Про внесення змін до рішення районної ради від 17 червня 2015 року «Про районну комплексну Програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки»

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(друга сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 17

 

23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 17 червня 2015 року «Про районну комплексну Програму щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки»

      З метою забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх родин, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада  

в и р і ш и л а:

 
  1. Внести зміни до районної комплексної Програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки, зокрема:
 
  • розділ 7 Паспорту Програми викласти в редакції:
 

«7. Загальний обсяг фінансування Програми на 2015 рік – 119,178 тис. грн.,

2016 рік – буде визначено окремо,

2017 рік – буде визначено окремо.»

 
  • рядок 1.9., та рядок «Разом за Програмою», розділу VII.» Напрями реалізації та заходи Програми» викласти в редакції:
     
1.9. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО в розмірі  1000,00 грн. (перелік документів додається до заходів Програми). 2015-2017 Управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації, виконавчі комітети  селищних та сільських рад Кош-торис вико-навців 119,178 119,178 Буде виз-наче-но окре-мо Буде виз-наче-но окре-мо Матеріальна підтримка учасників АТО
  Разом за Програмою:     Район-ний бюд-жет 119,178 119,178 Буде виз-наче-но окре-мо Буде виз-наче-но окре-мо  
   
  • розрахунок потреби в коштах для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції Додатку до заходів Програми викласти в редакції:
 
2015 2016 2017 ВСЬОГО
Кількість учасників антитерористичної операції 82  
Очікувана кількість учасників антитерористичної операції 37  
Всього, осіб 119  
Сума виплати 1000  
Поштові видатки 178  
Потреба в коштах 119 178     119 178
   
  1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити кошти на фінансування заходів цієї Програми, з врахуванням внесених змін.
 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко