

– копію трудової книжки Претендента;

– копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера Претендента;

– 2 фотокартки розміром 4х5см;

– копія заяви претендента на ім’я начальника відділу освіти районної державної адміністрації.

5.3.2. У разі погодження звільнення Керівника з займаної посади:

– лист-пропозиція, в якому зазначається обґрунтування доцільності його звільнення;

– копія заяви Керівника на ім’я начальника відділу освіти районної державної адміністрації.

5.3.3. У випадку надходження власноруч написаної заяви про звільнення за власним бажанням від Керівника на ім’я начальника відділу освіти районної державної адміністрації час, дане питання вирішується начальником відділу освіти одноособово відповідно до чинного законодавства.

5.3.4. Голова районної ради направляє наданий пакет документів до виконавчого апарату районної ради та до профільної постійної комісії районної ради для подальшого розгляду та внесення пропозицій. Виконавчий апарат районної ради готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи (Претендента) на посаду Керівника.

5.3.5. У разі відхилення сесією районної ради погодження кандидатури для призначення на посаду Керівника (позитивне рішення не набрало більшості голосів від загального складу районної ради) воно знімається з розгляду, про що готується відповідний лист заявнику (з обґрунтуванням підстав).

5.3.6. У випадку незгоди районної державної адміністрації з призначення даної кандидатури на посаду Керівника або з підставами для звільнення до районної ради надається відповідний лист з обґрунтуванням причин заперечення.

5.3.7. Керівники закладів освіти за порушення трудової дисципліни притягуються до дисциплінарної відповідальності відділом освіти районної державної адміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VI. Прикінцеві положення

Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт.

Один екземпляр залишається у Керівника, інший, разом з особовою справою, зберігається у Органі управління підприємства, організації, закладу, установи.

Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

При вирішенні питань, невизначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з Керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку, встановленому цим Положенням.

Ведення трудових книжок Керівників регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 року № 58.

   

Заступник голови районної ради                                               В.М.Дворецький

 

Додаток 2

до рішення сесії районної ради від ________  2015 року «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад  сіл, селищ Коропського району»

П Е Р Е Л І К

керівників закладів, установ,  що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, для яких запроваджується контрактна форма трудового договору

Назва закладу Прізвище, ім’я по батькові керівника
1. Районний будинок культури Шкляр Микола Сергійович
2. Центральна бібліотека районної ЦБС Євтушенко Ірина Михайлівна
3. Коропський регіональний історико – археологічний музей Губський Олександр Федорович
4. Меморіальний музей М.І.Кибальчича Губський Олександр Федорович
5. Коропська школа мистецтв Отрош Микола Іванович
6. Комунальний  заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради Миронова Стефанія Василівна
7. Комунальний  заклад «Понорницька районна лікарня» Коропської районної ради Маринченко Валентина Вікторівна
8. Територіальний центр соціального обслугову-вання одиноких непрацездатних громадян та пенсіонерів Лаврик Олександр Григорович
9. Культурно – спортивний комплекс «Аполлон» Білан Олег Іванович
 

АНАЛІЗ регуляторного впливу

Назва регуляторного акта: рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району».

Регуляторний орган: Коропська районна рада.

Розробник документа: постійна комісія районної ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Контактний телефон: 2-17-90.

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

 1. Опис проблеми:
Потреба в прийнятті запропонованого проекту акта полягає у необхідності встановлення дієвого механізму, який би регулював відносини між районною радою та кандидатами на посаду керівників та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району. Причиною прийняття запропонованого акта є також відсутність законодавчо визначеного порядку, який регулює порядок призначення та звільнення з посади керівників юридичних осіб, що належать до спільної власності територіальних громад  району.
 1. Цілі правового регулювання:
Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту забезпечить можливість:

1) врегулювати питання щодо порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, призначення та звільнення керівників підприємств,  установ, закладів;

2) врегульовувати трудові відносини між Коропською районною радою та керівниками підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району;

3) здійснювати ефективний контроль за діяльністю підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району;

4) встановити єдиний організаційно-правовий механізм, прозорий та чіткий порядок призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад району.

Можливості досягнення визначених цілей

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району відповідно до чинного законодавства.
 1. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:
Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

– запровадження процедури управління об’єктами спільної власності, призначення та звільнення їх керівників;

– залучення громадськості до обговорення даного проекту рішення шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті районної ради, внесення пропозицій та зауважень;

– запровадження контрактної форми трудових відносин з керівниками.

 1. Альтернативи:
Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані.  Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів) є єдиним можливим, оскільки потреба у визначенні порядку управління майном спільної власності передбачена п.20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У разі відсутності порядку призначення керівників підприємств, установ, закладів не буде забезпечено ефективного використання майна спільної власності, не буде запроваджено єдиного механізму управління майном, не здійснюватиметься належний контроль за виконанням своїх обов’язків керівниками підприємств, установ, закладів. В зв’язку з викладеним, прийняття зазначеного регуляторного акту  є єдиним доцільним способом у вирішені викладеної вище проблеми.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, відповідно до чинного законодавства. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

Затвердження Положення призведе до встановлення чіткого дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства щодо порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та гарантує забезпечення гласності і прозорості при прийнятті та звільненні з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

Показником результативності регуляторного акту є відсутність випадків порушення законодавства про працю в діяльності підприємств, установ, закладів,  що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, показники ефективності виконання своїх обов’язків керівниками підприємств, установ, закладів,  що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району .

 1. Строк дії
Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства..
 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Сфера впливу Вигоди Витрати
Для територіальних громад району -забезпечення прав на участь в управлінні майном спільної власності Відсутні
Для  суб’єктів господарювання комунальної форми власності -участь в обговоренні проекту рішення, його регуляторного впливу;-забезпечення прозорого механізму відносин, чіткої процедури призначення на посаду та звільнення з посади керівників та встановлення умов оплати праці Відсутні
 
 1. Заходи з відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності акту, але не пізніше ніж через два роки. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта публікується у газеті «Нові горизонти» від _____________2015 року.

Проект регуляторного акта оприлюднюється на офіційному сайті районної ради

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються відділом комунального майна виконавчого апарату районної ради на паперових та електронних носіях за адресою: 16200, смт. Короп, вул. ім. Кибальчича, 1а, тел. 2-17-90, ел.адреса: kprada@cg.ukrtel.net., протягом місяця з дати його оприлюднення

Постійна комісія з питань з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації