Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » День Європи

Login

День Європи

ЩО ТАКЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ?

    Європейський Союз (скорочено ЄС) – це об’єднання європейських країн, що поєднало європейські народи в єдину родину заради спільного стабільного розвитку. Першочерговим завданням утворення, заснованого після Другої світової війни, було зближення держав і народів Європи. Усвідомлення того факту, що в єдності, за столом переговорів, а не через збройні сутички, легше вирішувати спори й долати спільні проблеми, заклало основи об’єднання, що згодом отримало назву Європейський Союз.

     Європейський Союз – це родина, в якій кожна країна є особливою, індивідуальною, і, водночас, виступає частиною єдиного європейського цілого.

   ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Європейський Союз (ЄС) не є федерацією, як Сполучені Штати. Він також не є просто організацією для співробітництва між урядами, як Організація Об’єднаних Націй. ЄС – це унікальне явище. Країни, що входять до складу ЄС (його країни-члени), лишаються незалежними суверенними державами, але, об’єднавши свою суверенність воєдино, вони отримали такий вплив, якого жодна з цих країн не могла б мати сама по собі.

     На практиці об’єднання суверенності означає, що держави-члени ЄС доручають спільним установам, яких було створено саме цими державами, деяку частку своїх повноважень у прийнятті рішень для того, щоб рішення стосовно справ, які становлять спільний інтерес, могли прийматися демократично і на європейському рівні.

      У процесі прийняття рішень ЄС задіяні три головних установи:

– Європейська Комісія, яка підтримує інтереси ЄС у цілому.

– Європейський Парламент (ЄП), який представляє інтереси громадян ЄС і обирається безпосередньо ними;

– Рада Європейського Союзу, яка представляє інтереси окремих країн-членів ЄС;

     Цей «інституційний трикутник» розроблює політичні принципи і закони, що застосовуються по всьому ЄС. По суті, нові закони пропонує Комісія, але приймають їх Парламент і Рада. Потім Комісія і країни-члени ЄС реалізують їх, а Комісія забезпечує відповідне застосування цих законів.

    Існують ще дві установи, які грають важливу роль:  Суд Європейського Союзу- захищає європейські правові норми, а  Суд аудиторів перевіряє фінансування заходів, що проводяться ЄС.

      Повноваження та обов’язки цих установ визначаються договорами, які є основою всього, чим займається ЄС. Ці договори визначають правила й процедури, яких мають дотримуватися установи ЄС. Договори узгоджуються президентами і/або прем’єр-міністрами усіх країн-членів ЄС і підтверджуються парламентами цих країн.

ЯК І ЧОМУ СТВОРЮВАВСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ?

     Відомо, що протягом ХХ сторіччя саме на Європейському континенті розпочалися дві світові війни. А війни ведуться через території i владу над ними. Друга світова війна завершилася у 1945 році, й правителі європейських країн постали перед пробле­мою – що робити, щоб назавжди уникнути таких кровопролитних воєн, що робити, щоб європейці жили в мирі й добробуті.

    Спочатку була ідея – ідея щодо відбудови Європи й забезпечення її стабільного розвитку без воєн і руйнівних конфліктів. Таку ідею запропонував француз Жан Моне, вона полягала в тому, щоб Франція й Німеччина, а можливо й решта євро­пейських країн, об’єднали  зусилля в сфері роз­витку вуглевидобувної та сталеливарної галузей промисловості. Ці галузі складали основу тогочасного промислового розвитку. І зацікавлені країни Європи через об’єднання зусиль у розвитку цих галузей отримували приклад вирішення cпopiв мирним шляхом, за столом переговорів.

   Для реалізації ідеї потрібна була зацікавленість лідерів європейських країн. І друг Моне, міністр французького уряду Робер Шуман, визнавши цю пропозицію блискучою, виголосив її в промові 9 травня 1950 р. Ця дата щорічно святкується як День Європи.

    Лідери Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Люксембургу і Нідерландів погодилися  об’єднати власні вугільну й сталеливарну промисловості і ство­рили у 1951 р. Європейське об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС), що мало керувати роботою цих галузей виробництва в мирних цілях і сприяти відбудовi Європи.

    I працювати разом виявилося цікаво, успіх був відчутним. Тому лідери цих шести країн вирішили об’єднати зусилля по управлінню рештою сфер економіки їх країн. Об’єднали зусилля по управлін­ню в сферах грошей, працевлаштування, торгівлі, бізнесу. Так у 1957 р. було утворено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).

     В рамках такого економічного об’єднання важливо було прибрати всі можливі перешкоди для вільного пересування товарів, грошей та людей з тим, щоб прискорити та полегшити торгівлю між країнами-учасницями. У такий спосіб всі операції з торгівлі здійснювалися між країнами, ніби в межах однієї країни. В результаті вибір товарів став ширшим, а ціна на них менша для звичайних громадян цих шести європейських країн. У такий спосіб створювався спільний ринок.

     Життя мешканців Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Люксембургу й Нідерландів покращувалося. Жити краще і працювати разом над процвітанням забажали сусідні европейські країни. Це було можливим через виконання певних умов, що поставили країни-учасниці ЄEC перед бажаючими вступити до нього. Головна умова – приєднання до європейської спільноти не повинно перешкоджати стабільному зростанню самого об’єднання. Тому країни-кандидати наполегливо працювали над тим, щоб відповідати критеріям і вимогам європейського об’єд­нання.

    Новими членами об’єднання стали Великобританія, Данія та Ірландія у 1973 р., Греція у 1981 році, Португалія та Іспанія у 1986 р., Австрія, Фінляндія та Швеція у 1995 р., Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія з 1 травня 2004 р., Румунія і Болгарія з 1 січня 2007 р.

    Так зростало об`єднання народів, що висловлювали своє бажання спільно примножувати добробут європейців. Такому об’єднанню сприяли не лише географічна наближеність й спільна історична спадщина, а головне – всі європейці виступають за рівні умови для всіх, добросусідство, свободу вибору, свободу слова, повагу один до одного, турботу про тих, хто її потребує.

     Спільні зусилля в економічній сфері були успішними, тому країни-учасниці об’єднання вирішили спільно працювати в усіх сферах функціонування держави. Більше того, країни віддавали все більшу частину своїх державних повноважень у регулюючі органи об’єднання.

       Успіхами на шляху розвитку європейського об’єд­нання є:

-на кінець 1992 р. було оголошено за­вершення будівництва єдиного ринку – товари й гроші пересувалися вільно, без митних зборів і простоїв на кордонах;

– країни спільно працювали над вирішенням проблем захисту навколишнього середовища, удосконаленням будівництва автомобільних доріг та залізниць, боротьби із злочинністю та незаконним обігом наркотиків, тероризмом, проблемами забезпечення роботою, навчання;

– скасовано паспортний контроль на кордонах країн – членів, що сприяло вільному пересуванню лю­дей.

   Такі кроки країн – членів Європейських Співтовариств призвели до проголошення в 1992 р. Європейського Союзу.

 • За півсторічну історію європейська родина зросла до 27 країн-членів.
 • Рівень життя її мешканців досяг дуже високого рівня.
 • В рамках ЄС створено спільний ринок без кордонів.
 • Запроваджено єдину грошову одиницю – євро.
 • Європейський Союз є великою економічною силою в світі.
 • ЄС надає найбільше коштів на допомогу бідним країнам.
 • Попри те, що країни, які входять до складу ЄС, дуже різняться, вони всі виступають за мир, демократію, верховенство права та повагу до прав людини.

Площа ЄС складає більше 4, 3 млн. км2, а населення ЄC налічує близько 492 млн. осіб. За цими цифра­ми ЄС посідає третє місце в свті після Китаю та Індії. Рівень народжуваності в країнах Європи зменшується, однак європейці стали жити довше.

1945- 1959: Мирна Європа – початок співробітництва

      Метою створення Європейського Союзу було припинення частих і кривавих війн, які траплялися між сусідніми країнами, та найгіршою з яких стала Друга світова війна. У 1950 році Європейське співтовариство вугілля і сталі починає поєднувати європейські країни в економічному та політичному сенсі для того, щоб закріпити мирне становище. Першими шістьма країнами, що розпочали об’єднання, були Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург та Нідерланди. 1950-ті роки були ознаменовані Холодною війною між сходом та заходом. У 1956 році протести проти комуністичного режиму в Угорщині було придушено радянськими танковими силами; у наступному 1957 році Радянський Союз займає провідне місце в гонці у галузі космічних досліджень після запуску першого штучного космічного супутника «Супутник 1». Крім того, в 1957 році укладенням Римського договору було створене Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС) або «Спільний ринок».

1960-1969: «Свінгуючі шістдесяті» – період економічного розвитку

     1960-ті стають періодом розквіту «молодіжної культури», коли такі групи як The Beatles привертали величезні юрби підлітків-шанувальників, де б вони не з’являлися, і, таким чином, сприяли культурній революції та збільшували розрив між поколіннями. То був сприятливий період для економіки, позитивним фактором розвитку якої стало також і те, що країни ЄС скасували мита, які раніше збиралися під час торгівлі між цими державами. Крім того, ці країни домовилися про спільний контроль над виробництвом харчових продуктів, таким чином, у всіх тепер було достатньо їжі, а незабаром також з’явилася надлишкова сільськогосподарська продукція. Травень 1968 року відзначився студентськими бунтами в Парижі, а численні зміни у суспільстві та способі життя стали пов’язувати з так званим «поколінням 68-го».

1970-1979: Збільшення Співтовариства – перше розширення

      1 січня 1973 року до Європейського Союзу приєдналися Данія, Ірландія і Великобританія, що збільшило кількість держав-членів ЄС до дев’яти. Результатом короткої, але жорстокої арабо-ізраїльської війни у жовтні 1973 року стали енергетична криза і економічні проблеми в Європі. Часи правління диктатур правого крила в Європі завершилися після скинення режиму Салазара в Португалії в 1974 році та смерті іспанського генерала Франко в 1975 році. Регіональна політика ЄС починає спрямовувати великі кошти на створення робочих місць та інфраструктури у відповідних галузях. Посилюється вплив Європейського Парламенту у справах ЄС, і в 1979 році всі громадяни вперше можуть безпосередньо обирати членів цього парламенту.

1980-1989: Зміна образу Європи – падіння Берлінської стіни

       Після страйків на судноверфях у Гданську влітку 1980 року польська профспілка «Солідарність» та її лідер Лех Валеса стали відомими на всю Європу і весь світ. У 1981 році Греція стає 10-м членом ЄС, а через п’ять років за нею підуть Іспанія й Португалія. У 1987 році було підписано Єдиний європейський акт. Цей договір забезпечив основу для грандіозної шестирічної програми, спрямованої на усунення проблем із вільною торгівлею скрізь кордони ЄС, і, таким чином, створив «Спільний ринок». 9 листопада 1989 року внаслідок крупного політичного перевороту було знесено Берлінську стіну, і кордон між Східною та Західною Німеччинами було відкрито вперше за 28 років, що призвело до возз’єднання Німеччини, коли у жовтні 1990 року Східна і Західна Німеччини знову об’єдналися.

1990-1999: Європа без кордонів

     Після падіння комунізму в центральній та східній Європі мешканці цих країн Європи стали близькими сусідами. У 1993 році завершується створення «Спільного ринку» з прийняттям «чотирьох свобод» щодо переміщення товарів, послуг, людей та грошей. 1990-ті роки також стають періодом укладення двох договорів – Маастрихтського договору в 1993 році та Амстердамського договору в 1999 році. Людей турбують питання захисту навколишнього середовища, а також те, як європейці можуть діяти спільно в справах безпеки і захисту. У 1995 році ЄС поповнюється ще трьома новими членами – Австрією, Фінляндією та Швецією. На честь маленького села в Люксембурзі були названі «Шенгенські» угоди, що поступово дозволяють людям подорожувати без перевірок паспортів на кордонах. Мільйони молодих людей навчаються в інших країнах завдяки підтримці ЄС. Полегшується зв’язок, оскільки все більше й більше людей починає користуватися мобільними телефонами та Інтернетом.

2000- теперішній час: Період подальшого розширення

      Євро тепер є новою валютою для багатьох європейців. Країни ЄС почали тісніше співпрацювати заради боротьби зі злочинністю. Нарешті політичне розділення між східною та західною Європою починає згладжуватися, хоча в 2004 році до ЄС приєдналося не більше 10 нових країн. Багато людей думають, що Європі вже час мати власну конституцію, але аж ніяк не легко визначити, якою має бути ця конституція, тому дебати щодо майбутнього Європи тривають.

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ?

    Головною метою Європейського Союзу є покращення життя в країнах-членах, що перетворює  ЄС  на важливий центр світового розвитку.

      Діяльність Європейського Союзу базується на трьох “стовпах”:

 • спільна політика в галузі економіки, довкілля, сільського господарства, освіти, нау­ки, охорони здоров’я;
 • спільна зовнішня політика та політика безпеки;
 • співпраця поліції.

      Європейці тісно співпрацюють в усіх цих сферах на основі тих документів, що складають фундамент – це договори, в яких визначено всі принципи взаємин між державами Європейського Союзу. Назви цих договорів виглядають наступним чином:

 • Договір про заснування Європейського об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС) від 18 квітня 1951 р.;
 • Договір про заснування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) або Римський договір від 25 березня 1957 р.;
 • Договір про заснування співтовариства з атомної енергії (Євратом) від 25 березня 1957 р.;
 • Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 року.

    Сьогодні европейці працюють над Конституцією ЄС, яка стане наступним кроком у розвитку європейської інтеграції.

     До речі, організація роботи в ЄС вимагає багато зусиль для поєднання інтересів всіх учасників об’єднання.

Цим займаються керівні органи ЄС:

 • Європейська Комісія, яка складається з представників всіх 27 країн-членів і вони займаються пошуком найкращих pішень для ЄС в цілому. Вони подають пропозиції для нових законів. Ці люди називаються   “комісарами”.
 • Європейський Парламент представляє інтереси населення всього ЄС і розглядає пропозиції законів, що подає Європейська Комісія. Щоб почати діяти, закон має бути схвалений Європарламентом. Цей орган складається з 785 членів з усіх країн – учасниць ЄС, що обираються на п’ять років на загальних виборах. Це і є право вибору в дії.
 • Рада Європейського Союзу – постійні  засідання глав урядів всіх держав – членів ЄС, на яких приймаються європейські закони та рішення щодо конкретних сфер діяльності ЄС.

       В Європейському Союзі всіма можливими засобами намагаються забезпечувати високий рівень життя громадян. Ось основні переваги, які надає громадянам перебування в ЄС.

Що робить ЄС для власних громадян ?

     Свобода. ЄC забезпечує свободу пересування Європою. Тобто громадянин будь-якої країни-члена ЄС має змогу вільно обирати країну для життя, роботи, навчання або просто здійснювати туристичну подорож Європою без перешкод й перевірок на кордо­нах. Громадянам ЄС не потрібен закордонний пас­порт для пересування Європою.

     Bcepeдині ЄС кордони скасовані, однак Європейський Союз турбується про забезпечення безпеки зовнішніх кордонів заради зменшення притоку мешканців інших країн без контролю або щоб запобігти проникненню злочинців чи наркотиків на територію  країн ЄС.

      Робота. В країнах – членах Європейського Союзу велику увагу приділяють забезпеченню роботою всіх, хто бажає її мати і вміє сумлінно виконувати. 3 цією ме­тою заохочується навчання різним видам діяльності. Схвалюється започаткування власної справи. За­безпечення роботою є важливим через те, що частина заробітної платні йде на утримання лікарень, шкіл та до пенсійних фондів. Чим більше працюючих, тим більше коштів для турботи про тих, хто потребує допомоги. В ЄС також опікуються забезпеченням рівних можливостей праці для всіх – як для чоловіків, так і для жінок.

       Охорона здоров’я. Рівень захворюваності в країні визначає також рівень життя громадян, що в цій країні проживають. Саме тому ЄС опікується вдосконаленням засобів надання медичної допомоги, яка має бути доступ­ною, вчасною та кваліфікованою. Важливою складовою системи заходів по забезпеченню здоров’я свoїx громадян в ЄС є поширення й пропагування здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це:

 • не палити;
 • не вживати наркотиків;
 • регулярно харчуватися корисними продуктами;
 • займатися спортом.

      Недотримання цих правил призводить до зростання ризику захворювання на рак, ішемічну хворобу серця (при якій ускладнюється рух крові до серця через закупорювання чи пошкодження судин) та  iншi  важко виліковні хвороби. До речі – здоровим бути дешевше!!! Не потрібно витрачати кошти спочатку на цигарки або нарко­тики, а потім на дорогі ліки!!!

      Освіта. Гарна освіта – це основа для здобуття гарної роботи. Тому в ЄС приділяють особливу увагу забезпеченню можливостей здобуття бажаної професії громадянами ЄС. Головне гасло, якого дотримуються в ЄС,  –  навчатися протягом всього життя.В ЄС сьогодні працюють над побудовою так званого iнформаційного  суспільства – вироблення у населення навичок роботи з інформаційними технологіями, прискорення доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет в школі, на роботі, вдома.

        Довкілля. Чисте повітря, річки, моря, ліси – це здоров’я лю­дей. Тому кожний громадянин зацікавлений у забезпеченні чистоти навколишнього середовища. Але сьогодні до погіршення стану повітря і річок призводять так звані глобальні кліматичні зміни, що спричинені глобальним потеплінням. Викиди у повітря шкідливих газів автомобілями, потужними фабриками, заводами формують парниковий ефект. Ці гази містять шкідливі вуглекислий газ та метан. Навколишнє середовище належить всім, тому країни ЄС дотримуються певних правил щодо заборо­ни забруднень та захисту дикої природи – рослин, тварин та птахів. Ці правила стосуються всіх країн ЄC в однаковій мipi, і всі слідкують за їх дотриманням.

      Євро. Євро – це єдина грошова одиниця кран – членів ЄС. Цю одиницю країни запроваджують в обіг за бажанням для спрощення розрахунків за торговельні операцп м1ж країнами. Тепер громадяни ЄС не піклуються про обмін валют для здійснення розрахунків на територп iншої країни ЄС.

      Банкноти та монети євро увійшли в грошовий обіг з 1 січня 2002 р.  Поки що 13 країн ЄC запровадили євро.

    На монетах євро одна сто­рона однакова для всіх, а інша зображує країну, в якій ця монета була виготовлена.

     Допомога слабкішим регіонам. Окремі країни ЄС або їхні складові регіони часто не демонструють високих показників розвитку і потребують допомоги з боку інших країн ЄC. 3 цією метою з щорічних бюджетів держав – членів ЄС виділяють певну частину в спільні фонди:

   – Європейський фонд регіонального розвитку;

   – Соціальний фонд;

   – Фонд співпраці.

         3 їх назв видно, на яку діяльність мають витрачатися кошти з цих фондів.

         Наприклад, окремі регіони потребують більшої кількості робочих місць через закриття старих заводів або шахт, скажімо, через скорочення виробництва певного виду продукції, яка вже не користується попитом. В інших регіонах важко вести сільське господарство через несприятливі кліматичні умови, а іноді важко вести торгівлю через звичайну нестачу доріг. Тоді ЄС виділяє кошти на допомогу таким регіонам. Наприклад, ЄС допомагає розбудовувати дороги та залізничні колії. Це забезпечення робочими місцями і активізація торгівлі. Це кошти для населення.

Які це – Європейські цінності ?

      Європейські цінності – це принципи і норми життєдіяльності людини, суспільства й держави. Важливо, що в європейському житті icнує повага й прагнення до повного дотримання цих цінностей.

       Основними нормами й принципами функціонування європейської спільноти є:

 • Демократія – це такий спосіб управління дер­жавою, коли населення має можливість вільно обирати тих, хто ними управляє i піклується про добробут й гарне життя всіх громадян в однаковій мipi. Це свобода слова й вибору, але не вседозволеність. Свобода здійснюється в рамках закону, перед яким Bci рівні.
 • Верховенство права – вся діяльність в державі базується на законах, які всі мають виконувати. Суперечності й спори вирішуються також на основі норм і принципів, що містяться в законах, мирним шляхом.
 • Рівні умови для всіх, це коли створені умови для всіх, хто бажає, незалежно від статі, віку, національності та віросповідання, вільно навчатися, працювати. Це повага до прав людини – право на життя, здоров’я, освіту, право обирати релігію й мову спілкування.
 • Побудова суспільства турботи й справедливocmi – це суспільство, в якому Bci тклуються один про одного і поважають один одного. Податки спрямовуються на виплату пенсій, заходи з охорони здоров’я, на допомогу безробітним, забезпечення недієздатних осіб (інвалідів). Цей процесс називається «побудова системи соціального захисту», яка має захищати уразливих членів суспільства.
 • Повага до себе й інших складається з таких цінностей як терпимість, повага та взаєморозуміння. Повага до етнічних і культурних особливостей є важливим здобутком ЄС.
 • Мир. ЄС докладає зусиль для забезпечення миру й стабільності як в середині об’єднання, так і за його межами. Іноді в родині європейських народів трапляються непорозуміння, як в усіх родинах. Але лідери європейських країн вирішують їх мирним шляхом і мирно співпрацюють один з одним заради спільного розвитку. ЄС допомагає підтримувати мир і в сусідніх країнах. Наприклад, солдати країн ЄC забезпечують мир в колишній Югославії або в Конго, а там велися кровопролитні війни. ЄС виступає за заборону протипіхотних мін. ЄС надає найбільшу допомогу біженцям – це особи, що тікають з рідної країни, в якій ведуться війни або конфлікти.

Символи  ЄС

      Історія створення прапору починається у 1955 р. Тоді Європейський Союз існував лише у вигляді Європейського об’єднання вугілля та сталі, до якого входило шість країн. Однак існувала окрема організація з ширшим представництвом – Рада Європи, яка була заснована на кілька років раніше для захисту прав людини та збереження європейської культури. У той час Рада Європи підбирала собі емблему. Після активних обговорень було прийнято нинішній варіант прапора – коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Число зірок не мае нічого спільного з кількістю країн – членів організації. В різних традиціях “12” є символічним числом, що означає абсолютну досконалість. Це також і кількість місяців у році, і кількість цифр на циферблаті годинника, тоді як коло є ще й символом єдності.

       Так народився європейський прапор, який представляе ідеал об’єднання народів Європи. На ньому сяє дванадцять зірок, як символ довершеності, повноти та єдності. Прапор залишається незмінним протягом років, незважаючи на розширення ЄС.

      Пізніше Рада Європи закликала інші европейські установи прийняти той самий прапор, і у 1983 р. його затвердив Європейський Парламент. Усі європейські інституції використовують його з початку 1986 року.

     Європейський прапор – це єди­на емблема Європейської Комісії, виконавчого органу ЄС. Іншi європейські установи та органи додають до прапора свою власну емблему.

Гімн

       У широкому значенні – це гімн не лише ЄС, але й усієї Європи. Музика гімну взята з Дев’ятої симфонії, яку Людвіг ван Бет­ховен написав у 1823 р. У фінальній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику сло­ва “Оди радості”, написаної у 1785 р. Фрідріхом фон Шил­лером. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, яку поділяв і Бетховен.

    У 1972 р. Рада Європи (та сама організація, яка розробила дизайн європейського прапора) схвалила бетховенську тему “Оди радості” як свій гімн. Без слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких тримається Європа.

      У 1985 р. гімн було схвалено як офіційний гімн ЄС. Втім він не має на меті замінити існуючі національнi гімни європейських країн. Гімн ЄС – це утвердження спільних цінностей та їх єднання в усьому pозмаїттi національних відмінностей.

Якими мовами спілкуються в ЄС ?

     Офіційними мовами є всі мови держав – членів ЄС, загалом їх 23, оскільки деякі европейські мови є офіційними в декількох державах ЄС (наприклад, німецька мова – у ФРН та Австрії, французька – у Франції та Бельгії).

     Найбільш поширеними мовами, якими європейці володіють як іноземними, є англійська, французька та німецька, а російська мова широко поширена в десяти країнах, що приєдналися до ЄС у 2004 р.

      Багатомовність – головна цінність європейської родини. Мова виокремлює кожну людину, але і пов’язує її з іншою культурою. В ЄС близько 80 корінних мов плюс мови мешканців з неєвропейських країн – іммігрантів. ЄС вважає це колосальним капіталом, фантастичним розмаїттям, яке потрібно захищати. 3 цією метою в ЄС заохочується вивчення кількох мов заради кращого порозуміння у глоба­льному світі, більших можливостей навчання та роботи.

ЧОМУ ЇНШІ КРАЇНИ ПРАГНУТЬ СТАТИ ЧЛЕНАМИ ЄС ?

      Європейський Союз – це історія  успішного розвитку родини народів.  За більш ніж півсторічну історію рівень життя його мешканців досяг дуже високого рівня.

      В рамках ЄС створено ринок без кордонів, запроваджено єдину валюту – євро. 

     Тут поважають індивідуальність та самобутність.

      Разом легше вирішувати проблеми.  Всі вони виступають за мир і повагу до прав людини.

      Саме тому  інші сусідні европейськ1 країни бажають долучитися до родини європейців.

      ЄC відкритий для бажаючих стати членом європейської родини.

      Серед таких бажаючих приєднатися до ЄС є Україна.

ЯК МОЖНА ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ?

      Для вступу в ЄС країна повинна мати стабільну (таку, що рівномірно розвивається, без криз) економіку.

    Вона також має бути демократичною країною, тобто її народ повинен мати можливість вільно обирати тих, хто управляє країною.

   Країна також має поважати права людини: право на свободу слова, право не бути ув’язненим без справедливого суду, право не бути жертвою тортур тощо.

    В країні не повинно бути конфліктів чи суперечок. Bci мешканці поважають мовні, культурні й етнічні традиції представників різних національностей.

     Закони країни – кандидата на вступ не повинні суперечити законам ЄС.

    Тобто країни – кандидати мають наполегливо працювати, щоб відповідати вимогам ЄС. Ці вимоги ЄC розробив для того, щоб вступ країни не заважав стабільному розвитку самого ЄС в майбутньому.

     He всі європейські країни є членами Європейського Союзу. Так, до ЄС не входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Чому?

      Населення цих країн задоволено рівнем розвитку своїх країн і станом відносин з ЄС. Більше того, ці країни створили власну організацію – Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ), що керується у своїй діяльнocmi законами ЄС. Усі вони, крім Швейцарії, беруть участь у Європейському економічному просторі (спільне об’єднання цих країн з ЄС), в рамках якого діють вci принципи економічних відносин ЄС – свобода пересування товарів, людей, капіталів, послуг. Тому їхні відносини з ЄС є дуже активними, але вони на сьогодні ще не готові віддавати частину державних повноважень на користь загального об’єднання, яким є Європейський Союз.

ЯКІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 3 ІНШИМИ КРАЇНАМИ?

     Європейський Союз прагне розвивати партнерські відносини з усіма державами світу, у такий спосіб докладаючи зусиль до миру в усьому світі. В основі такого партнерства – розвиток економічних відносин, що сприяють поширенню зони стабільності й процвітання.

    ЄС підтримує дружні й тісні стосунки з усіма сусідами в Європі, а також на східному i південному узбережжях Середземного моря – країнами Північнoї Африки та Близького Сходу.

      ЄС готовий зміцнювати відносини зі своїми східними (Росія, Україна, Молдова, Білорусь) та південними (країни Північної Африки та Близького Сходу) сусідами. Для ЄС дуже важливо, щоб зростання його чисельного складу не призвело до розмежування в Європі.

      3 іншого боку, розширення призводить до межування з нестабільними або проблемними країнами. Тому ЄС готовий ділитися з такими країнами своїм процвітанням та стабільністю, у такий спосіб зміцнюючи свою захищеність.

     ЄС пропонує заради такої мети додаткові пільги в торгівлі й фінансову допомогу. Це основа політики дружнього сусідства.

   Деяким країнам, як скажімо, Україні, ЄС допомагає зміцнювати кордо-ни, щоб зменшити ризик проникнення через ці країни наркотиків й злочинців.

       Росія є найбільшим сусідом ЄС і великим торговельним партнером.

     Найвагомішим партнером ЄС виступають Сполучені Штати Америки. Відносини ЄС з США називають трансатлантичними, тому що   ЄС і США поєднані виходом до Атлантичного океану.

     Європейський Союз надає найбільшу допомогу бідним країнам Африки, яким найчастіше не вистачає коштів на будівництво лікарень, шкіл, будинків для своїх громадян, доріг. Іноді не вистачає звичайної питної води. В окремих країнах точаться криваві війни.

      Kpiм фінансової допомоги, ЄС надсилає в такі краї­ни своїх вчителів, лікарів, інженерів, будівельників. А ще ЄС торгує з цими країнами без митних зборів, тобто бідніші країни отримують більше коштів для розвитку власної країни.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

       Європейську політику сусідства (ЄПС) було розроблено в 2004 році, щоб запобігти появі нових меж між розширеним ЄС та країнами, що є його сусідами. Крім того, метою ЄПС є зміцнення добробуту, стабільності й безпеки усіх зацікавлених сторін. Таким чином, ця політика також виражає стратегічні задачі, які було визначено в грудні 2003 року в рамках  Європейської стратегії безпеки.

     Європейську політику сусідства (ЄПС) було спершу визначено Комісією в її Комюніке про Ширшу Європу у березні 2003 року, після чого послідував більш пророблений Стратегічний документ з питань Європейської політики сусідства, опублікований у травні 2004 року. Цей документ викладає конкретні положення стосовно того, яким чином ЄС пропонує тісніше працювати з цими країнами. У грудні 2006 року, а потім і в грудні 2007 року в звіті про хід реалізації цієї політики Комісія також внесла пропозиції щодо подальшого зміцнення Європейської політики сусідства.

      ЄС пропонує країнам-сусідам привілейовані стосунки, побудовані на взаємному прагненні до спільних цінностей (демократія і права людини, правові норми, правильне керування, принципи ринкової економіки та сталий розвиток). ЄПС виходить за рамки існуючих стосунків та пропонує поглибити політичні відносини і економічну інтеграцію. Рівень інтенсивності цих стосунків залежатиме від того, наскільки країни-сусіди поділятимуть ці цінності. Згідно до положень договору ЄПС лишається відокремленою від процесу розширення, і, стосовно країн, що є сусідами держав ЄС, не робить попередніх оцінок щодо майбутнього розвитку їхніх стосунків із ЄС.

     Європейська політика сусідства застосовується до найближчих сусідів ЄС на суші або біля морських шляхів. Цими країнами є Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, окуповані палестинські території, Сирія, Туніс та Україна.

ЧИ ІСНУЮТЬ В   ЄС ПРОБЛЕМИ, І  ЯК ЇХ ВИРІШУЮТЬ?

       Перед Європейським Сою­зом стоїть багато проблем, що існують в світі в цілому.

Наприклад:

 • Як припинити забруднення повітря, річок, моpiв та винищення лісів й інших природних ресурсів?
 • Як постійно підтримувати рівень життя громадян краш ЄC на високому рівні?
 • Як забезпечити всіх роботою, освітою, домівкою?
 • Як зробити так, щоб європейці менше хворіли?
 • Що робити, щоб менше було злочинців?
 • Як боротися з наркоманією та пияцтвом?
 • Як досягти миру в усьому світі?
 • Як здолати тероризм?

     Заради подолання цих проблем європейські країни об’єднують свої зусилля і кошти. Головне – мати спільний інтерес у вирішенні цих проблем і узгодженість дій лідерів всіх країн. Проблеми вирішують шляхом переговорів.

ЯКІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І УКРАЇНИ?

     Україна і Європейський Союз – партнери. Ми – сусіди. Ми спільно працюємо в інтересах безпеки на Європейському континенті.

      Головним документом, що визначає наше співробітництво є Угода про партнерство і співробітництво, яка була підписана у 1994 р.

     Україна отримує фінансову допомогу від ЄC для укріплення демократії i верховенства права, розбудови доріг, захисту довкілля, розвитку сільського господарства й власної справи.

     Україна має на меті приєднатися до Європейського Союзу у майбутньому. Це залежатиме від просування її на шляху розвитку та відповідності критеріям ЄС. Сьогодн ЄС не готовий говорити з Украї­ною про можливість приєднання її до ЄС, але ми плідно співпрацюємо заради процвітання й розвит­ку Європи.

     З моменту набуття Україною незалежності у 1991 році Європейський Союз та Україна динамічно розвивають відносини один з одним.

      Україна – це держава, яка є пріоритетним партнером ЄС у рамках  Європейської політики сусідства (ЄПС) та Східного партнерства.

     Правові засади відносин ЄС-Україна ґрунтуються на  Угоді про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС).

     Амбіції ЄС та України щодо посилення відносин один з одним створили можливість вийти за межі співпраці й сягнути поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва.

       Таким чином, у березні 2007 року почалися перемовини щодо нової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що має замінити попередню Угоду про співробітництво. У зв’язку з приєднанням України до Світової організації торгівлі у травні 2008 року, нова угода також передбачає створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Switch to Desktop Version