Повідомлення про внесення змін до договору

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства

  економічного розвитку 

і торгівлі України 

15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

  про внесення змін до договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

16.02.2015 р. №053556

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору.  7-0025Ч1

2.2. Дата укладення договору.  27 лютого 2015 р.

3. Замовник.

3.1. Найменування.   Коропська районна рада

3.2. Код за ЄДРПОУ.  24837033

3.3. Місцезнаходження.  вул. Кибальчича, 1, смт. Короп, Чернігівська обл., 16200

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПАТ “Облтеплокомуненерго”

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03357671

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Комсомольська, 55-б, м.Чернігів, 14000, тел.: (04622) 77-40-89, тел./факс.: (04622) 77-43-24.

5. Зміни до договору про закупівлю.

5.1. Дата внесення змін до договору.  21 грудня 2015 року

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.  Пункт 1ю3 Договору викладений у такій редакції: « Ціна цього договору становить: 242750,97 грн. (двісті сорок дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень 97 коп.), в тому числі ПДВ: 40458,50 грн. ціна цього Договору не може змінюватися після підписання цього Договору до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених зокрема п 8 ч.5  статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».  Ціна цього Договору складається з вартості виробництва, транспортування, та постачання за цим Договором теплової енергії. Вартість виробництва, транспортування та постачання за цим Договором  теплової енергії визначається на підставі встановлених тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та кількості спожитої теплової енергії, визначеної згідно з умовами цього Договору.

Абонентська плата (умовно-постійна частина тарифу) у разі застосування двоставкових тарифів, в опалювальний та між опалювальний періоди нараховується Теплопостачальною організацією та сплачується Споживачам незалежно від наявності чи відсутності засобів (приладів) обліку теплової енергії.»

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору. п 1.ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» – зменшення обсягів закупівлі.

     

Голова комітету з конкурсних торгів                                                           В.І.Дудко