Про внесення змін до рішення районної ради № 27 від 23 грудня 2015 року «Про районну Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2016 рік»

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(десята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 187

20 вересня 2016 року

смт Короп

 

Про внесення змін до рішення районної ради № 27 від 23 грудня 2015 року «Про районну Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2016 рік»

  На виконання вимог Бюджетного кодексу України, з метою надання матеріальної допомоги громадянам, що проживають у Коропському районі та перебувають у скрутному матеріальному становищі у зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших особливих обставин, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада   

в и р і ш и л а:

1. Внести наступні зміни до Програми по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2016 рік, а саме:

Розділ  ІІІ «Фінансове забезпечення Програми» викласти в новій редакції:

«Фінансування Програми передбачається відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету на 2016 рік в сумі 50,0 тис.грн., з яких 20 тис.грн. розпорядником є районна рада, 30 тис.грн. – районна державна адміністрація, а також коштів іншої субвенції, наданої з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Розпорядником таких коштів є районна державна адміністрація».

 

2. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми з врахуванням внесених змін.

     

Голова районної ради                                                                               М.П.Мазуренко