Про внесення змін до рішення районної ради №13 від 23 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік»

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( восьма  сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я  № 154

 

30 червня 2016 року

смт. Короп

 

Про внесення змін до рішення

районної ради №13 від 23 грудня 2015 року

«Про районний бюджет на 2016 рік»

  Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

1. Викласти пункти 1, 2 в такій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік у сумі 122239926 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 120969426 грн., спеціального фонду бюджету 1270500 грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік у сумі 123022352 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 120792987 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2229365 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2), головними розпорядниками коштів (додаток №3)».

2. Підпункти 1, 3 пункту 7 (додаток №4) викласти у такій редакції:

1) інші додаткові дотації у сумі 3487320 грн.;

3) інші субвенції у сумі 440560 грн.».

3. Пункт 7 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) субвенцію іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (спеціальний фонд) у сумі 97700 грн.»

4. Пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1758100 грн. (додаток №6)».

5. Внести зміни до формули розрахунку міжбюджетних трансфертів районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (додаток №7).

6. Внести зміни до додатків 1-4, 6-8 до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік» зі змінами відповідно до додатків 1-7 цього рішення.

7. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

     

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки

Пояснювальна записка до рішення районної ради №154

від 30 червня 2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради №13 від 23 грудня 2015 року

«Про районний бюджет на 2016 рік»

 

Доходи

   Уточнений  фінансовий  ресурс  загального фонду районного бюджету на 2016 рік визначено в сумі 120969,4 тис. грн., спеціального – 1270,5 тис. грн.

    Обсяг доходів загального  районного бюджету збільшено на 50,0 тис. грн. за рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради.

     Обсяг доходів спеціального фонду бюджету залишився без змін.

Видатки

    Загальний обсяг видатків районного бюджету встановлено у сумі 123022,4 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 120793,0 тис. грн., спеціального – 2229,4 тис. грн.

    Видатки загального фонду районного бюджету збільшено на 50,0 тис. грн. за рахунок іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради на суму 50,0 тис. грн., в т.ч. районній державній адміністрації на суму 10,0 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги та фінансовому управлінню на суму 40,0 тис. грн. в частині надання іншої субвенції сільським та селищним бюджетам (додаток №4).

    Проектом рішення внесено зміни до формули розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету (Додаток 7 до Рішення).

    Даним проектом рішення на підставі пункту 14 рішення сесії районної ради  №13 від 23 грудня 2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік» зі змінами затверджується  розпорядження  голови райдержадміністрації від 21.06.2016 року №160.

     Проектом передбачено перерозподіл видатків по таким головним розпорядникам  районного бюджету:

1) Загальний фонд:

  • по відділу освіти з позашкільних закладів освіти в сумі 45,8 тис. грн. на загальноосвітні школи в сумі 21,4 тис. грн., на методичну роботу в сумі 24,4 тис. грн. для виплати заробітної плати;
  • по районній державній адміністрації з соціальних програм і заходів державних програм у справах молоді на програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді у сумі 0,6 тис. грн.;
  • з фінансового управління (інші додаткові дотації) на відділ освіти для фінансування Програми оздоровлення та відпочинку дітей Коропського району на 2016-2020 роки в сумі 9,0 тис. грн.

2) Спеціальний фонд:

   – з відділу освіти на фінансове управління для надання субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів на співфінансування по проекту «Реконструкція приміщень ЗОШ I-III ступенів в с. Атюша» в сумі 97,7 тис. грн.