Про внесення змін до рішення районної ради №229 від 23 грудня 2016 року «Про Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2017 рік»

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 284

31 березня 2017 року

смт. Короп

Про внесення змін до рішення районної ради №229 від 23 грудня 2016 року «Про Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2017 рік»

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, з метою надання матеріальної допомоги громадянам, що проживають у Коропському районі та перебувають у скрутному матеріальному становищі у зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших особливих обставин, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

в и р і ш и л а :

  1. Внести наступні зміни до Програми по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2017 рік, а саме:

      Розділ  ІІІ «Фінансове забезпечення Програми» викласти в новій редакції:

     «Фінансування Програми передбачається відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету на 2017 рік в сумі 60,0 тис.грн., з яких 30,0 тис.грн. розпорядником є районна рада, 30,0 тис.грн. – районна державна адміністрація».

  1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми з врахуванням внесених змін.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко