Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про внесення змін до рішення районної ради № 51 від 30 грудня 2015 року «Про утворення органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та затвердження Положення про орган приватизації майна»

Про внесення змін до рішення районної ради № 51 від 30 грудня 2015 року «Про утворення органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та затвердження Положення про орган приватизації майна»

 У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сорок п’ята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 788

17 липня 2020 року

смт. Короп

Про внесення змін до рішення районної ради № 51 від 30 грудня 2015 року «Про утворення органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та затвердження Положення про орган приватизації майна»

З метою впорядкування процедури проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, приведення її у відповідність до чинного законодавства, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про захист економічної конкуренції», керуючись пунктом 2 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

внести зміни до рішення районної ради № 51 від 30 грудня 2015 року «Про утворення органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та затвердження Положення про орган приватизації майна», зокрема:

 • пункт 1 викласти в редакції: «1. Утворити орган приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району у складі:

    Романченко Олександр Анастасійович – заступник голови районної ради; голова органу приватизації;

    Бондаренко Володимир Миронович – голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району, заступник голови органу приватизації;

    Хмарська Наталія Іванівна – головний спеціаліст з питань з питань юридичного забезпечення та комунального майна організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, секретар органу приватизації;

    Головешко Іван Олексійович – голова постійної комісії з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації;

    Прохоренко Віктор Михайлович – начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

 • пункт 2 викласти в редакції: «2. Положення про орган приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району затвердити у новій редакції (додається).

Голова районної ради                                                                          М.П. Мазуренко

 

Додаток

до рішенням районної ради №788 від 17 липня 2020 року «Про внесення змін до рішення районної ради № 51 від 30 грудня 2015 року «Про утворення органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та затвердження Положення про орган приватизації майна»

ПОЛОЖЕННЯ

про орган приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

    Цим Положенням регулюються питання створення органу приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, (надалі орган приватизації) організацію його роботи та регламент проведення його засідань відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про захист економічної конкуренції», інших законодавчих актів щодо приватизації майна, в тому числі житлового фонду, спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

 1. Формування органу приватизації.

    1.1. Членами органу приватизації на громадських засадах можуть бути депутати районної ради  та посадові особи виконавчого апарату районної ради.

    1.2. Орган приватизації утворюється районною радою на термін скликання районної ради.

    1.3. Кількість членів органу приватизації встановлюється в межах 5 чоловік.

    1.4. Головою органу приватизації є заступник голови районної ради.

    1.5. Заступник голови органу приватизації та його секретар обираються за рішенням ради з числа його членів.

    1.6. У випадку, якщо при розгляді конкретної справи з приватизації виникає конфлікт інтересів зі сторони члена органу приватизації, пов’язаний з його майновими, організаційними, родинними чи іншими відносинами з претендентом на приватизацію, його участь у роботі органу приватизації призупиняється на час розгляду та прийняття рішення щодо даної приватизації. Рішення про це приймається органом приватизації.

 1. Повноваження органу приватизації.
 • одержувати від структурних підрозділів районної ради інформацію, потрібну для проведення процедури приватизації;
 • залучати, в разі необхідності, для роботи в органі приватизації інших працівників виконавчого апарату ради та на договірних засадах – сторонніх експертів і консультантів, в тому числі представників громадських організацій;
 • вносити рекомендації голові районної ради щодо затвердження експертних висновків про вартість об’єктів приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та умов продажу об’єктів приватизації;
 • використовувати необхідне для виконання своїх повноважень майно районної ради на безоплатній основі.

    2.1. Голова органу приватизації:

 • головує на засіданнях органу приватизації;
 • планує проведення засідань;
 • забезпечує діяльність органу приватизації;
 • видає розпорядження та доручення обов’язкові для членів органу приватизації;
 • вносить пропозиції районній раді щодо персонального складу органу приватизації;
 • представляти інтереси ради при вирішенні спорів щодо приватизації.

    2.2. Заступник голови органу приватизації:

 • виконує обов’язки голови органу приватизації у випадку його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов’язків;
 • здійснює інші функції, визначені органом приватизації або головою органу приватизації.

    2.3. Секретар органу приватизації:

 • відповідає за ведення документації органу приватизації;
 • виконує доручення голови чи заступника голови органу приватизації;
 • готує матеріали до розгляду на засідання органу приватизації.

    2.4. члени органу прватизації

 1. Робота органу приватизації.

    3.1. Формою роботи органу приватизації є засідання, яке скликається головою органу приватизації, а у разі його відсутності заступником голови орану приватизації;

    3.2. Засідання органу приватизації оформляються протоколом. Протокол підписують головуючий на засідані і секретар органу приватизації.

    3.3. Рішення органу приватизації приймаються більшістю голосів членів органу приватизації присутніх на засіданні.

    3.4. Засідання органу приватизації вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь дві третини складу органу приватизації.

    3.5. При потребі на засідання органу приватизації запрошуються зацікавлені особи.

 1. Обов’язки органу приватизації:
 • координувати роботу з питань приватизації;
 • готувати та опилюднювати інформацію з питань приватизації;
 • збирати заявки від претендентів на приватизацію;
 • проводити інвентаризацію об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, визначених до приватизації;
 • проводити процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для приватизації;
 • брати участь у підготовці угод;
 • брати участь у підготовці матеріалів для вирішення спорів, що виникають в процесі приватизації;
 • готувати пропозиції до проекту бюджету на відповідний період, щодо передбачення видатків для проведення процедур приватизації.
 1. Відповідальність органу приватизації.

    5.1. Члени органу приватизації несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за свої дії чи бездіяльність.

    5.2. Скарги та претензії на дії та рішення органу приватизації розглядає голова районної ради.

Заступник голови районної ради                                                        О.А. Романченко