Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про виконання сільського бюджету за 2015 рік

Про виконання сільського бюджету за 2015 рік

 

У К Р А Ї Н А

Шабалинівська    сільська    рада

Коропського   району    Чернігівської   області

 

Четверта  сесія    сьомого    скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я   №    31

від  29  січня  2016  року

с.  Шабалинів

 

Про виконання  сільського  бюджету  за  2015  рік

    Розглянувши  звіт  головного  бухгалтера  сільської  ради   Варави  В.Г.  про  виконання  бюджету   сільської  ради  за   2015   рік  та  керуючись    пунктом  23  частини  2  статті  26  Закону  України  „  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  ”   та  відповідно  до  вимог  Бюджетного  Кодексу  України,   сільська  рада      

В И Р І Ш И Л А  :

 
  1. Затвердити звіт про  виконання  сільського  бюджету  за  2015  рік  по  доходах  в  сумі  683198,90  гривень,   в  тому  числі  по  доходах загального  фонду  в  сумі   622203,20  гривень  та  по  доходах  спеціального  фонду  сільського  бюджету  –   60995,70  гривень (додаток 1 ).
 
  1. Затвердити звіт про  виконання  сільського  бюджету  за  2015  рік  по  видатках  в  сумі  754766,99   гривень,  в  тому  числі  по  видатках  загального  фонду  в  сумі   647496,41  гривні,  по  видатках  спеціального  фонду  –  107270,58  гривень (додаток 2).
     

Сільський  голова                                     М.М.Сальнюк

                                                                                                                                                                                       Додаток  № 1 

                                                                                                                                                         до  рішення № 31 четвертої  сесії сьомого скликання від 29 січня 2016  року

„Про виконання сільського  бюджету за 2015  рік”

 

А Н А Л І З

виконання  плану  по  доходах  сільського  бюджету  за  2015  рік

   
п/п Код Найменування  показника    Уточнений план  на  рік Факт   % виконання  
1 2 3 4    
    ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД      
1. 13010200 Рентна  плата  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів 8020,68 8020,68 100
2. 14040000 Акцизний  податок  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів 15023,75 15023,750 100
3. 18010000 Податок  на  майно 246302,20 245329,60 99,6
18010100 Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  житлової  нерухомості 800 0 0
18010400 Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової  нерухомості 2991,73 2991,73 100
18010500 Земельний  податок  з  юридичних  осіб 668,96 681,49 101,9
18010600 Орендна  плата  з  юридичних  осіб 235506,5 235506,50 100
18010700 Земельний  податок  з  фізичних  осіб 5500 5314,86 96,6
18010900 Орендна  плата  з  фізичних  осіб 834,94 834,94 100
4. 18040000 Збір  за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності,  що  справлявся  до  1  січня  2015  року 0 120 0
18040100 Збір  за  проведення  торгівельної  діяльності сплачений  фізичними  особами, що  справлявся  до  1  січня  2015  року 0 120 0
5. 18050000 Єдиний  податок 114105,50 114105,50 100
18050400 Єдиний  податок  з  фізичних  осіб 20000 15984,40 79,9
18050500 Єдиний  податок  з  сільськогосподарських  товаровиробників,  у  яких  частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній  податковий  рік  дорівнює  або  перевищує  75  відсотків 94105,46 98121,06 104,3
1 2 3 4 5 6
6. 19010000 Екологічний  податок 4450 6352,04 142,7
19010100 Надходження  від  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними  джерелами  забруднення 4270 6170,15 144,5
19010300 Надходження  від  розміщення  відходів  у  спеціально  відведених  для  цього  місцях  чи  на  об’єктах,  крім  розміщення  окремих  видів  відходів  як  вторинної  сировини  180 181,89 101,05
7. 21081100 Адмінштрафи 100 0 0
8. 22080400 Плата  за  оренду  цілісних  майнових  комплексів 661,62 661,62 100
9. 22090000 Державне  мито 450 1034,11 229,8
    22090100 Державне  мито,  що  сплачується  за  місцем  розгляду  та  оформлення  документів  на  спадщину  і  дарування 50 40,46 80,9
    22090400 Державне  мито, пов’язане  з видачею  та  оформленням  закордонних  паспортів  та  паспортів  громадян 400 993,65 248,4
10. 24060300 Інші  надходження 57358,57 0 0
Всього  власні  надходження 446472,30 390647,2 87,5
11. 41020000 Дотації 191500 191500 100
41020600 Стабілізаційні  дотації 81900 81900 100
12. 41020900 Інша  додаткова  дотація 109600 109600 100
13. 41030000 Субвенції  40056,01 40056,01 100
41037000 Субвенція з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проведення  виборів 40056,01 40056,01 100
                      ВСЬОГО  ДОХОДІВ  ПО  ЗАГАЛЬНОМУ  ФОНДУ 678028,30 622203,20 91,8
    СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД      
1. 25000000 Всього  власні  надходження 33081,4  
25010000 в  т.ч.  за  послуги : 15108
закладів  культури 2750
батьківська  плата 12358
від  господарської  діяльності 0
за оренду майна бюджетних установ 0
25020000 Інші  джерела  власних  надходжень 17973,40
25020100 Благодійні  внески, гранти та  дарунки  по  ДНЗ 17973,40
2. 50110000 Цільові  фонди 18914,30  
3. Інші  субвенції 9000  
    ВСЬОГО  НАДХОДЖЕНЬ  ПО  СПЕЦІАЛЬНОМУ  ФОНДУ   60995,70  
                                ВСЬОГО  ДОХОДІВ   683198,90  
   

                                                                                                                                                        Додаток №2

до  рішення № 31 четвертої  сесії сьомого

скликання від  29  січня 2016 року „Про          

виконання сільського бюджету за 2015  рік”

Видатки  сільського  бюджету  за  2015  рік 

за  тимчасовою  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів

    Код тимчасової  класифікації видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів     Найменування  коду  тимчасової  класифікації  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів Видатки  загального   фонду Видатки  спеціального  фонду           РАЗОМ
    Всього з  них :     розвитку     Всього     споживання з  них :   розвитку з  них :
оплата праці комунальні  послуги  та  енергоносії оплата  праці комунальні  послуги  та  енергоносії бюджет розвитку з  них :
капітальні  видатки  за  рахунок  коштів,  що  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10116 Органи місцевого самоврядування 233455 161170,15 3586,40   4310       4310 4310   237765,00
070101 Дошкільні  заклади  освіти 233139,58 150776,34 2662,35   41060,47 30270,47     10790 10790   274200,05
090412 Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення 0                     0
110204 Палаци  і  будинки  культури,  клуби  та  інші  заклади  клубного  типу 139845,82 98421,85 5825,54   18274,83 4909,83     13365 13365   158120,65
250203 Проведення  виборів 40056,01                     40056,01
100203 Благоустрій         8934,20 434,20     8500 8500   8934,20
  240900 Цільові  фонди  утворені  Верховною  радою  АРК,  органами  місцевого  самоврядування  і   місцевими  органами  виконавчої  влади           25691,08   25691,08   10897,33   950         25691,08
250380 Інші  субвенції 0       9000             9000
250404 Інші  видатки 1000                     1000
  Всього  видатків 647496,41 410368,34 12074,29   107270,58 61305,58 10897,33 950 36965 36965   754766,99