Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 19 «Про Програму із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, на 2016 рік»

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( десята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я  № 184

20 вересня 2016 року

смт. Короп

Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 19 «Про Програму із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, на 2016 рік»

  З метою матеріально-фінансової підтримки сімей, діти яких навчаються у 1-4 класах, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та проходять військову службу в зоні проведення антитерористичної операції, допомоги сім’ям поранених та загиблих військовозобов’язаних, в яких виховуються діти шкільного віку, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони АТО, дітей, які потерпіли внаслідок  аварії на ЧАЕС, розглянувши подання Коропської районної державної адміністрації, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня №19 «Про Програму по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, на 2016 рік»

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Затвердити Програму із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони АТО, дітей, які потерпіли внаслідок  аварії на ЧАЕС на 2016 рік» (додається).»

  1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми з врахуванням внесених змін.
  2. Головним розпорядником коштів визначити відділ освіти Коропської районної державної адміністрації.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
   

Голова районної ради                                                                                       М.П. Мазуренко

 

Затверджено

рішенням районної ради № 184 від 20 вересня 2016 року «Про Програму по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України, зони АТО, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС на 2016 рік»

 

ПРОГРАМА

із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, на 2016 рік

 

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
2. Розробник Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
3. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
4. Учасники Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації, фінансове управління Коропської районної державної адміністрації
5. Термін реалізації Програми 2016 рік
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
7. Загальний обсяг фінансування Програми Відповідно запиту відділу освіти Коропської районної державної адміністрації на відповідний рік з урахуванням кількості дітей, яким надається допомога, та діючих нормативів харчування на 2016 рік необхідно  509728,00  гривень Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.
 

Загальна частина

      У школах району потребують харчування:

      22  дітей, батьки яких мобілізовані до зони проведення АТО;

      652 учнів 1-4 класів;

       3 дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України, зони АТО;

       1 дитина, яка потерпіла внаслідок  аварії на ЧАЕС

 

Мета та основні завдання Програми

     Основною метою Програми є надання матеріально-фінансової підтримки дітям 1-4 класів та дітям із сімей мобілізованих Коропського району, що проходять військову службу в зоні проведення антитерористичної операції, допомога сім’ям поранених та загиблих військовозобов’язаних,в яких виховуються діти шкільного віку, дітям із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони АТО, дітям шкільного віку,  які потерпіли внаслідок  аварії на ЧАЕС.

       Основним завданням Програми є надання безкоштовного гарячого харчування дітям 1-4 класів та учням із сімей військовослужбовців, які мобілізовані до лав Збройних Сил України та перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, дітям із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони АТО, дітям, які потерпіли внаслідок  аварії на ЧАЕС.

  Реалізація даної Програми дасть змогу покращити матеріально-побутові умови  сім’ям з дітьми мобілізованих до зони АТО, сім’ям поранених та загиблих військовозобов’язаних, сім’ям  переселенців з тимчасово окупованої території України та зони АТО, в яких виховуються діти шкільного віку, дітям, які потерпіли внаслідок  аварії на ЧАЕС.

Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Забезпечення гарячим харчуванням  здійснюється відділом освіти районної державної адміністрації .

  Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються згідно фактичної кількості осіб.

    Відділ освіти районної державної адміністрації за підсумками року подає звіт про виконання Програми та вносить пропозиції фінансовому управлінню районної державної адміністрації щодо потреби в коштах на наступний рік.

 

Основні заходи реалізації Програми

Взяття на облік дітей, які мають право на безкоштовне харчування  відповідно до Програми.

Відділ освіти районної державної адміністрації

Постійно

Забезпечити фінансування наданих виплат.

Фінансове управління районної державної адміністрації

Щомісяця

   

Розрахунок потреби в коштах на забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей шкільного віку, що навчаються у загальноосвітніх школах Коропського району,  батьки яких  мобілізовані до лав Збройних Сил України та проходять військову службу в зоні проведення антитерористичної операції, батьки яких поранені та загиблі військовозобов’язані,  переселенці з тимчасово окупованої території України та зони АТО  і  школярів, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС

 

Потреба в коштах на 2016 рік становить

      На період з січня по травень 2016 року:

22 дитини х 4,20 грн. х 83 дні = 7669 грн. 20 коп.

536 дітей х 4,20 грн. х 83 дні = 186849 грн. 60 коп.

      На період з вересня по грудень 2016 року

692 дитини х 5 грн. х 81 день = 280260 грн.

5 дітей х 5,00 грн. х 81 день = 2025 грн.

4 дитини х 5,00 грн. х 81 день = 1620 грн.

     На погашення заборгованості за продукти харчування незареєстрованої суми за грудень місяць 2015 року 20000 гривень.