Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про внесення змін до плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Про внесення змін до плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( двадцять сьома сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 466

22 червня 2018 року

смт.Короп

Про внесення змін до плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

З метою правового регулювання господарських відносин, відповідно до статей 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Плану діяльності Коропської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рікзатвердженого рішенням районної ради №393 від 22 грудня 2017 року «Про план діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» виклавши пункт 1 в новій редакції та доповнивши пунктами 4, 5, 6, 7:
Види і назви проектів регуляторних актів Мета прийняття регуляторного акту Структурні підрозділи районної ради, відповідальні за розробку регуляторних актів Терміни підготовки регулятор-них актів
1 Про внесення змін до Положення про поря-док передачі в оренду майна спільної влас-ності територіальних громад сіл, селищ Коропського району врегулювання поря-дку передачі в орен-ду майна спільної власності територі-альних громад сіл, се-лищ Коропського району постійна комісія з питань бюджету, соціально еко-номічного розвитку, інве-стиційної діяльності, під-приємництва та спільної власності територіальних громад району, виконав-чий апарат районної ради 3-4 квартали
4 Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району врегулювання поря-дку проведення кон-курсу на право оре-нди майна спільної власності територі-альних громад сіл, селищ Коропського району постійна комісія з питань бюджету, соціально еко-номічного розвитку, інве-стиційної діяльності, під-приємництва та спільної власності територіальних громад району, виконав-чий апарат районної ради 3-4 квартали
5 Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району врегулювання Ме-тодики розрахунку та порядку викорис-тання плати за оре-нду майна спільної власності територі-альних громад сіл, селищ Коропського району постійна комісія з питань бюджету, соціально еко-номічного розвитку, інве-стиційної діяльності, під-приємництва та спільної власності територіальних громад району, виконав-чий апарат районної ради 3-4 квартали
6 Про внесення змін до Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району врегулювання поло-жень Типового до-говору оренди неру-хомого майна, що належить до спіль-ної власності терто-ріальних громад сіл, селищ Коропського району постійна комісія з питань бюджету, соціально еко-номічного розвитку, інве-стиційної діяльності, під-приємництва та спільної власності територіальних громад району, виконав-чий апарат районної ради 3-4 квартали
7 Про внесення змін до  Положення про поря-док відчуження та списання майна спі-льної власності тери-торіальних громад сіл, селищ Коропсь-кого району врегулювання поря-дку відчуження та списання майна спі-льної власності те-риторіальних гро-мад сіл, селищ Коропського району постійна комісія з питань бюджету, соціально еко-номічного розвитку, інве-стиційної діяльності, під-приємництва та спільної власності територіальних громад району, виконав-чий апарат районної ради 3-4 квартали
  1. Опублікувати дані зміни до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік в районній газеті «Нові горизонти».

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко