Про внесення змін до рішення районної ради №364 від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( двадцять восьма сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 484

20 липня 2018 року

смт. Короп

Про внесення змін до рішення районної ради №364

від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 1. Викласти абзаци 1,2,5,6 пункту 1 в такій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:

 • доходи районного бюджету у сумі 153 465 230 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 152 957 230 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 508000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
 • видатки районного бюджету у сумі 154 356 918,22 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 152 874 954,22 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 481 964 гривень згідно з додатком №2 цього рішення;
 • установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 966 146,6 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №7 у редакції додатка №5 до цього рішення «Фінансування районного бюджету на 2018 рік»);
 • установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 966 146,6 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».

 1. Викласти пункт 2 в такій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 152 874 954,22 грн. та спеціальному фонду 1 481 964 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення».

 1. Підпункти 1, 2, 3, 5, 7 пункту 4 (додаток №4) викласти у такій редакції:

«1) інші додаткові дотації у сумі 1 240 000 грн.;

2) інші субвенції загального фонду з сільських та селищних бюджетів районному бюджету у сумі 4 309 617 грн.;

3) медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам з Коропського селищного бюджету районному бюджету у сумі 13 585 500 грн.;

5) інші субвенції з районного бюджету у сумі 20 000 грн.

7) дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 2 486 100 грн.»

 1. Пункт 4 доповнити підпунктами 8-11 (додаток №4) такого змісту:

«8) медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 495 400 грн.;

9) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій загальний фонд у сумі 950 000 грн.;

10) субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 41 548 грн. ;

11) субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої світи «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 144 870 грн.»

 1. Викласти пункт 7 у наступній редакції :

«7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 341 427 грн. згідно з додатком №5 до цього рішення».

 1. Пункт 14 доповнити четвертим абзацом такого змісту:

«- дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації, у виняткових випадках, у разі незабезпеченості бюджетними призначеннями захищених статей видатків та з метою їх реєстрації як бюджетної кредиторської заборгованості, збільшувати доходну частину бюджету понад фактичні надходження на підставі  розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету  з наступним затвердженням на сесії районної ради.

 1. Викласти пункт 15 в нступній редакції :

« 15. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 8 в редакції додатка №6 до цього рішення) у сумі 973 964 грн., фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку».

 1. Додаток №6 до рішення «Про районний бюджет на 2017 рік» – «Формула розрахунку міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування» викласти в новій редакції: «додаток № 7 до цього рішення».

 1. Внести зміни до додатків 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8 до рішення районної ради №364 від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» відповідно до додатків 1-7 цього рішення.

 1. У відповідності до частин 6, 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України на підставі пункту 14 рішення сесії районної ради №365 від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» затвердити зміни, внесені в установленому порядку до показників районного бюджету розпорядженнями в. о. голови районної державної адміністрації від 23 травня 2018 року №258, від 25 травня 2018 року № 264, №267, №279, від 01 червня 2018 року №283, від 15 червня 2018 року №320 , від 20 червня 2018 року №321, від 26 червня 2018 року №323, від 03 липня 2018 року №327, від 05 липня 2018 року №368.

 1. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки (зміни)

Пояснювальна записка до рішення районної ради від 20 липня 2018 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року №364

«Про районний бюджет на 2018 рік»

Доходи

    Уточнений  фінансовий  ресурс  загального фонду районного бюджету на 2018 рік визначено в сумі 152957,2 тис. грн., спеціального – 508,0 тис. грн.

    Даним проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на суму 4622,1 тис. грн. за рахунок наступних джерел:

    1) Збільшення ( 5024,2 тис. грн.)

 • податок  та збір на доходи фізичних осіб – 205,0 тис. грн.
 • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 495,4 тис. грн.;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 950,0 тис. грн.;
 • дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1338,7 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 669,5 тис. грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 41,5 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти « Нова українська школа » за  рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 144,9 тис. грн..;
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1126,2 тис. грн.;
 • іншої субвенції з Коропського селищного бюджету районному бюджету – 53,0 тис. грн..

         2) Зменшення ( 402,1 тис .грн.)

          –             іншої субвенції з  районного бюджету Коропському селищному  бюджету – 402,1 тис. грн. (  в зв’язку з передачею районного будинку культури  до Коропського ОТГ).

    Обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету залишився без змін.

Видатки

    Загальний обсяг видатків районного бюджету встановлено у сумі 154386,9 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 152874,9 тис. грн., спеціального – 1482,0 тис. грн.

    Видатки загального фонду районного бюджету збільшено на  3985,3 тис. грн. за рахунок:

    Збільшення ( 4387,4 тис. грн.)

 1. Збільшення власних доходів доходної частини бюджету на 205,0 тис. грн.:

    пропонується спрямувати а саме:

 • на заробітну плату та нарахування районній раді – 160,0 тис. грн.;
 • на фінансування Програми проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2018 рік -5,0 тис. грн.;
 • на фінансування Програми по наданню матеріальної допомоги громадянам району на 2018 рік – 10,0 тис. грн.. ( районній раді) ;
 • на фінансування Програми “Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади місцевими засобами масової інформації у 2018 році” – 4,0 тис. грн..( районній державній адміністрації) ;
 • інша субвенція Коропському селищному бюджету на фінансування Програми підтримки відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста – 5,0 тис. грн.;
 • на поточні видатки районній раді – 21,0тис. грн..
 1. Збільшити видатки за рахунок додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1621,6 тис. грн.( центру первинної медико-санітарної допомоги).
 2. Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій на суму 950,0 тис грн. (реконструкція спортивного майданчика для міні – футболу зі штучним покриттям на території Понорницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів).

     4. Збільшити додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –  1338,7 тис. грн.  ( відділу освіти для загальноосвітніх навчальних закладів) .

 1. Іншої субвенції з Коропського селищного бюджету районному бюджету – 53,0 тис. грн., а саме:
 • заробітну плату з нарахуваннями дитячий – юнацький спортивній школі в сумі 53,0 тис. грн.
 1. Вільний залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що склався станом на 01.01.2018 року у сумі 98,4 тис. грн.. направити на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.
 2. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа » за  рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –120,7 тис. грн. ( відділу освіти для загальноосвітніх навчальних закладів) в саме :
 • підготовка тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин – 24,0 тис. грн.;
 • закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН- 96,7 тис. грн..

    Зменшення (402,1 тис. грн.)

 1. Іншої субвенції з районного бюджету Коропському селищному бюджету  на фінансування видатків по будинку культури в зв’язку з передачею до Коропського ОТГ в сумі 402,1 тис. грн..

    Даним проектом рішення у відповідності до частин 6, 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України на підставі пункту 14 рішення сесії районної ради  від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»  затвердити зміни, внесені в установленому порядку до показників районного бюджету розпорядженнями в. о. голови райдержадміністрації від 23.05.2018 року № 258, від 25.05.2018 року    № 264, від 25.05.2018 року № 267 , від 25.05.2018 року № 279, від 01.06.2018 року № 283, від 15.06.2018 року № 320 , від 20.06.2018 року № 321, від 26.06.2018 року № 323, від 03.07.2018 року      № 327, від 05.07.2018 року № 368.

    Видатки спеціального фонду збільшено на 777,4 тис. грн. за рахунок  а саме:

 1. Збільшення коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок  а саме:
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 669,5 тис. грн. (управлінню соціального захисту населення ).
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок  бюджетного періоду – 41,5 тис. грн. (відділу освіти для загальноосвітніх навчальних закладів придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу, персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин ).
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та  доступної загальної середньої  освіти « Нова українська школа » за  рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 24,2 тис. грн. (відділу освіти для загальноосвітніх навчальних закладів  закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН).
 • освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що склався вільним залишком на 01.01.2018 року, загальноосвітнім навчальним закладам для закупівлі  комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів   – 39,8 тис. грн..
 1.    Вільний залишок, що склався станом на 01.01.2018 року   районного бюджету виділити на   співфінансування загальноосвітнім навчальним закладам для закупівлі  комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів   – 2,4 тис. грн..